Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
976,314
Năm 2016
Chương trinh phối hợp “Vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” giai đoạn 2016-2021
Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị
Hướng dẫn tổ chức hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2016
Hướng dẫn tổ chức các hoạt động nhân Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2016
Đề cương tuyên truyền tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2016
Hướng dẫn xây dựng “Quy chế tổ chức và hoạt động” và đánh giá Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư
Mẫu Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 140 năm ngày sinh Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng
Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến
Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
1234
TIN ẢNH
VIDEO
bien quang cao