Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
1,171,616
Báo cáo
Kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
Tổng kết thực hiện kết luận 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị
Kết quả công tác Mặt trận năm 2018 và chương trình công tác năm 2019
Tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Ngày pháp luật
Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217 Quyết định 218 của Bộ Chính trị
Kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
Kết quả công tác Mặt trận năm 2017 Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2018
Báo cáo kết quả bước đầu ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão số 10 và quỹ ''Vì người nghèo'' năm 2017
Kết quả kết quả đợt vận động ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)
Kết quả thực hiện công tác phụng dưỡng, chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh
1234
TIN ẢNH
VIDEO
bien quang cao