Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
909,607
Báo cáo
Kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
Kết quả công tác Mặt trận năm 2017 Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2018
Báo cáo kết quả bước đầu ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão số 10 và quỹ ''Vì người nghèo'' năm 2017
Kết quả kết quả đợt vận động ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)
Kết quả thực hiện công tác phụng dưỡng, chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh
Kết quả MTTQ các cấp trong tỉnh tham gia tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)
Lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của thị xã Chí Linh
Lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện Kinh Môn
Kết quả thực hiện công tác phụng dưỡng, chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh
Kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và chương trình phối hợp thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2017
1234
TIN ẢNH
VIDEO
bien quang cao