Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
1,492,118
Văn bản khác
Thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2019
Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương lần thứ XVI nhiệm kỳ 2019 - 2024
Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
Thông báo về việc tuyên truyền công tác Mặt trận trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh năm 2019
Triển khai thực hiện chương trình công tác Mặt trận năm 2019
Hội nghị lần thứ 15 Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương khoá XV
Hội nghị lần thứ 14 Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương khoá XV
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 13 Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương khoá XV
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương khoá XV
Thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
1234
TIN ẢNH
VIDEO
bien quang cao