Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
493,688
Công tác tuyên giáo
Yếu tố tâm lý trong quản lý sản xuất
Quản lý sản xuất trong nền kinh tế tri thức là sự quản lý một tập thể những người lao động trong một tổ chức chặt chẽ nhằm đạt được mục đích thỏa mãn những lợi ích của từng cá nhân và của toàn xã hội...
Hải Dương có nhiều sáng tạo trong công tác Mặt trận
MTTQ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội, tập trung vào những nội dung được nhân dân quan tâm.
Nội dung các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)
Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)
Ngày 29.11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).
Những phẩm chất tốt đẹp của người thầy
Bất cứ một quốc gia nào cũng phải tạo dựng cho được một vị thế xứng đáng cho người thầy giáo của chế độ mình, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Không có thầy giáo thì không có giáo dục; không có giáo dục, không có cán bộ thì cũng không nói gì đến kinh tế, văn hóa”.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay (bài ba)
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là giải pháp quan trọng trong việc xây dựng đoàn kết trong Đảng.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay (bài hai)
Quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết trong quá trình lãnh đạo của Đảng ta.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay
Bài viết hướng tới kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam (18/11)
Giá trị của cái mới và cái cũ trong sự phát triển của xã hội
Trên đường bay của thời gian, nền văn minh của nhân loại ngày càng được phong phú, đồ sộ lên bởi sức sáng tạo của con người...
Long trọng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga
Sáng 5/11, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga.
12345678910...
TIN ẢNH
VIDEO
bien quang cao