Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
930,189
Kế hoạch
Triển khai tổ chức chức Ngày Pháp luật năm 2018 và tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Ngày pháp luật
Giám sát việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội và bảo vệ sức khỏe nhân dân ở cơ sở trên địa bàn tỉnh
Tổ chức Đại hội điểm MTTQ cấp xã của tỉnh tại xã Tiền Tiến huyện Thanh Hà nhiệm kỳ 2019 - 2024
Tuyên truyền Đại hội MTTQ các cấp trong tỉnh tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI
Phối hợp triển khai xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo năm 2018
Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2019
Thực hiện Chương trình phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 - 2020
Thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2018
Tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của nhân dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Cẩm Giàng
12345678910
TIN ẢNH
VIDEO
bien quang cao