Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
886,433
Kế hoạch
Phân công thẩm định để hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết tại các huyện, thị xã, thành phố năm 2017
Tổ chức hội nghị đánh giá kết quả và khen thưởng về thực hiện cuộc vận động ''Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới ,đô thị văn minh''
Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017
MTTQ tham gia Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/ADS năm 2017
Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2017
Triển khai xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo năm 2017
Tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận quí III năm 2017 tại huyện Gia Lộc
Giám sát kết quả thực hiện Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11
Triển khai vận động, quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt và quỹ "Vì người nghèo" năm 2017
Tổ chức Hội nghị hướng dẫn nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của nhân dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới thị xã Chí Linh
12345678
TIN ẢNH
VIDEO
bien quang cao