Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
1,380,464
Hoạt động của MTTQ cấp huyện
Đại biểu HĐND thị xã Kinh Môn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp
Các tổ đại biểu HĐND thị xã Kinh Môn, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 vừa tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 16 tại 9 đơn vị bầu cử.
Ủy ban MTTQ huyện Thanh Miện tổ chức Hội nghị lần thứ 4
Ủy ban MTTQ huyện vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 4, sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2020; lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.
Thị xã Kinh Môn: Giao ban công tác Dân vận - MTTQ quý II năm 2020
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã vừa phối hợp với Ban Dân vận Thị ủy tổ chức giao ban với khối Dân vận - MTTQ các xã, phường, nhằm đánh giá công tác Dân vận, MTTQ quý II năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 2020.
Kim Thành tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện vừa phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kim Thành lần thứ XXV.
Ủy ban MTTQ huyện Ninh Giang giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện vừa tổ chức các Đoàn giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và công tác vận động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid 19 tại 6 xã trên địa bàn huyện.
Ủy ban MTTQ huyện Ninh Giang có Chủ tịch mới
Ủy ban MTTQ huyện Ninh Giang vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 3, hiệp thương cử bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện và chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Thị xã Kinh Môn hiệp thương cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã nhiệm kỳ 2019 - 2024
Ủy ban MTTQ thị xã Kinh Môn vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 5, hiệp thương cử bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ và chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Gia Lộc: Giám sát việc thực hiện Nghị quyết 42 của Chính Phủ
Từ ngày 08/6/2020 đến ngày 11/6/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết 42 ngày 09/4/2020 của Chính Phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Ủy ban MTTQ huyện Ninh Giang triển khai kế hoạch giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện vừa tổ chức Hội nghị xây dựng, triển khai Kế hoạch giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và công tác vận động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.
Huyện Nam Sách: Tập huấn nghiệm vụ cho Trưởng ban công tác Mặt trận các thôn, khu dân cư năm 2020
Ủy ban MTTQ huyện vừa phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận cho Trưởng ban công tác Mặt trận các thôn, khu dân cư năm 2020.
12345678910...
TIN ẢNH
VIDEO
bien quang cao