Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
1,422,175
Lịch làm việc
Chương trình công tác tháng 8 năm 2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh
Chương trình công tác tháng 7 năm 2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh
Chương trình công tác tháng 6 năm 2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh
Chương trình công tác tháng 5 năm 2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh
Chương trình công tác tháng 4 năm 2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh
Chương trình công tác tháng 3 năm 2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh
Chương trình công tác tháng 02 năm 2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh
Chương trình công tác tháng 01 năm 2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh
Chương trình công tác tháng 12 năm 2019 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh
Chương trình công tác tháng 11 năm 2019 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh
12345678
TIN ẢNH
VIDEO
bien quang cao