Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
515,471
Lịch làm việc
Chương trình công tác tháng 12 năm 2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh
Chương trình công tác tháng 11 năm 2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh
Chương trình công tác tháng 10 năm 2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh
Chương trình công tác tháng 9 năm 2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh
Chương trình công tác tháng 8 năm 2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh
Chương trình công tác tháng 7 năm 2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh
Chương trình công tác tháng 6 năm 2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh
Chương trình công tác tháng 5 năm 2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh
Chương trình công tác tháng 4 năm 2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh
Chương trình công tác tháng 3 năm 2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh
12345
TIN ẢNH
VIDEO
bien quang cao