Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
1,422,188
Giấy mời
Giấy mời dự hội nghị tổng kết công tác TTND nhiệm kỳ 2017- 2019
Giấy mời dự Hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa MTTQ tỉnh với các cơ quan tuyên truyền năm 2018 và gặp mặt cộng tác viên tiêu biểu Website MTTQ tỉnh
Giấy mời dự Đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp huyện
Giấy mời dự chương trình "Xuân ấm tình người" năm 2019
Giấy mời dự hội nghị đánh giá kết quả triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình giám sát, phản biện xã hội năm 2018.
Giấy mời dự Đại hội điểm MTTQ cấp cơ sở của tỉnh
Giấy mời dự hội nghị giao ban trực tuyến công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024
Giấy mời dự Hội nghị biểu dương Chủ tịch MTTQ cơ sở, trưởng ban Công tác Mặt trận và các cá nhân tiêu biểu trong công tác Mặt trận giai đoạn 2014 - 2018
Giấy mời dự Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh lần thứ 12, khóa XV
Giấy mời dự Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước ''Người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc'' giai đoạn 2012 - 2017
12345
TIN ẢNH
VIDEO
bien quang cao