Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
515,462
Ý kiến tổng hợp tại các cuộc tiếp xúc cử tri
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XIV
Tình hình tư tưởng, nguyện vọng và ý kiến, kiến nghị của nhân dân 6 tháng đầu năm 2017
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XIV
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XIV
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trước kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân tỉnh khóa XVI
Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XIV
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Báo cáo kết quả tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri giữa người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII
Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
12
TIN ẢNH
VIDEO
bien quang cao