Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
930,234
Hướng dẫn
Tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh (Nhiệm kỳ 2019 - 2024)
Nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở cấp huyện, xã
Một số hoạt động nhân dịp Lễ Phật đản và mùa An cư Kiết hạ năm 2018 (PL.2562)
Nội dung, tiêu chí chấm điểm thi đua năm 2018
Công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng xây dựng chính quyền năm 2018
Nội dung trọng tâm công tác phong trào năm 2018
Công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2018
Tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2018
Công tác Tôn giáo năm 2018
Công tác Tuyên truyền biển, đảo năm 2018
1234567
TIN ẢNH
VIDEO
bien quang cao