Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
1,171,732
Hướng dẫn
Thực hiện Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TƯ của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học khuyến tài và xã hội học tập
Tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969 - 2/9/2019)
Việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới
Một số hoạt động nhân dịp Lễ Phục sinh (đạo Công giáo, đạo Tin lành), Đại lễ Phật đản và mùa An cư Kết hạ năm 2019 - PL. 2563 (đạo Phật)
Nội dung, tiêu chí thi đua và điểm chấm năm 2019
Công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2019
Việc phối hợp tổ chức Hội nghị triển khai đề án “Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư" của MTTQ tỉnh năm 2019
Trọng tâm công tác phong trào năm 2019
Công tác Dân tộc năm 2019
Công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền năm 2019
12345678
TIN ẢNH
VIDEO
bien quang cao