Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
930,187
Năm 2017
Đề cương tuyên truyền Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư
Hướng dẫn tổ chức hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” Từ 17 tháng 10 đến 18 tháng 11 năm 2017
Hướng dẫn xây dựng mô hình điểm khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
Hướng dẫn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017
Công tác tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2017)
Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại xã, phường, thị trấn
Hướng dẫn đánh giá kết quả và khen thưởng thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
Hướng dẫn quy trình giám sát và quy trình phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân
Hướng dẫn triển khai tổ chức Ngày Pháp luật năm 2017
1234
TIN ẢNH
VIDEO
bien quang cao