Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
1,689,128
Danh sách tập thể, cá nhân ủng hộ mua vaccine phòng dịch Covid-19 (thông báo số 1)
( Cập nhật:2/6/2021 07:38:23)

Tính từ ngày 27/5/2021 đến 12 giờ 00, ngày 01/6/2021, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận được tổng số tiền 77.985.876.567 đồng và 10.000 USD của 133 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ, đăng ký ủng hộ mua vaccine phòng dịch Covid-19.

 

Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn địa ốc ủng hộ 1 tỷ đồng mua vaccine phòng dịch Covid-19

Danh sách cụ thể như sau:

                  Đơn vị tính: Đồng   

Số

TT

Ngày tháng

năm

Tên tổ chức, cá nhân ủng hộ

Số tiền đã về MTTQ tỉnh quản lý

Số tiền đăng ký ủng hộ

Cộng

1

27/05/21

Tập đoàn An Phát Holdings

 

20.000.000.000

20.000.000.000

2

27/05/21

Trích từ Quỹ toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh

20.000.000.000

 

20.000.000.000

3

27/05/21

Vietcombank

 

3.000.000.000

3.000.000.000

4

28/05/21

Ủy ban MTTQ tỉnh

                  20.000.000

 

                  20.000.000

5

28/05/21

Ban tổ chức Tỉnh ủy

                  15.000.000

 

                  15.000.000

6

28/05/21

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

                  15.000.000

 

                  15.000.000

7

28/05/21

Hội đồng nhân dân tỉnh

                  10.000.000

 

                  10.000.000

8

28/05/21

Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Trung tâm dịch vụ việc làm

                  13.000.000

 

                  13.000.000

9

28/05/21

CBNV cơ quan và Nhà văn hóa Liên đoàn lao động tỉnh

                  20.000.000

 

                  20.000.000

10

28/05/21

Ông Mai Xuân Anh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

                    5.000.000

 

                    5.000.000

11

28/05/21

Ban Nội chính Tỉnh ủy

                    7.000.000

 

                    7.000.000

12

28/05/21

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy

                  10.000.000

 

                  10.000.000

13

28/05/21

Hội Nông dân tỉnh

                    7.000.000

 

                    7.000.000

14

28/05/21

Bà Phạm Thị Thanh Tâm,
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

                    5.000.000

 

                    5.000.000

15

28/05/21

Ông Nguyễn Ngọc Tuyến,
PCT Hội Nông dân tỉnh

                    2.000.000

 

                    2.000.000

16

28/05/21

Bà Phạm Thanh Thủy,
PCT Hội Nông dân tỉnh

                    1.000.000

 

                    1.000.000

17

28/05/21

Cơ quan Hội CCB tỉnh

                  10.000.000

 

                  10.000.000

18

28/05/21

Ông Đỗ Trọng Lợi, Chủ tịch Hội CCB tỉnh

                    3.000.000

 

                    3.000.000

19

28/05/21

Ông Đinh Văn Truy, PCT Hội CCB tỉnh

                    2.000.000

 

                    2.000.000

20

28/05/21

Ông Vũ Đức Thắng, PCT Hội CCB tỉnh

                    2.000.000

 

                    2.000.000

21

28/05/21

Ông Vũ Hữu Kẹo, Hội CCB tỉnh

                       500.000

 

                       500.000

22

28/05/21

Ông Nguyễn Thái Tương, Hội CCB tỉnh

                       500.000

 

                       500.000

23

28/05/21

Ngô Thị Thu Hạnh, Hội CCB tỉnh

                       500.000

 

                       500.000

24

28/05/21

Nguyễn Xuân Chính, Hội CCB tỉnh

                       500.000

 

                       500.000

25

28/05/21

Cao Văn Bảo, Hội CCB tỉnh

                       500.000

 

                       500.000

26

28/05/21

Bùi Anh Dũng, Hội CCB tỉnh

                       500.000

 

                       500.000

27

28/05/21

Nguyễn Thành Đông, Hội CCB tỉnh

                       500.000

 

                       500.000

28

28/05/21

Nguyễn Thị Dịu, Hội CCB tỉnh

                       500.000

 

                       500.000

29

28/05/21

Bùi Thị Nguyệt, Hội CCB tỉnh

                       500.000

 

                       500.000

30

28/05/21

Vũ Thị Hòa, Hội CCB tỉnh

                       250.000

 

                       250.000

31

28/05/21

ông Bùi Văn Giáng, Hội CCB tỉnh

                       250.000

 

                       250.000

32

28/05/21

Ông Nguyễn Minh Hùng, PCT UBND tỉnh

                  10.000.000

 

                  10.000.000

33

28/05/21

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, PCT HĐND tỉnh

                    1.000.000

 

                    1.000.000

34

28/05/21

Ông Vũ Tiến Phụng

                       500.000

 

                       500.000

35

28/05/21

Không rõ tên

                       500.000

 

                       500.000

36

28/05/21

Công ty CP quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 7

                  50.000.000

 

                  50.000.000

37

28/05/21

Trần Văn Thanh (Thanh Roma)

                       500.000

 

                       500.000

38

28/05/21

Không rõ tên

                    2.000.000

 

                    2.000.000

39

28/05/21

Không rõ tên

                    1.000.000

 

                    1.000.000

40

28/05/21

Không rõ tên

                    1.000.000

 

                    1.000.000

41

28/05/21

Hà Thị Tiên

                       200.000

 

                       200.000

42

28/05/21

Lê Văn Chung

                    1.000.000

 

                    1.000.000

43

28/05/21

Nguyễn Hải Dương

                       300.000

 

                       300.000

44

28/05/21

Không rõ tên

                    2.000.000

 

                    2.000.000

45

28/05/21

Không rõ tên

                       100.000

 

                       100.000

46

28/05/21

Không rõ tên

                       200.000

 

                       200.000

47

28/05/21

Không rõ tên

                       100.000

 

                       100.000

48

28/05/21

Nguyễn Vũ Thanh Nga

                       300.000

 

                       300.000

49

28/05/21

Không rõ tên

                       142.000

 

                       142.000

50

28/05/21

Đỗ Huy Nhất

                    1.000.000

 

                    1.000.000

51

28/05/21

Không rõ tên

                       200.000

 

                       200.000

52

28/05/21

Không rõ tên

                       500.000

 

                       500.000

53

28/05/21

Bùi Tiến Dũng

                       500.000

 

                       500.000

54

28/05/21

Không rõ tên

                       200.000

 

                       200.000

55

28/05/21

Vũ Thạch Tuấn

                       200.000

 

                       200.000

56

28/05/21

Phạm Thanh Hưng, phường Tân Bình, TPHD

                    2.500.000

 

                    2.500.000

57

28/05/21

Không rõ tên

                       100.000

 

                       100.000

58

28/05/21

Không rõ tên

                       300.000

 

                       300.000

59

28/05/21

Vũ Thị Tâm

                    1.000.000

 

                    1.000.000

60

28/05/21

Không rõ tên

                         30.000

 

                         30.000

61

28/05/21

Không rõ tên

                       500.000

 

                       500.000

62

28/05/21

Nguyễn Văn Hùng

                    1.000.000

 

                    1.000.000

63

28/05/21

Không rõ tên

                       450.000

 

                       450.000

64

28/05/21

Nguyễn Thị Ngọc Anh

                       200.000

 

                       200.000

65

28/05/21

Công ty Cổ phần Đại An

 

5.000.000.000

5.000.000.000

66

28/05/21

Công ty TNG Holdings Việt Nam&MSB

 

5.000.000.000

5.000.000.000

67

28/05/21

Công ty New Land

 

3.000.000.000

3.000.000.000

68

28/05/21

Ngân hàng Vietinbank

 

2.000.000.000

2.000.000.000

69

28/05/21

Công ty Cổ phần tập đoàn Thành Công

 

2.000.000.000

2.000.000.000

70

28/05/21

Ricco Hải Dương

 

200.000.000

200.000.000

71

28/05/21

Công ty Cổ phần dinh dưỡng Quốc tế CNC

 

200.000.000

200.000.000

72

28/05/21

Công ty TNHH Tiến Trung

 

30.000.000

30.000.000

73

28/05/21

Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Xuyên Việt

 

10.000.000

10.000.000

74

28/05/21

Tỉnh đoàn Hải Dương

 

8.000.000

8.000.000

75

29/05/21

Không rõ tên

                       500.000

 

                       500.000

76

29/05/21

Nguyễn Thị Thu Hoài

                    1.000.000

 

                    1.000.000

77

29/05/21

Nguyễn Thu Hiền

                       500.000

 

                       500.000

78

29/05/21

Đinh Thị Hoài Ly

                       500.000

 

                       500.000

79

29/05/21

Không rõ tên

                       500.000

 

                       500.000

80

29/05/21

Vũ Văn Lâm

                       500.000

 

                       500.000

81

29/05/21

Mai Quỳnh

                      100.000

 

                       100.000

82

29/05/21

Nguyễn Thị Hiếu

                       200.000

 

                       200.000

83

29/05/21

Không rõ tên

                    1.000.000

 

                    1.000.000

84

29/05/21

Không rõ tên

                       200.000

 

                       200.000

85

29/05/21

Không rõ tên

                       100.000

 

                       100.000

86

29/05/21

Nguyễn Đức Thành, Nam Sách

                       200.000

 

                       200.000

87

29/05/21

Vũ Hồng Phúc, Cẩm Giàng

                       234.567

 

                       234.567

88

29/05/21

Vũ Ngọc Tân (Khu 14, phường Ngọc Châu, TPHD)

                    1.000.000

 

                    1.000.000

89

29/05/21

Không rõ tên

                       200.000

 

                       200.000

90

29/05/21

Không rõ tên

                       200.000

 

                       200.000

91

29/05/21

Vũ Thị Bích Quỳnh, Hải Dương

                       100.000

 

                       100.000

92

29/05/21

Không rõ tên

                    1.000.000

 

                    1.000.000

93

29/05/21

Tăng Thị Thu Ngân

                       500.000

 

                       500.000

94

29/05/21

Không rõ tên

                    1.000.000

 

                    1.000.000

95

29/05/21

Nguyễn Thị Thảo

                       500.000

 

                       500.000

96

29/05/21

Phạm Thị Linh (604, Lê Thanh Nghị)

                       300.000

 

                       300.000

97

29/05/21

Đỗ Thanh Tùng

                       200.000

 

                       200.000

98

30/05/21

Đinh Bá Ngọc

                       100.000

 

                       100.000

99

30/05/21

Đinh Thị Hồng

                       100.000

 

                       100.000

100

30/05/21

Đỗ Thị Phương

                       200.000

 

                       200.000

101

30/05/21

Nguyễn Thị Phương

                       100.000

 

                       100.000

102

30/05/21

Ngô Thị Hạnh

                       500.000

 

                       500.000

103

30/05/21

Không rõ tên

                       100.000

 

                       100.000

104

31/05/21

Phạm Thị Thía

                    1.000.000

 

                    1.000.000

105

31/05/21

Công ty TNHH Khánh Hòa Việt Nam

                500.000.000

 

                500.000.000

106

31/05/21

Công ty TNHH Minh Hiệp

                500.000.000

 

                500.000.000

107

31/05/21

Phạm Đình Phước

                         20.000

 

                         20.000

108

31/05/21

Công ty TNHH Long Hải

                100.000.000

 

                100.000.000

109

31/05/21

Nguyễn Hoàng

                       300.000

 

                       300.000

110

31/05/21

Công ty TNHH MTV Minh Anh

                500.000.000

 

                500.000.000

111

31/05/21

Công ty CP đầu tư XD và DVTM quốc tế PTH

                  10.000.000

 

                  10.000.000

112

31/05/21

Đỗ Thị Biển

                       200.000

 

                       200.000

113

31/05/21

Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh

                    3.000.000

 

                    3.000.000

114

31/05/21

Công ty TNHH Hoà Quần

                500.000.000

 

                500.000.000

115

31/05/21

Liên danh Hoàng Thanh - Hưng Thịnh

                500.000.000

 

                500.000.000

116

31/05/21

Công ty TNHH XD và ĐT TM Hợp Thành

                100.000.000

 

                100.000.000

117

31/05/21

Liên danh Hoàng Thanh - Thái Dương

                500.000.000

 

                500.000.000

118

31/05/21

Tập đoàn đầu tư Phú Thành - tầng 7 tòa nhà REECO

             1.000.000.000

 

             1.000.000.000

119

31/05/21

Công ty CP đầu tư và XD số 18

                500.000.000

 

                500.000.000

120

31/05/21

Nguyễn Thị Hòa

                    1.000.000

 

                    1.000.000

121

31/05/21

Câu lạc bộ Tenis OEXPO Hải Dương

                    2.000.000

 

                    2.000.000

122

31/05/21

Công ty TNHH Thiên Tôn

300.000.000

 

300.000.000

123

01/06/21

Gia đình Hà, Kế, Hậu, Đào Thị Thanh Tuyền

                    5.000.000

 

                    5.000.000

124

01/06/21

Liên hiệp hội KHKT Hải Dương

                    2.000.000

 

                    2.000.000

125

01/06/21

Nguyễn Minh Hà

                       200.000

 

                       200.000

126

01/06/21

Công ty TNHH Đại Dương

                500.000.000

 

                500.000.000

127

01/06/21

Công ty CP tập đoàn Hòa Phát

           10.000.000.000

 

           10.000.000.000

128

01/06/21

Văn phòng Tỉnh ủy

                  70.000.000

 

                  70.000.000

129

01/06/21

Công ty Cổ phần Thép Minh Phú, Hải Dương

 

500.000.000

500.000.000

130

01/06/21

Anh Mạc Đăng Minh (Việt Kiều làm việc tại Ba Lan)

10.000 USD

 

10.000 USD

131

01/06/21

Công ty Cổ phần Thép SBC Việt Nam

100.000.000

 

100.000.000

132

01/06/21

Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn địa ốc

1.000.000.000

 

1.000.000.000

133

01/06/21

Cán bộ, CC,VC,NLĐ Sở Xây dựng Hải Dương

100.000.000

 

100.000.000

Tổng cộng

37.037.876.567 và 10.000 USD

40.948.000.000

77.985.876.567 và 10.000 USD

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trân trọng cám ơn và rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các tầng lớp nhân dân ủng hộ mua vaccine phòng dịch Covid-19. Mọi sự tham gia ủng hộ đề nghị gửi về tài khoản Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương, số tài khoản 3761.0.1007606.91999 tại Kho bạc nhà nước Hải Dương; tài khoản của Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương, số 0341000083581 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Hải Dương hoặc ủng hộ trực tiếp tại Văn phòng cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh - Số 4, phố Phạm Sư Mệnh, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương./.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh

[Ý kiến của bạn]
Các tin mới hơn
na Danh sách tập thể, cá nhân ủng hộ mua vaccine phòng dịch Covid-19 (thông báo số 2)(08/06/2021)
na Ủng hộ hơn 96 tỷ đồng mua vaccine phòng Covid-19(04/06/2021)
Các tin cũ hơn
na Ngày 31/5, nhiều doanh nghiệp ủng hộ kinh phí mua vaccine phòng dịch Covid-19(31/05/2021)
na Vì sao dừng hỗ trợ tiền ăn với người cách ly tập trung?(31/05/2021)
na Phát động toàn dân ủng hộ mua vaccine phòng Covid-19(28/05/2021)
na Chỉ thị "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới(28/05/2021)
na Toàn văn Lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam(27/05/2021)
TIN ẢNH
VIDEO
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín