Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
1,492,069
Thống kê các hình thức đã được khen thưởng từ năm 1997 đến 2015
( Cập nhật:5/11/2015 20:16:14)

Tổng hợp các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của tập thể và cá nhân từ năm 1997 đến năm 2015

THỐNG KÊ CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
CỦA ỦY BAN MTTQ TỈNH HẢI DƯƠNG
(từ năm 1997 đến 2015) 

1. Danh hiệu thi đua:

- Năm 2006 được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ (Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 18/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ)

- Năm 2006 được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam( Quyết định số 1254/QĐ-MTTW ngày 11/1/2007)

- Năm 2007 được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc (Quyết định số 858/QĐ-UNND ngày 11/3/2008)

- Năm 2010 được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (Quyết định số 502/QĐ-MTTW ngày 12/10/2010)

- Năm 2012 được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ (Quyết định số 1137/QĐ-TTg ngày 16/7/2013)  

- Năm 2014 được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (Quyết định số 176/QĐ-MTTW ngày 19/01/2015)

2. Hình thức khen thưởng

- Năm 1997 được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba (Quyết định số 1286 KT/CT ngày 22/7/1997 )

- Năm 2001được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì (Quyết định số 722QĐ/CTN ngày 03/10/2001)

- Năm 2008 được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất (Quyết định số 993QĐ/CTN ngày 30/7/2008)

- Năm 2011 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 (Quyết định số 1239/QĐ-TTg ngày 22/7/2011).

- Năm 2014 được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba (Quyết định số 1337/QĐ-CTN, ngày 13/6/2014)

3. Các cá nhân thuộc cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh được khen thưởng

- 1 đồng chí được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Đại đoàn kết

- 3 đồng chí được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba

- 7 đồng chí được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen


[Ý kiến của bạn]
Các tin mới hơn
na Đổi mới hoạt động của MTTQ(26/10/2020)
na Nhân lên tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc(19/09/2020)
na 10 kết quả nổi bật công tác Mặt trận tỉnh Hải Dương năm 2019(01/01/2020)
na Khối Thi đua MTTQ và các tổ chức đoàn thể tỉnh triển khai công tác và ký giao ước thi đua năm 2019(22/03/2019)
na 10 kết quả nổi bật công tác Mặt trận 2018(01/01/2019)
Các tin cũ hơn
na Quy chế Thi đua, khen thưởng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nhiệm kỳ 2014 - 2019(05/11/2015)
TIN ẢNH
VIDEO
bien quang cao