Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
2,068,628
Khối Thi đua MTTQ và các tổ chức đoàn thể tổng kết công tác năm 2018
( Cập nhật:22/12/2018 09:13:34)

Chiều ngày 21/12, Khối Thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và đánh giá việc thực hiện nội dung giao ước thi đua năm 2018.

 

Đồng chí Mai Xuân Anh, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh chủ trì hội nghị

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, đại diện lãnh đạo 9 đơn vị trong khối thi đua (Liên đoàn lao động, MTTQ, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Tỉnh đoàn, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật, Hội Chữ thập đỏ, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh). Lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh chủ trì hội nghị (đơn vị Trưởng khối thi đua năm 2018).

Năm 2018, là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh, của các đơn vị trong khối thi đua. Ngay từ đầu năm, các đơn vị trong khối đã chủ động, tích cực phối hợp thực hiện tốt các nội dung giao ước thi đua đề ra trong năm, đồng thời phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội nhiệm kỳ và những ngày kỷ niệm lớn, ngày truyền thống của các đơn vị trong khối. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức quán triệt, triển khai học tập các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, 7, 8 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII, nhất là tích cực thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với chủ đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong người đứng đầu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Các vận động viên cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh tham gia thi đấu thể thao

Căn cứ các văn bản hướng dẫn của ngành dọc cấp trên, các vị trong khối đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành các văn bản chỉ đạo về các hoạt động trong hệ thống tổ chức mình; tăng cường phối hợp để triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị; tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả, thiết thực các hoạt động hỗ trợ người nghèo, đoàn viên, hội viên, người lao động có hoàn khó khăn hưởng ứng phong trào ''Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau'' bằng các hoạt động cụ thể như: xây mới và sửa chữa 168 ngôi nhà, công trình phụ trợ, tặng sổ tiết kiệm, tạo việc làm, tặng quà, hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ đột xuất... với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng.

Tích cực tham gia hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia ''Xây dựng nông thôn mới''; nâng cao chất lượng, hiệu quả mô hình tự quản ở thôn, KDC và các loại hình CLB. Quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên hội viên và các tầng lớp nhân dân. Chủ trì hoạt động giám sát, phản biện xã hội theo quy định. Coi trọng công tác phát triển đoàn viên, hội viên, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội...

 

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và Tỉnh đoàn Hải Dương trao giải thưởng thi đấu thể thao cho các vận động viên đoạt giải

Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí; thực hiện tốt quy chế dân chủ. Năm 2018, các cơ quan, đơn vị trong khối không có đơn thư, khiếu kiện, nội bộ cơ quan đoàn kết, thống nhất. Qua bình xét, đánh giá xếp loại năm 2018, các cơ quan đều được đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được ngành dọc Trung ương tặng Cờ thi đua và Bằng khen; tổ chức Đảng, đoàn thể trong các cơ quan đều đạt vững mạnh và được khen thưởng. Kết quả hoạt động của các đơn vị trong khối đã góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh năm 2018.

 

Vận động viên cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh đoạt giải nhất môn bóng bàn đôi nam và đơn nam nhận giải

Tại hội nghị, các đơn vị trong khối thi đua thảo luận và thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, đồng thời tiến hành bình xét thi đua và suy tôn đơn vị trưởng khối năm 2019. Kết quả, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc, Liên đoàn Lao động tỉnh được đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, Tỉnh đoàn Hải Dương được đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh được suy tôn là Trưởng khối thi đua năm 2019.

 

Tiết mục giao lưu văn nghệ

Buổi sáng và buổi chiều cùng ngày, các đơn vị trong khối tổ chức giao lưu thi đấu thể thao, liên hoan văn nghệ. Kết quả, Đội liên quân Hội Cựu chiến binh và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đoạt giải nhất môn kéo co; vận động viên của cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh đoạt giải nhất môn cầu lông đôi nam - nữ, giải nhất môn bóng bàn đôi nam và đơn nam./.

Minh Huệ (MTTQ tỉnh)

[Ý kiến của bạn]
Các tin mới hơn
na Hoạt động nổi bật công tác Mặt trận tháng 7(01/08/2022)
na Hoạt động nổi bật công tác Mặt trận tháng 6 (01/07/2022)
na Hoạt động nổi bật của MTTQ các cấp trong tỉnh tháng 5(31/05/2022)
na Hoạt động nổi bật của MTTQ các cấp trong tỉnh tháng 4(29/04/2022)
na Hoạt động nổi bật của MTTQ các cấp trong tỉnh tháng 3(30/03/2022)
Các tin cũ hơn
na Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024(17/10/2018)
na Khối Thi đua MTTQ và các đoàn thể tỉnh sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2018(31/07/2018)
na Nhìn lại một năm thực hiện công tác thi đua - khen thưởng(04/01/2018)
na Kết quả công tác thi đua, khen thưởng của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương(06/02/2016)
na Thống kê các hình thức đã được khen thưởng từ năm 1997 đến 2015(05/11/2015)
TIN ẢNH
VIDEO
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín