Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
1,689,178
Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII thành công tốt đẹp
( Cập nhật:27/10/2020 17:58:35)

Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và trách nhiệm cao, chiều 27.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và tiến hành bế mạc.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng phát biểu bế mạc Đại hội

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh Đại hội vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội về dự phiên bế mạc và chúc mừng thành công Đại hội; đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước về dự Đại hội cùng nhiều đại biểu khách mời.

Đồng chí khẳng định các văn kiện được trình tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XVII là sản phẩm kết tinh từ công sức, trí tuệ, thể hiện ý chí, khát vọng và mục tiêu phấn đấu vươn lên của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Nội dung các văn kiện đã được thảo luận kỹ lưỡng, đúng quy trình, tiếp thu đầy đủ các vấn đề mới, có vận dụng sáng tạo; khai thác, phát huy các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; đồng thời cập nhật các quan điểm, chủ trương, định hướng phát triển mới trong dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện thực tiễn của địa phương. Đây là tiền đề rất quan trọng, là kim chỉ nam vững chắc để xác định rõ yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài xây dựng tỉnh Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại và sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đại hội đã thảo luận dân chủ, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, trí tuệ, công tâm, khách quan, lựa chọn bầu đủ số lượng 52 đồng chí bảo đảm cơ cấu hợp lý vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là những người hội đủ các điều kiện, tiêu chuẩn, có phẩm chất đạo đức, có uy tín, tinh thần trách nhiệm cao và trải qua môi trường công tác thực tiễn ở các cơ quan, đơn vị, địa phương được Đảng bộ và nhân dân tín nhiệm, đại diện cho hơn 100 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ, thể hiện tính liên tục, kế thừa, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Đảng bộ và nhân dân giao cho. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ gồm 22 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đại diện cho ý trí, nguyện vọng của toàn Đảng bộ và nhân dân Hải Dương đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đã tin tưởng vào tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ tập thể, tích cực rèn luyện để xây dựng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh là một tập thể đoàn kết, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đủ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa để chuyển ý chí, khát vọng đổi mới vươn lên thành hiện thực; quyết tâm lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

Các đại biểu dự Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 với những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020 -2025 và những năm tiếp theo. Các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương, các lực lượng vũ trang cần chủ động đổi mới, sáng tạo, có bước đi mạnh mẽ, quyết liệt, tạo bước bứt phá cao hơn nữa. Mỗi cấp ủy cần đề cao tinh thần trách nhiệm, với quyết tâm đổi mới, tăng cường tính chủ động, sáng tạo để nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, tích cực hội nhập; nêu cao vai trò gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Trước mắt, cần tổ chức nghiên cứu, quán triệt để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp nắm vững chủ trương, quan điểm, phương châm của Nghị quyết Đại hội để thống nhất trong nhận thức, tư duy và hành động. Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, cần chỉ đạo rà soát các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án và công trình trọng điểm phù hợp. Xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể toàn khóa, từng năm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2021- 2025, giai đoạn 2025 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương cần phải xác định nhiệm vụ trọng tâm, công việc và giải pháp đột phá; xác định rõ nguồn lực đầu tư, tránh dàn trải; gắn với phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cấp ủy viên theo hướng rõ việc, rõ người, rõ thời gian hoàn thành. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá kết quả triển khai thực hiện. Phát huy tính chủ động, tính sáng tạo nhằm khai thác, huy động và sử dụng hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương. Với quyết tâm xác định mục tiêu trong những năm tới tỉnh Hải Dương trở thành vùng kinh tế trọng điểm khu vực đồng bằng sông Hồng. Cùng với giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, tạo bước phát triển nhanh, vững chắc để Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng kêu gọi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh và những người con quê hương Hải Dương hiện đang sinh sống, học tập, làm việc ở ngoài tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống xứ Đông văn hiến, hướng về xây dựng quê hương; đoàn kết thống nhất, chung sức, đồng lòng, đề cao tinh thần trách nhiệm; cùng chung ý chí, khát vọng phát triển quê hương; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII đề ra... (Xem toàn văn phát biểu bế mạc Đại hội của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng)

Theo Báo Hải Dương

 

[Ý kiến của bạn]
Các tin mới hơn
na Công bố 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV(10/06/2021)
na Cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị để bổ sung nguồn phòng chống Covid-19(09/06/2021)
na Chủ tịch Hồ Chí Minh với khát vọng "Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi"(05/06/2021)
na Khi nào công bố kết quả bầu cử, danh sách những người trúng cử?(24/05/2021)
na Ngày hội của toàn dân(23/05/2021)
Các tin cũ hơn
na Phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đổi mới đất nước(26/10/2020)
na 52 đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII(26/10/2020)
na Lựa chọn các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, năng lực để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII(26/10/2020)
na Hải Dương long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII(26/10/2020)
na Những mốc son Đại hội(26/10/2020)
TIN ẢNH
VIDEO
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín