Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
1,272,682
Đôi điều suy nghĩ về công tác quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ
( Cập nhật:5/6/2019 05:44:43)

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chú trọng đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ sức mạnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ qua các giai đoạn cách mạng...

 

Ảnh minh họa

Hiện nay chúng ta đang tích cực chuẩn bị nguồn cán bộ cho 164 thôn, khu dân cư mới sau khi thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập, chia tách thôn, khu dân cư tiến tới sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 không đảm bảo tiêu chí theo quy định trên địa bàn tỉnh; việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội MTTQ tỉnh sắp tới, đặc biệt là việc chuẩn bị cán bộ cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo tinh thần Nghi quyết Trung ương 6 và 7 khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. 

Thực tiễn cách mạng cho thấy, công tác cán bộ là nhân tố có ý nghĩa quyết định sự thắng lợi của cách mạng, nó gắn liền với vận mệnh của Đảng, của dân tộc và của chế độ, do đó công tác cán bộ được coi là khâu then chốt trong toàn bộ hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc... công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Trong công tác cán bộ, vấn đề quy hoạch cán bộ là khâu mở đầu, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nề nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài.

Với nhận thức sâu sắc ấy, trong nhiều năm qua các cấp ủy Đảng đã quan tâm đúng mức đến việc xây dựng quy hoạch cán bộ nhằm tạo ra một nguồn dự trữ phong phú đội ngũ cán bộ kế cận đủ đức, đủ tài gánh vác những nhiệm vụ quan trọng trong các vị trí then chốt ở vào những thời điểm cần thiết. Sở dĩ có được một đội ngũ cán bộ kế cận đảm bảo chất lượng vì trong quá trình thực hiện công tác quy hoạch, các cấp ủy đã xem xét một cách thận trọng, nhìn trước, nhìn sau, đánh giá đúng chất lượng hiện tại và dự đoán tương lai với những tiêu chí cụ thể, tránh những sai sót không đáng có.

Mặt khác, đối với những cán bộ thuộc diện quy hoạch họ luôn luôn có thái độ cầu thị, khiêm tốn, chịu khó học hỏi, quyết tâm khắc phục những mặt yếu kém còn tồn tại, kiên trì rèn luyện phấn đấu để ngày càng hoàn thiện về nhân cách, đạo đức, về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người cán bộ, tránh xa thái độ quan liêu, tự mãn, tự phụ… Với các cấp ủy luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm thường xuyên theo dõi, kịp thời bổ sung, uốn nắn, thẳng thắn góp ý chỉ ra những mặt còn hạn chế, khiếm khuyết của cán bộ được quy hoạch, trên cơ sở đó tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ... bảo đảm quy hoạch cán bộ theo đúng kế hoạch và đạt được các yêu cầu đề ra.

Nhờ có tinh thần chủ động trong việc xây dựng quy hoạch cán bộ cho nên nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện có hiệu quả tính “kế thừa” và sử dụng cán bộ đúng độ tuổi cần thiết, phù hợp với yêu cầu công việc… phục vụ tốt nhiệm vụ trước mắt và lâu dài trong các tổ chức của mình.

Tuy nhiên trong thời gian qua, ở một số nơi vẫn còn xảy ra tình trạng quy hoạch chưa đi đôi với việc bổ nhiệm. Cán bộ chủ chốt cũ đã đến lúc nghỉ hưu, nhưng vẫn chưa có cán bộ lãnh đạo mới được bổ nhiệm mặc dù đã có quy hoạch từ lâu, khoảng cách thời gian đợi chờ lãnh đạo mới có khi vài tháng, thậm chí hằng năm. Câu hỏi đặt ra là vì sao vậy? Việc không bổ nhiệm kịp thời vị trí những cán bộ chủ chốt đã nghỉ hưu khiến cho không ít người, nhất là những phần tử xấu tung ra những lời lẽ không hay đối với những cá nhân có liên quan đến công tác bổ nhiệm cán bộ.

Trên thực tế, trong quá trình thực hiện chủ trương quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ, đã có lúc chúng ta gắn kết hai việc đó vào trong một thời điểm, tức là khi đọc Quyết định cho người nghỉ hưu đồng thời tổ chức cũng đọc Quyết định bổ nhiệm người lãnh đạo mới thay thế. Cách làm này được nhiều người đồng tình, hoan nghênh vì nó đem lại nhiều lợi ích thiết thực, không tốn kém kinh phí tổ chức hội nghị, không làm mất thời gian của nhiều cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị, không gây phiền hà cho việc chia tay tặng quà, chúc mừng, không gây khó dễ cho việc bàn giao nhiệm vụ giữa người cũ và mới…

Để khắc phục tình trạng trên, trước hết chúng ta cần làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nhằm làm cho mọi cán bộ, đảng viên nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng và tính phức tạp trong công tác cán bộ nói chung, việc bổ nhiệm cán bộ nói riêng. Chúng ta đã quán triệt sâu sắc lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Trước khi cân nhắc một cán bộ, phải nhận xét rõ ràng. Chẳng những xem xét công tác của họ, mà còn phải xét cách sinh hoạt của họ. Chẳng những xem xét cách viết, cách nói của họ, mà còn phải xem xét việc làm của họ có đúng với bài nói, bài viết của họ hay không. Chẳng những xem xét họ đối với ta thế nào, mà còn phải xem xét họ với người khác thế nào. Ta nhận họ tốt, còn phải xét số nhiều đồng chí có nhận họ tốt hay không. Phải biết ưu điểm của họ, mà cũng phải biết khuyết điểm của họ, không nên chỉ xem công việc của họ trong một lúc, mà phải xem công việc của họ từ trước đến nay. Biết rõ ràng cán bộ, mới có thể cân nhắc cán bộ một cách đúng mực”. Mặt khác, cần tăng cường công tác giám sát, phản biện của quần chúng về công tác cán bộ, quan tâm đến dư luận xã hội, quyết tâm phòng tránh các hiện tượng tiêu cực, “tham nhũng vặt” xảy ra trong công tác bổ nhiệm cán bộ. Có làm được như vậy chúng ta mới hy vọng thực hiện được một cách có hiệu quả và trong sáng quan điểm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Cán bộ là then chốt của mọi then chốt”. Và điều cốt lõi là mới lấy được niềm tin của quần chúng nhân dân./.

TS. Phạm Trung Thanh

 

[Ý kiến của bạn]
Các tin mới hơn
na Kiện toàn Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, xã sau khi sắp xếp, sáp nhập(21/02/2020)
na Hội đồng tư vấn Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổng kết 5 năm hoạt động(22/12/2019)
na Kiện toàn bộ máy ở các xã sắp xếp gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ cấp xã(16/11/2019)
na Đồng chí Phạm Xuân Thăng được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy(12/11/2019)
na Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự kiện toàn chức danh lãnh đạo tỉnh(28/09/2019)
Các tin cũ hơn
na MTTQ huyện Cẩm Giàng tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024(03/06/2019)
na Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Ninh Giang, nhiệm kỳ 2019 - 2024 thành công tốt đẹp(31/05/2019)
na Đại hội MTTQ huyện Kim Thành lần thứ XXII(31/05/2019)
na Bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng các trường Đại học và Cao đẳng Hải Dương (30/05/2019)
na Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Thanh Hà lần thứ XXIV(25/05/2019)
TIN ẢNH
VIDEO
bien quang cao