Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
1,492,097
QĐ ban hành Quy định về chế độ nhuận bút, chế độ thù lao đối với Trang thông tin điện tử MTTQ tỉnh Hải Dương
( Cập nhật:10/7/2016 01:16:50)

Chi tiết tại đây: /uploads/61/93 QCNB.doc

[Ý kiến của bạn]
Các tin mới hơn
na Quyết định thành lập Đoàn giám sát việc đảm bảo kinh phí hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh (03/10/2016)
na Quyết định công nhận chức vụ Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Kim Thành (03/10/2016)
na QĐ công nhận chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lộc (10/07/2016)
na QĐ công nhận chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Cẩm Giàng (10/07/2016)
na QĐ công nhận chức vụ Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Miện (10/07/2016)
Các tin cũ hơn
na QĐ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trang thông tin điện tử MTTQ tỉnh Hải Dương (10/07/2016)
na QĐ công nhận chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Kinh Môn (10/07/2016)
na QĐ công nhận chức vụ Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Cẩm Giàng (10/07/2016)
na QĐ công nhận chức vụ Ủy viên Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lộc (10/07/2016)
na QĐ công nhận chức vụ Ủy viên Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lộc (10/07/2016)
TIN ẢNH
VIDEO
bien quang cao