Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
1,466,658
Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội
( Cập nhật:28/12/2019 09:07:16)

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; không ngừng củng cố sức mạnh của mỗi tổ chức...

 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh

Ngày 27.12, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh để nghe báo cáo kết quả công tác năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Cùng dự có đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Trường trực Tỉnh ủy.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển ghi nhận và đánh giá cao những kết quả MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đạt được trong năm 2019.

Đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế trong hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội như việc phối hợp triển khai các phong trào, cuộc vận động ở một số địa phương hiệu quả chưa cao; chất lượng tham gia tư vấn, giám sát và giải quyết các vấn đề bức xúc ở cơ sở còn hạn chế...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển chỉ rõ, 2020 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, đất nước và của tỉnh; năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể. Tăng cường vận động, tuyên truyền nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách, các phong trào, cuộc vận động. Không ngừng củng cố sức mạnh của mỗi tổ chức để nâng cao chất lượng hoạt động.

Tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ của các địa phương, đơn vị. Có những giải pháp hữu hiệu nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở. Tiếp tục thu hút người dân tham gia vào các tổ chức với mục tiêu phấn đấu mỗi công dân ít nhất sinh hoạt ở một tổ chức.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, mạnh dạn đánh giá và đề xuất những cán bộ ưu tú vào cơ cấu, tích cực tham gia góp ý kiến vào văn kiện đại hội...

Năm 2019, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, thiết thực để triển khai thực hiện có hiệu quả.

Công tác phối hợp giữa MTTQ và các đoàn thể với các cơ quan, ban, ngành và giữa các đoàn thể, thành viên tiếp tục có sự đổi mới, đi vào nền nếp. Trong năm, nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động được tổ chức mang lại hiệu quả thiết thực, trọng tâm là các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Ngày vì người nghèo", phong trào "đền ơn đáp nghĩa", đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế...

Theo Báo Hải Dương

[Ý kiến của bạn]
Các tin mới hơn
na Công an tỉnh Hải Dương gắn thực hiện nhiệm vụ với phong trào thi đua “Dân vận khéo”(29/09/2020)
na Các kỳ Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh(28/09/2020)
na Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025(12/09/2020)
na Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong công cuộc đổi mới đất nước(11/09/2020)
na Nhân rộng những mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố Chí Linh(08/09/2020)
Các tin cũ hơn
na Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri Thanh Hà sau kỳ họp thứ 12(27/12/2019)
na Phát huy vai trò MTTQ các cấp trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở(23/12/2019)
na 75 năm Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng(22/12/2019)
na Thành lập Ban Chỉ đạo 35 Ủy ban MTTQ tỉnh(17/12/2019)
na Bế mạc Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI(13/12/2019)
TIN ẢNH
VIDEO
bien quang cao