Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
3,880,284
Nhiều điểm mới về tiêu chuẩn chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
( Cập nhật:23/10/2021 06:42:24)

Ngoài tiêu chuẩn chung được bổ sung một số điểm mới, tiêu chuẩn với từng chức danh cụ thể cũng được sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung cho phù hợp với các quy định hiện hành và tình hình thực tế.

 

Quang cảnh Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII (ảnh tư liệu)

Ngày 21.10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương ban hành Quy định số 271-QĐ/TU về tiêu chuẩn chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý với nhiều điểm mới, thay thế Quy định số 854-QĐ/TU ngày 20.3.2019.

Với các chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Quy định số 271 ít thay đổi so với Quy định số 854.

Với chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh bổ sung thêm điểm mới là chức danh này do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy hoặc Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đảm nhiệm, trường hợp đặc biệt có thể do đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm nhiệm.

Với chức danh Trưởng các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, quy định mới yêu cầu đã kinh qua, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên ở chức danh chủ chốt cấp huyện, cấp trưởng các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và đang tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (quy định cũ không nêu trường hợp là cấp trưởng các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh).

Quy định mới cơ bản giống quy định cũ với tiêu chuẩn chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, chỉ bổ sung thêm yêu cầu "đang tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh".

Chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được bổ sung thêm tiêu chuẩn "có uy tín, ảnh hưởng trong đội ngũ trí thức, chức sắc tôn giáo".

Chức danh Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy được bổ sung thêm tiêu chuẩn "nắm vững Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước; hiểu biết sâu về công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Có ý thức cao trong thực hiện tự phê bình và phê bình; khách quan, liêm chính, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí".

Quy định 271 nêu rõ: Đối với chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, yêu cầu đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên ở một trong các chức danh phó bí thư cấp ủy cấp huyện, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, cấp phó các đoàn thể chính trị - xã hội, hoặc đang giữ chức vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên ở chức danh trưởng ban của cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh, chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp huyện (chức danh chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp huyện được bổ sung so với Quy định 854).

Đối với cấp phó các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên ở chức danh ủy viên ban thường vụ cấp ủy cấp huyện, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, hoặc đang giữ chức vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên ở chức danh trưởng phòng và tương đương, cấp trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện (chức danh cấp trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện được bổ sung so với quy định cũ).

Với chức danh Phó Bí thư Thường trực cấp ủy cấp huyện, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, quy định mới yêu cầu đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên ở chức danh cấp phó các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh hoặc đang giữ chức vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên ở chức danh ủy viên ban thường vụ cấp ủy cấp huyện, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh hoặc đang giữ chức vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên ở chức danh Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, trưởng phòng của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy (bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, trưởng phòng của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy so với quy định cũ).

Với chức danh Chủ tịch HĐND cấp huyện, Quy định 271 giữ nguyên tiêu chuẩn do Bí thư cấp ủy hoặc Phó Bí thư Thường trực cấp ủy cấp huyện đảm nhiệm so với Quy định 854, song bổ sung thêm "trường hợp đặc biệt Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy có quy hoạch chức danh Phó Bí thư cấp ủy cấp huyện đảm nhiệm".

Trong Quy định số 271 cơ bản giữ nguyên tiêu chuẩn so với Quy định 854 với các chức danh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Giám đốc sở và tương đương; Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; Tổng Biên tập Báo Hải Dương; Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Phó Trưởng các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy (cơ cấu cấp ủy tỉnh); Phó Trưởng các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Phó Tổng Biên tập Báo Hải Dương; Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Phó Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; Phó Giám đốc sở và tương đương; Bí thư cấp ủy cấp huyện; Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện; Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Phó Chủ tịch HĐND cấp huyện; Phó Chủ tịch UBND cấp huyện; cán bộ lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Về tiêu chuẩn chung với tất cả các chức danh, Quy định 271 có sửa đổi, bổ sung một số điểm mới. Về chính trị, tư tưởng, bổ sung yêu cầu phải đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn theo đúng nguyên tắc, quy định của Đảng. Về đạo đức, lối sống, bổ sung tiêu chuẩn mẫu mực về phẩm chất đạo đức, là trung tâm đoàn kết, gương mẫu về mọi mặt; tuyệt đối không trục lợi và không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi; thực hiện đúng, đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm của mình và chỉ đạo thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy định, quy chế, quy trình về công tác cán bộ; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện, việc làm trái với các quy định của Đảng, Nhà nước trong công tác cán bộ. Về năng lực và uy tín, bổ sung thêm tiêu chuẩn có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, nói đi đôi với làm; có thành tích nổi trội, có kết quả và "sản phẩm" cụ thể góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Theo Báo Hải Dương

[Ý kiến của bạn]
Các tin mới hơn
na Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029(31/05/2023)
na Ban Bí thư chỉ định 3 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương(31/05/2023)
na Đối tượng và thời gian lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý(20/05/2023)
na Quan tâm đào tạo, sử dụng cán bộ có tín nhiệm cao(29/03/2023)
na Khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp nhiệm vụ giữa các cơ quan, tổ chức(09/03/2023)
Các tin cũ hơn
na Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh có lãnh đạo mới(22/09/2021)
na Nhiều mục tiêu, giải pháp đột phá xây dựng đội ngũ cán bộ(19/08/2021)
na 5 chính sách mới với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hiệu lực từ tháng 8.2021(01/08/2021)
na Cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ(24/07/2021)
na Đồng chí Phạm Văn Đông, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thị ủy giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã Kinh Môn(18/07/2021)
TIN ẢNH
VIDEO
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín