Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
2,068,536
Chương trình Phối hợp của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2014
( Cập nhật:5/11/2015 10:18:52)

Chi tiết tại đây: /uploads/10Chuongtrinhphoi hopso38voi5tochucchinhtrixahoinam2013.doc
[Ý kiến của bạn]
Các tin mới hơn
na Chương trình công tác Mặt trận năm 2019(24/04/2019)
na Chương trình công tác Mặt trận năm 2018(12/07/2018)
na Giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2018 (12/07/2018)
na Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (09/05/2017)
na Chương trình công tác Mặt trận năm 2017(06/03/2017)
Các tin cũ hơn
na Chương trình Phối hợp hoạt động giữa Trường Chính trị - Ủy ban MTTQ Tỉnh Hải Dương (05/11/2015)
na Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương và Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hải Dương (05/11/2015)
na Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Báo Hải Dương, giai đoạn 2014-2016 (05/11/2015)
na Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, giai đoạn 2014-2016 (05/11/2015)
na Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh Hải Dương về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở (05/11/2015)
TIN ẢNH
VIDEO
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín