Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
1,689,198
Hội đồng tư vấn Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổng kết 5 năm hoạt động
( Cập nhật:22/12/2019 06:35:16)

Ngày 20/12, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động của các Hội đồng tư vấn Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam (nhiệm kỳ 2014 - 2019).

 

Toàn cảnh hội nghị Trung ương

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các đồng chí Phó Chủ tịch, thành viên các Hội đồng tư vấn, lãnh đạo các ban chuyên môn, đơn vị, văn phòng cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ban Thường trực, thành viên các Hội đồng tư vấn, lãnh đạo các ban chuyên môn, văn phòng Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại điểm cầu trong cả nước.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hải Dương có đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, thành viên các Hội đồng tư vấn, lãnh đạo, chuyên viên các ban chuyên môn, văn phòng cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị điểm cầu tỉnh Hải Dương

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có 7 Hội đồng tư vấn (Hội đồng Dân chủ và pháp luật; Văn hóa - Xã hội; Khoa học - Giáo dục và Môi trường; Kinh tế; Dân tộc; Tôn giáo; Đối ngoại và Kiều bào) với tổng số 126 thành viên. Số lượng thành viên của mỗi Hội đồng tư vấn từ 16 dến 20 vị.

Thành phần tham gia các Hội đồng tư vấn là các nhà khoa học, chuyên gia có uy tín trên các lĩnh vực (trong đó có 14 Giáo sư, 28 Phó Giáo sư, 19 Tiến sĩ, 04 vị chức sắc tôn giáo...); Ban Chủ nhiệm các Hội đồng tư vấn được thành lập có 05 vị, gồm: 01 Chủ nhiệm, 03 Phó Chủ nhiệm, 01 vị Ủy viên Thường trực kiêm Thư ký Hội đồng (là Trưởng hoặc Phó các Ban chuyên môn của cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam).

Theo báo cáo của Ban Thưởng trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trong nhiệm kỳ qua, Ban Chủ nhiệm các Hội đồng tư vấn đã chủ động phối hợp cùng Ban chuyên môn, bộ phận Thường trực Hội đồng để xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, bám sát chức năng, nhiệm vụ tư vấn của từng hội đồng. Nhiều thành viên của các Hội đồng tư vấn đã tích cực chủ động nghiên cứu, đề xuất nhiều ý kiến quan trọng về những nội dung có liên quan đến lĩnh vực của hội đồng.

Các Hội đồng tư vấn là lực lượng nòng cốt tham gia các hội nghị giám sát, phản biện, góp ý, nêu lên ý kiến của các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý vào các dự án Luật như: Bộ luật Lao động; Bộ luật Dân sự; Bộ luật Hình sự; Luật tín ngưỡng tôn giáo; Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường; Luật Giáo dục; Luật về Hội; Luật Khám chữa bệnh; Luật MTTQ Việt Nam, dự thảo Luật trưng cầu ý dân; Luật giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp…; các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục Việt Nam hiện nay, các dự án luật, chính sách kinh tế, chương trình quốc gia về an sinh xã hội, các nội dung về dân tộc, tôn giáo, đề án chiến lược phát triển trên một số lĩnh vực của các bộ, ngành; phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, nghiên cứu đề xuất ý kiến về các nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam. Các ý kiến tham gia góp ý, phản biện của các thành viên Hội đồng tư vấn chất lượng, hiệu quả, sâu sắc, có cơ sở lý luận và thực tiễn, do vậy, nhiều ý kiến đã được cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa.

Các hội đồng đã tích cực, chủ động phối hợp với nhau trên các lĩnh vực tư vấn, phát huy được trí tuệ, năng lực và sự nhiệt tình của các thành viên trong hội đồng, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Tổ chức nhiều cuộc khảo sát thực tế thuộc lĩnh vực của hội đồng đảm nhận để nắm bắt, phản ánh tâm tư nguyện vọng của người dân và các vấn đề kinh tế - xã hội của đất nước...

 

Toàn cảnh điểm cầu tỉnh Hải Dương

Tuy nhiên, hoạt động của các Hội đồng tư vấn chưa đồng đều, Ban Chủ nhiệm một số hội đồng chưa phát huy tốt khả năng của các thành viên trong hội đồng; chất lượng tư vấn ở một số lĩnh vực chưa đạt được như mong muốn. Một số thành viên trong các hội đồng hoạt động chưa hiệu quả do kiêm nhiệm nhiều chức vụ ở cơ quan, đơn vị. Mối quan hệ và sự phối hợp giữa các Hội đồng tư vấn chưa thường xuyên, nhất là trong những nội dung, công việc cần có sự phối hợp tham gia nghiên cứu, tư vấn về những vấn đề có liên quan chung. Việc thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ của một số Hội đồng tư vấn chưa duy trì thường xuyên, chất lượng chưa cao, chưa chủ động đề xuất do đó chưa phát huy được hết chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng tư vấn. Kinh phí chi cho các cuộc họp góp ý văn bản còn thấp; thành viên hội đồng chưa được hỗ trợ kinh phí hoạt động nên một phần ảnh hưởng tới hoạt động.

Tại hội nghị, đã có 14 ý kiến phát biểu của các đại biểu tại điểm cầu Trung ương và các địa phương, tập trung phản ánh những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời nêu ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng tư vấn trong nhiệm kỳ tới.

 

Ông Đoàn Quang Định, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ và pháp luật Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao những kết quả hoạt động của các Hội đồng tư vấn nhiệm kỳ 2014 - 2019. Đồng chí nhấn mạnh, những ý kiến phản biện, tâm huyết, trách nhiệm của Hội đồng tư vấn là những đóng góp thiết thực tới hoạt động của Mặt trận và hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước đối với các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, dân tộc, tôn giáo, đồng thời giúp MTTQ các cấp hoàn thành nội dung 5 chương trình hành động đề ra trong nhiệm kỳ và sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đồng chí đề nghị, MTTQ các cấp cần phát huy vai trò, vị trí của đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng tư vấn để Mặt trận có thêm nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đóng góp vào xây dựng cơ chế chính sách liên quan tới lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị MTTQ các cấp cần sớm kiện toàn Hội đồng tư vấn từ Trung ương tới địa phương, đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực để có nhiều đóng góp cho công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ 2019 - 2024. Trong thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức Hội thảo chuyên đề nhằm phát huy những ưu điểm, tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động của Hội đồng tư vấn. Các Hội đồng tư vấn của Trung ương sẽ tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng 1 lần với các địa phương thông qua hệ thống hội nghị trực tuyến của MTTQ Việt Nam...

Đoàn Thanh Nam (MTTQ tỉnh)

[Ý kiến của bạn]
Các tin mới hơn
na Hội Nhà báo tỉnh có lãnh đạo mới(11/06/2021)
na Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam(12/04/2021)
na Ông Đỗ Văn Chiến làm Bí thư Đảng đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam(10/04/2021)
na Đồng chí Phạm Minh Chính được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021(05/04/2021)
na Tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức(31/03/2021)
Các tin cũ hơn
na Kiện toàn bộ máy ở các xã sắp xếp gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ cấp xã(16/11/2019)
na Đồng chí Phạm Xuân Thăng được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy(12/11/2019)
na Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự kiện toàn chức danh lãnh đạo tỉnh(28/09/2019)
na Chung sức, đồng lòng xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc(21/09/2019)
na Mở rộng địa giới hành chính TP Hải Dương thêm 5 xã (11/08/2019)
TIN ẢNH
VIDEO
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín