Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
3,780,557
Tách một số cơ quan cấp huyện từng sáp nhập
( Cập nhật:23/10/2022 14:33:55)

Thực tiễn triển khai cho thấy việc sắp xếp, hợp nhất một số mô hình tổ chức cấp huyện theo Nghị quyết số 18-NQ/TW bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Do đó, chủ trương dừng thí điểm một số mô hình hiện nay được cho là phù hợp, nhận được sự đồng tình cao.

 

Cán bộ, chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Tứ Kỳ hiện khá áp lực bởi khối lượng công việc lớn

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Hải Dương đã sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, trong đó có một số mô hình tổ chức cấp huyện. Việc thực hiện các mô hình mới đã đem lại một số kết quả tích cực nhưng cũng nảy sinh những bất cập, hạn chế. Mới đây, Bộ Chính trị đã có kết luận dừng thí điểm một số mô hình này. Đây là giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương hiện nay.

Hạn chế của "phép cộng"

Ngày 1.1.2019, Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Kim Thành chính thức đi vào hoạt động trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Huyện ủy và Văn phòng HĐND - UBND huyện. Mặc dù có điều kiện thuận lợi do cơ quan Huyện ủy và HĐND - UBND huyện nằm trong khuôn viên chung, thuận tiện trong hoạt động của văn phòng sau khi hợp nhất; chức năng, nhiệm vụ của 2 văn phòng đều là công tác tham mưu, tổng hợp cho lãnh đạo cấp huyện nên khi thu gọn về một đầu mối, công tác phục vụ nhịp nhàng, hiệu quả hơn; giảm chức danh lãnh đạo, tiết kiệm chi phí... Tuy nhiên, việc hợp nhất cũng đã nảy sinh không ít bất cập, hạn chế. Sau khi sáp nhập, số lượng lãnh đạo cấp phó giảm trong khi công việc ngày càng nhiều khiến cho công tác tham mưu, xử lý công việc đôi khi bị chậm muộn; người đứng đầu văn phòng không bao quát hết được công việc chung phần nào ảnh hưởng đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Từ những hạn chế này, Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Kim Thành đã từng kiến nghị huyện, tỉnh xem xét dừng thí điểm mô hình.

Thị xã Kinh Môn là một trong những địa phương đi đầu thực hiện thí điểm mô hình nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy đồng thời là Trưởng Phòng Nội vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy đồng thời là Chánh Thanh tra. Sau 4 năm thực hiện mô hình, bên cạnh một số thuận lợi cũng đã bộc lộ không ít hạn chế, khó khăn. Ông Hà Đình Chiến, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy, Trưởng Phòng Nội vụ thị xã Kinh Môn cho biết công tác chuyên môn của cơ quan Ban Tổ chức và Phòng Nội vụ cũng như Ủy ban Kiểm tra và Thanh tra rất nhiều, đòi hỏi phải thường xuyên sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành. Các cơ quan lại thường xuyên có những việc đột xuất phát sinh. Do vậy, cùng 1 người phải làm lãnh đạo 2 cơ quan dẫn đến khó sâu sát với công việc, thậm chí bỏ sót nội dung, có lúc còn nhầm lẫn vị trí công tác, lúng túng trong xử lý công việc và phải phụ thuộc nhiều vào cấp phó. Việc thực hiện quyền hạn được giao trong mối quan hệ công tác khi 1 người làm lãnh đạo 2 cơ quan cũng có nhiều bất cập, như Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy kiêm Trưởng Phòng Nội vụ hoặc Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy kiêm Chánh Thanh tra thị xã vừa là Ủy viên Ban Thường vụ, vừa là Ủy viên UBND huyện. Trong khi đó Phó Chủ tịch UBND thị xã phụ trách lĩnh vực nội vụ và thanh tra chỉ là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã... dẫn đến việc báo cáo, kiến nghị nhiều nội dung thuộc thẩm quyền UBND bị hạn chế.

 

Dự kiến cuối tháng 10, việc sắp xếp tổ chức bộ máy của các Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện Kim Thành sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động từ ngày 1.11

Chủ trương phù hợp

Ngày 16.9.2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch 101- KH/TU thực hiện Thông báo Kết luận số 16-TB/TW ngày 7.7.2022 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Theo kế hoạch, trong tháng 10.2022 tỉnh sẽ hoàn thành việc dừng hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện tại 2 huyện Kim Thành, Bình Giang; dừng thí điểm mô hình Trưởng Ban Tổ chức cấp ủy cấp huyện đồng thời là Trưởng Phòng Nội vụ tại thị xã Kinh Môn và các huyện Nam Sách, Thanh Miện, Tứ Kỳ; dừng thí điểm mô hình Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp ủy đồng thời là Chánh Thanh tra cấp huyện tại thị xã Kinh Môn, các huyện Thanh Hà, Thanh Miện.

Chủ trương này đã nhận được sự đồng tình của cán bộ địa phương. Các địa phương cũng đang tích cực triển khai các bước để bảo đảm tiến độ thực hiện sắp xếp lại một số mô hình tổ chức nêu trên. Ông Vũ Xuân Đạt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tứ Kỳ cho biết chủ trương dừng thí điểm một số mô hình rất phù hợp. Ban Thường vụ Huyện uỷ Tứ Kỳ đã rà soát nguồn quy hoạch chức danh Trưởng Phòng Nội vụ nhiệm kỳ 2021-2026 và các chức danh tương đương; ưu tiên chọn những đồng chí có kinh nghiệm, am hiểu về công việc, minh bạch trong thực thi nhiệm vụ. Huyện đã hoàn thiện quy trình nhân sự Trưởng Phòng Nội vụ, dự kiến sẽ bổ nhiệm chức danh này vào cuối tháng 10; đồng chí Trưởng Ban Tổ chức đồng thời là Trưởng Phòng Nội vụ hiện tại sẽ được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.

Để sắp xếp lại mô hình Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND, ngay sau khi có kế hoạch của tỉnh, huyện Kim Thành đã chủ động triển khai, xây dựng phương án nhân sự. Ông Đào Quang Thuật, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Kim Thành cho biết đến ngày 19.10, công tác chuẩn bị cho việc tách Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện thành Văn phòng Huyện ủy và Văn phòng HĐND-UBND huyện khá thuận lợi. Huyện dự kiến sẽ thực hiện giải thể văn phòng cũ vào cuối tháng 10, thành lập 2 văn phòng mới và đi vào hoạt động từ ngày 1.11. Dự kiến sẽ bổ nhiệm đồng chí Chánh Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND hiện tại làm Chánh Văn phòng Huyện ủy mới, cấp phó Văn phòng Huyện ủy trước mắt sẽ bố trí 1 đồng chí, sau đó sẽ kiện toàn. Đối với Văn phòng HĐND-UBND huyện, sẽ giao một đồng chí Phó Chánh Văn phòng hiện tại phụ trách, sau đó sẽ kiện toàn chức danh Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng.

Qua nắm bắt ở những địa phương dừng thí điểm một số mô hình, công tác triển khai Kế hoạch 101 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khá thuận lợi bởi các địa phương không phải giải quyết, sắp xếp số cán bộ dôi dư như mô hình hợp nhất; cán bộ, nhân viên ở các phòng, ban thuộc diện dừng thí điểm đều nhất trí cao.

Theo Báo Hải Dương

[Ý kiến của bạn]
Các tin mới hơn
na Điều chỉnh mức tiền lương và thu nhập đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2023(25/01/2023)
na Dự kiến tháng 3 Hải Dương thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức(12/01/2023)
na Ủy ban MTTQ thị xã Kinh Môn có Phó Chủ tịch mới(08/01/2023)
na Hải Dương thành lập 16 thôn, khu dân cư mới(04/01/2023)
na Những điểm mới trong quy định phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử(16/12/2022)
Các tin cũ hơn
na Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương có Chính uỷ mới(20/10/2022)
na Đồng chí Nguyễn Hồng Sáng tái cử chức Bí thư Tỉnh đoàn Hải Dương(11/10/2022)
na Quy trình điều động cán bộ(06/10/2022)
na Hải Dương dừng thí điểm một số mô hình tổ chức bộ máy từ tháng 10 năm nay(19/09/2022)
na Cán bộ muốn bổ nhiệm chức vụ cao hơn phải giữ chức đang đảm nhiệm tối thiểu 2 năm(11/09/2022)
TIN ẢNH
VIDEO
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín