Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
1,689,108
Bài 1: Chủ tịch Hồ Chí Minh với người cao tuổi
( Cập nhật:3/6/2021 05:50:57)

Loạt bài viết nhân dịp kỷ niệm 80 năm, ngày truyền thống Người cao tuổi Việt nam (6/6/1941-6/6/2021).

 

Bác Hồ với người cao tuổi Thủ đô - Ảnh tư liệu

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm đặc biệt đối với những người cao tuổi, Người dành cho thế hệ “cây cao bóng cả” của dân tộc một sự kính trọng và niềm tin sâu sắc. Bởi đây là thế hệ có vai trò quan trọng đối với việc gìn giữ, phát huy, kết nối các giá trị văn hóa, nhân văn truyền thống; những người “giữ hồn cho dân tộc”.

Lớp người cao tuổi luôn có vai trò quan trọng, là những người kết nối các giá trị truyền thống, là lớp người có công lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước hiện nay. Vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm sâu sắc, khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của lớp người cao tuổi.

Ngay khi về nước để lãnh đạo cách mạng, tháng 6 năm 1941, Bác viết một bức thư bằng chữ Hán có tiêu đề: “Nguyễn Ái Quốc ký thư chư thị ái chư phụ lão” (dịch: Nguyễn Ái Quốc - thư gửi tới các cụ phụ lão trong cả nước). Mở đầu thư, Người viết: “Trách nhiệm của các vị phụ lão chúng ta đối với nhiệm vụ đất nước thật là trọng đại. Đất nước hưng thịnh do phụ lão gây dựng, đất nước tồn tại do phụ lão giúp sức. Nước mất phụ lão cứu. Nước suy sụp phụ lão phù trì. Nước nhà hưng, suy, tồn, vong, phụ lão đều gánh trách nhiệm rất nặng nề...”.

Bác đánh giá cao vai trò của các tầng lớp nhân dân trong kiến thiết và bảo vệ nền độc lập nước nhà, trong đó có vai trò tiềm năng của lớp người cao tuổi. Theo Bác, để lớp người cao niên trong xã hội phát huy được vai trò của mình thì việc tiên quyết là phải đưa người cao tuổi vào sinh hoạt trong một tổ chức nhất định và khi đó tổ chức “Phụ lão cứu quốc Hội” đã ra đời. Người kêu gọi: “Chúng ta là bậc phụ lão, cần phải tinh thành đoàn kết trước để làm gương cho con cháu ta. Vậy tôi mong các vị phụ lão ở Hà thành ra xung phong tổ chức “Phụ lão cứu quốc Hội” để cho các phụ lão cả nước bắt chước và để hùn sức giữ gìn nền độc lập của nước nhà”. Hội Phụ lão cứu quốc ở Hà Nội được thành lập năm đó (năm 1941), là tiền thân của Hội Người cao tuổi Việt Nam ngày nay.

Người chỉ rõ: Đối với người cao tuổi, tuy sức khỏe không bằng lúc còn trẻ nhưng có những mặt mạnh cơ bản, đó là: có lòng yêu nước nồng nàn, sâu sắc; tuổi càng cao chí càng cao; tích lũy được vốn tri thức, kinh nghiệm, kỹ năng phong phú; có sự tín nhiệm cao. Có thể thấy, cốt lõi của tư tưởng, quan điểm tiến bộ, toàn diện của Chủ tịch Hồ Chí Minh về người cao tuổi là sự kính trọng và niềm tin sâu sắc “người cao tuổi là của quý vô giá của dân tộc, của Nhà nước”. 

Lòng kính trọng của Bác Hồ đối với người cao tuổi không chỉ thể hiện rõ trong tư tưởng, quan điểm mà còn được thể hiện qua từng bài viết, bài nói, tỏa sáng trong mọi việc làm, hành động, cử chỉ, ứng xử của Bác. Với tình cảm yêu quý, kính trọng người cao tuổi, Bác nhắc nhở mọi người phải cung kính với các cụ già, trong Đảng, Bác căn dặn: “Các đồng chí già là rất quý, là tấm gương bền bỉ đấu tranh, dìu dắt, bồi dưỡng, đào tạo thêm đồng chí trẻ. Đồng chí già phải giúp đồng chí trẻ tiến bộ. Như thế đòi hỏi đồng chí già phải có thái độ độ lượng, dìu dắt đồng chí trẻ. Đó cũng là một tiêu chuẩn đạo đức cộng sản chủ nghĩa”.

Là Chủ tịch Nước, Chủ tịch Đảng, bận trăm công ngàn việc, nhưng Hồ Chủ tịch vẫn luôn dành cho các bậc cao niên, phụ lão những tình cảm đặc biệt, sự cổ vũ, động viên kịp thời, trân trọng. Cứ mỗi khi nhận được tin tức về những việc làm có ý nghĩa, những thành tích trong kháng chiến và sản xuất của các cụ phụ lão, Chủ tịch Hồ Chí Minh đều kịp thời có thư động viên, thăm hỏi, lời chúc mừng, tặng Huy hiệu, tặng lụa cho các cụ già.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên nhắc nhở, khuyến khích, động viên người cao tuổi phải tự mình học tập, nâng cao dân trí, tích cực tham gia vào đời sống xã hội, vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng đất nước, trở thành tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo, bởi "Công việc ngày càng nhiều, càng mới nên đảng viên già phải cố gắng mà học", để "chẳng những làm kiểu mẫu, siêng năng cho con cháu mà còn tỏ ý chí hùng mạnh của dân tộc Việt Nam".

Bên cạnh việc động viên, khen ngợi, Người còn phê phán quan niệm tuổi già thì tài hết, tuổi già nên ở yên. Người chủ trương “vận động tất cả lực lượng của mỗi người dân, không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân”, trong đó người cao tuổi có vai trò đặc biệt quan trọng.

 

Bác Hồ bắt tay các cụ già khi về thăm Pác Bó, Xuân Tân Sửu 1961 - Ảnh tư liệu

Trong kháng chiến chống Pháp, Người có những vần thơ mộc mạc, nôm na mà đầy hào khí “Tặng các cụ lão du kích Cao Bằng” bởi có thành tích góp phần đánh chặn bước tiến của giặc. Người cũng nêu rõ: “Các cấp Đảng bộ, Mặt trận ở các địa phương ra sức giúp các cụ phụ lão tổ chức, củng cố và phát triển các đội Bạch đầu quân. Đó cũng là một lực lượng khá to trong công cuộc chống Mỹ cứu nước”.

Không chỉ quan tâm, động viên lớp người cao tuổi, mà tinh thần lạc quan của Hồ Chủ tịch đã tiếp thêm sức mạnh cho lớp người cao tuổi. Năm 1949, khi ấy 59 tuổi, Bác đã viết bài thơ "Không đề", có câu:

"Vì nước nên chưa nghĩ đến nhà,

Năm mươi chín tuổi vẫn chưa già...".

Khi tròn 60 tuổi, Bác lạc quan với vần thơ:

"Sáu mươi tuổi vẫn còn xuân chán,

So với ông Bành vẫn thiếu niên...".

Tháng 5, năm 1968, khi 78 tuổi, trong không khí tổng tiến công như vũ bão của Tết Mậu Thân, Bác cảm hứng viết bài thơ về tuổi tác của mình với một tinh thần lạc quan, hứng khởi:

“Bảy mươi tám tuổi, chưa già lắm

Vẫn giữ hai vai việc nước nhà

Kháng chiến dân ta đang thắng lớn

Tiến bước! Ta cùng con em ta”.

Những vần thơ hào sảng của Bác đã cho chúng ta thấy một tấm gương sáng về tuổi già, tinh thần lạc quan cách mạng, yêu đời, cống hiến không mệt mỏi vì dân, vì nước, vì sự nghiệp cách mạng quên tuổi già, quên cả bản thân, trước lúc "đi xa", Bác còn nói: “Dù phải từ biệt thế giới này” vẫn không có điều gì phải hối hận, “chỉ tiếc là không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”...

Sức mạnh của những lời hiệu triệu, tiên phong của các bậc phụ lão và tấm gương sáng của Bác Hồ trong đấu tranh cách mạng, trong xây dựng và phát triển đất nước có ảnh hưởng to lớn đến tinh thần đoàn kết toàn dân. Tinh thần đoàn kết ấy có thể “góp gió thành bão, tụ hơi thành mây. Đồng bào cả nước đang ngẩng cao đầu mà trông chờ các bậc phụ lão”.

Trong tư tưởng, quan điểm và cả hành động của Chủ tịch hồ Chí Minh về người cao tuổi, Người luôn khẳng định vai trò quan trọng của lớp người cao tuổi, là những bậc tôn trưởng, luôn nêu gương, kiên trì hướng dẫn, động viên con cháu chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuổi cao nhưng vẫn tiếp tục có những đóng góp quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, là lớp người cần được Đảng, Nhà nước, xã hội và gia đình trân trọng, quan tâm giúp đỡ, chăm sóc.

Tư tưởng của Bác luôn được Đảng, Nhà nước cụ thể hóa phù hợp với điều kiện thực tế trong mỗi giai đoạn cách mạng.

Lương Anh Tế (sưu tầm và tổng hợp)

(còn nữa, bài 2: Truyền thống 80 năm - Tuổi cao, gương sáng)

[Ý kiến của bạn]
Các tin mới hơn
na Bài ba: Chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi luôn được Đảng, Nhà nước và xã hội quan tâm(06/06/2021)
na Bài hai: Truyền thống 80 năm - Tuổi cao, gương sáng(05/06/2021)
Các tin cũ hơn
na Hội LHPN thị xã Kinh Môn tặng quà các hộ nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19(30/05/2021)
na Kinh Môn tổ chức Đại hội điểm Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã tại phường An Lưu(06/04/2021)
na Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau - Mô hình cần tiếp tục nhân rộng (bài hai)(01/04/2021)
na Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau - Mô hình cần tiếp tục nhân rộng (bài một) (30/03/2021)
na Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - 90 năm rèn luyện và trưởng thành(25/03/2021)
TIN ẢNH
VIDEO
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín