Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
1,689,117
52 đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII
( Cập nhật:26/10/2020 18:24:21)

Chiều 26.10, Đại hội công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả, 52 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII.

17h22: Đại hội kết thúc phiên làm việc buổi chiều. Buổi tối, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, các Phó Bí thư Tỉnh ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII. Ngày 27.10, Đại hội tiếp tục làm việc và bế mạc.

17h00: Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI hướng dẫn các đại biểu lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

16h45: Công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, Đại hội bầu một lần đủ 52 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Danh sách cụ thể như sau (xếp theo ABC): 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lưu Văn Bản

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

2

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

3

Nguyễn Hải Bình

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Tổng Biên tập Báo Hải Dương, Giám đốc Đài PTTH tỉnh

4

Lê Ngọc Châu

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, Giám đốc Công an tỉnh

5

Phạm Mạnh Cường

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Giám đốc Sở Y tế

6

Lê Hồng Diên

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

7

Nguyễn Kim Diện

Bí thư Huyện ủy Kim Thành

8

Nguyễn Hoàng Dương

Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

9

Nguyễn Văn Đoàn

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Giám đốc Sở Xây dựng

10

Ngô Quang Giáp

Giám đốc Sở Tư pháp

11

Nguyễn Viết Hải

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

12

Trần Văn Hảo

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Bí thư Huyện ủy Cẩm Giàng

13

Vũ Hồng Hiên

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

14

Lê Văn Hiệu

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

15

Ngô Thị Thanh Hòa

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

16

Nguyễn Năng Hoàn

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh

17

Nguyễn Minh Hùng

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

18

Phạm Mạnh Hùng

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Giám đốc Sở Nội vụ

19

Triệu Thế Hùng

Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI

20

Nguyễn Trọng Hưng

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Giám đốc Sở Tài chính

21

Phạm Văn Khảnh

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ninh Giang

22

Lê Đình Long

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, Bí thư Thành ủy Hải Dương

23

Đồng Dũng Mạnh

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Miện

24

Nguyễn Thị Việt Nga

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

25

Nguyễn Văn Phú

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

26

Nguyễn Quang Phúc

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

27

Vũ Tiến Phụng

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

28

Cao Ngọc Quang

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Quyền Chánh Thanh tra tỉnh

29

Mạc Minh Quang

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh

30

Trần Văn Quân

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

31

Nguyễn Ngọc Sẫm

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ

32

Nguyễn Hồng Sơn

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

33

Phạm Thị Thanh Tâm

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

34

Trần Thị Thanh Thảo

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

35

Bùi Văn Thăng

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nam Sách

36

Nguyễn Huy Thăng

Ủy viên  Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

37

Phạm Xuân Thăng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI

38

Nguyễn Cao Thắng

Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông

39

Trịnh Văn Thiện

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà

40

Nguyễn Hữu Thông

Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

41

Nguyễn Thị Nhật Thu

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh

42

Hoàng Văn Thực

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

43

Đặng Xuân Thưởng

Bí thư Huyện ủy Gia Lộc

44

Hoàng Quốc Thưởng

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Bí thư Thành ủy Chí Linh

45

Lê Quý Tiệp

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Giám đốc Sở Giao thông vận tải

46

Nguyễn Khắc Toản

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

47

Nguyễn Đức Tuấn

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

48

Nguyễn Trọng Tuệ

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Bí thư Huyện ủy Bình Giang

49

Nguyễn Thị Hải Vân

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hải Dương

50

Lương Văn Việt

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

51

Dương Văn Xuyên

Phó Giám đốc Sở Tài chính

52

Sái Thị Yến

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Bí thư Thị ủy Kinh Môn

 
16h30: Đồng chí Trần Văn Quân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tham luận “Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”.

Tham luận đề xuất cần bảo vệ nghiêm ngặt diện tích đất nông nghiệp cho năng suất, chất lượng cao, nhất là đất trồng lúa để bảo đảm an ninh lương thực đã được xác định trong báo cáo chính trị. Tiếp tục đẩy mạnh việc dồn điền, đổi thửa ở các địa phương, hình thành nên các cánh đồng lớn. Thực hiện liên kết đồng bộ các khâu từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ, nhất là kiểm soát chất lượng sản phẩm. Khuyến khích phát triển các công nghiệp chế biến sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, tăng tỷ lệ xuất khẩu tinh để nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, tạo thương hiệu phát triển bền vững. Gắn kết sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ với phát triển du lịch sinh thái để vừa đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần, vừa quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Cần có cơ chế chính sách khuyến khích, tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể để khuyến khích thu hút các tổ chức, cá nhân, các loại hình doanh nghiệp, các tổ chức khoa học - công nghệ đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Cần sớm xác lập quyền tài sản trên đất nông nghiệp để các tổ chức, cá nhân có cơ sở vay vốn; thực hiện cấp giấy xác nhận doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao; hệ thống ngân hàng thương mại phải nhanh chóng hoàn thiện các văn bản hướng dẫn để các tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tiếp cận nguồn vốn vay từ ngân hàng...

16h18: Các đại biểu tham luận tại hội trường đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị, dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương tham luận tại hội trường

Đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương tham luận "Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội nhằm phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đổi mới đất nước".

Bên cạnh kết quả đạt được, tham luận chỉ ra một số hạn chế, đó là nội dung và phương thức vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân chưa bắt kịp trước những biến đổi nhanh chóng của đời sống xã hội. Một số cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước còn hình thức; vai trò đại diện, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân và giám sát, phản biện xã hội ở cơ sở hiệu quả chưa cao... Từ đó, tham luận đề xuất tiếp tục tuyên truyền nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp ủy đảng và toàn bộ hệ thống chính trị về nhiệm vụ lãnh đạo, xây dựng tổ chức MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cụ thể là: Đa dạng các hình thức tổ chức, hoạt động tập hợp, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước, không phân biệt thành phần giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo... nhằm động viên mọi nguồn lực xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện tốt vai trò đại diện cho nhân dân, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, bằng các hoạt động cụ thể như thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng nhân dân, dư luận xã hội để phản ánh với cấp ủy, chính quyền xem xét giải quyết kịp thời; đôn đốc, giám sát các cơ quan chức năng giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo của công dân...

15h45: Đại hội giải lao.

13h30: Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng Bí thư Tỉnh ủy khoá XVI, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII; đề cử danh sách nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI giới thiệu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh các bước quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện trên tinh thần khách quan, dân chủ, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, theo đúng quy định hướng dẫn của Trung ương.

 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII

Đề án nhân sự trình Đại hội đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ, công phu; quán triệt thực hiện nghiêm túc công tác bầu cử một cách dân chủ, công khai; bảo đảm tuân thủ, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng; bảo đảm dân chủ, công bằng, công tâm, khách quan, minh bạch; tạo bầu không khí đoàn kết, thống nhất cao.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị các đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong toàn tỉnh, sáng suốt lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Các đại biểu thảo luận tại tổ

Đồng chí yêu cầu kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khoá mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”; thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân; có biểu hiện chuyên quyền, độc đoán, không công bằng, để nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng hoặc để xảy ra tham nhũng, thất thoát, vụ việc tiêu cực ở địa phương, cơ quan, đơn vị; bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả...

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025

Sau phiên thảo luận tại các tổ, 100% số đại biểu dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách nhân sự để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 59 đồng chí. Trên cơ sở đó, Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo Báo Hải Dương

[Ý kiến của bạn]
Các tin mới hơn
na Công bố 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV(10/06/2021)
na Cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị để bổ sung nguồn phòng chống Covid-19(09/06/2021)
na Chủ tịch Hồ Chí Minh với khát vọng "Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi"(05/06/2021)
na Khi nào công bố kết quả bầu cử, danh sách những người trúng cử?(24/05/2021)
na Ngày hội của toàn dân(23/05/2021)
Các tin cũ hơn
na Lựa chọn các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, năng lực để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII(26/10/2020)
na Hải Dương long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII(26/10/2020)
na Những mốc son Đại hội(26/10/2020)
na Tạo nền tảng để đến năm 2025 Hải Dương thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại(25/10/2020)
na Qua một nhiệm kỳ đại hội: Bài cuối: Xây dựng MTTQ và các đoàn thể vững mạnh(25/10/2020)
TIN ẢNH
VIDEO
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín