Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
1,564,368
Qua một nhiệm kỳ đại hội: Bài 6: Đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng Đảng
( Cập nhật:25/10/2020 07:37:53)

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh đã ghi dấu ấn về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

 

Qua tăng cường tiếp xúc, đối thoại, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời nắm bắt, giải quyết nhiều bức xúc, đề xuất, kiến nghị của nhân dân. Trong ảnh: Lãnh đạo TP Hải Dương tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, nhân dân phường Lê Thanh Nghị

Nâng cao phẩm chất đạo đức, tích cực nêu gương

Đổi mới rõ nét trong nhiệm kỳ qua là Đảng bộ tỉnh kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy đảng trong tỉnh đã xác định đây là những công việc thường xuyên gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với quy định của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Từ đó, đã có nhiều giải pháp nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên.

Hằng năm, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đều đăng ký nêu gương học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền gương mẫu, thực hiện tốt nội dung nêu gương, đề cao tinh thần trách nhiệm, đi sâu, đi sát cơ sở, nắm chắc nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh có hơn 1.990 cuộc tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân, giải quyết kịp thời nhiều bức xúc, đề xuất, kiến nghị của nhân dân ngay từ cơ sở. Từ năm 2016 đến nay, đã có gần 14.000 gương người tốt, việc tốt được bình xét và ghi trong “Sổ ghi người tốt, việc tốt” của các tổ chức cơ sở đảng. Từ 3 công việc trọng tâm, mang tính đột phá do Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn trong thực hiện Chỉ thị 05, trong 3 năm 2017-2019, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã chọn 138 công việc đột phá để thực hiện dứt điểm trong từng năm. Trong 3 năm (2016-2018), Ban Thường vụ Tỉnh ủy gợi ý và chỉ đạo kiểm điểm 48 tổ chức và 9 cá nhân.

Điểm mới trong nhiệm kỳ qua là tất cả cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đều phải viết tay bài thu hoạch sau khi học tập, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết. Đây được coi là một tiêu chí quan trọng để đánh giá, đồng thời nâng cao nhận thức, ý chí hành động của từng cán bộ, đảng viên. Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghị quyết được đổi mới bằng phương pháp, nội dung gắn với từng đối tượng và tình hình thực tiễn của từng cơ sở; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong tổ chức hội nghị theo hình thức trực tuyến đến tận cơ sở. Trong cả nhiệm kỳ, toàn tỉnh đã tổ chức 1.459 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho hơn 146.000 lượt cán bộ, đảng viên.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được các cấp ủy đảng đặc biệt chú trọng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị. Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong tỉnh đã tiếp cận nhanh, phòng ngừa, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái; định hướng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, tự sàng lọc, nắm bắt thông tin chính thống, không bị lôi kéo, kích động trước âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Siết chặt kỷ luật, tinh gọn bộ máy

Nổi bật trong nhiệm kỳ qua là quyết tâm chính trị cao và sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong sắp xếp tổ chức bộ máy, thí điểm một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế. Nhiều mô hình mới, chưa từng có tiền lệ đã được lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thành công như bố trí 100% trưởng ban tuyên giáo cấp huyện đồng thời là giám đốc trung tâm chính trị, 9 trưởng ban dân vận cấp ủy đồng thời là chủ tịch Ủy ban MTTQ, 4 trưởng ban tổ chức cấp ủy đồng thời là trưởng phòng nội vụ; 3 chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy đồng thời là chánh thanh tra; 2 huyện hợp nhất văn phòng cấp ủy với văn phòng HĐND và văn phòng UBND. Ở cấp xã có 52 đơn vị thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND.

Ở tỉnh đã giải thể Đảng bộ Khối doanh nghiệp; mỗi sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, mỗi chi cục và trung tâm trực thuộc sở, ngành cấp tỉnh đã giảm ít nhất 1 phòng, ban chuyên môn và tương đương so với quy định hiện hành; sắp xếp giảm 142 đơn vị sự nghiệp công lập. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo quyết liệt việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn; đã sắp xếp 55 đơn vị hành chính cấp xã thành 25 đơn vị; sáp nhập 305 thôn, khu dân cư (KDC), chia tách 10 thôn; thành lập 178 thôn, KDC mới (giảm 30 đơn vị hành chính cấp xã và giảm 135 thôn, KDC). Toàn tỉnh cơ bản sắp xếp xong các chi bộ có đông đảng viên và thôn, KDC có nhiều chi bộ; kiện toàn tổ chức bộ máy của tổ chức đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở các xã, thị trấn mới sau sáp nhập.

Trách nhiệm củng cố, xây dựng niềm tin của nhân dân vào Đảng, vào hệ thống chính trị được các cấp ủy đẩy mạnh thông qua việc quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên; đấu tranh với các hiện tượng thoái hóa, biến chất, làm trong sạch đội ngũ. Trong cả nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ đã sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng 591 đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật hoặc không còn thiết tha với Đảng; cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 29 tổ chức đảng cấp dưới; cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 2.014 đảng viên. 

Công tác cán bộ được quan tâm thực hiện đồng bộ, có sự đổi mới, bảo đảm nguyên tắc, đúng quy định, phát huy dân chủ. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã sửa đổi, bổ sung hệ thống tiêu chuẩn, tiêu chí và biểu điểm đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, nội dung, phương pháp đánh giá phân loại đảng viên. Hằng năm, có trên 85% tổng số đảng viên của đảng bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 78,3% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh (hoàn thành tốt nhiệm vụ) trở lên, đạt chỉ tiêu đề ra. Bình quân mỗi năm, toàn Đảng bộ kết nạp được 2.500 đảng viên, đạt chỉ tiêu đề ra.

Theo Báo Hải Dương

------------------

Kỳ sau: Xây dựng MTTQ và các đoàn thể vững mạnh

[Ý kiến của bạn]
Các tin mới hơn
na Thủ tướng chỉ thị bảo đảm cuộc bầu cử được tổ chức dân chủ, bình đẳng(15/01/2021)
na Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng: Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, xây dựng CNXH trên cả nước(15/01/2021)
na Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam(14/01/2021)
na Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng: Đảng lãnh đạo toàn dân kháng chiến, kiến quốc(13/01/2021)
na Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh tổng kết công tác thi đua năm 2020(12/01/2021)
Các tin cũ hơn
na Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân(24/10/2020)
na Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII diễn ra từ ngày 25 - 27.10(24/10/2020)
na Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước gửi lời thăm hỏi đồng bào bị nạn do lũ lụt(23/10/2020)
na Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến nhân dân(22/10/2020)
na Qua một nhiệm kỳ đại hội: Bài 5: Bảo đảm quốc phòng, an ninh(18/10/2020)
TIN ẢNH
VIDEO
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín