Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
1,271,958
Công tác khuyến học với việc xây dựng xã hội học tập (bài 2)
( Cập nhật:25/11/2018 06:41:31)

Là một tổ chức bao gồm các hội viên vốn là những người đã có nhiều năm cống hiến trong sự nghiệp trồng người, Hội Cựu giáo chức (CGC) tỉnh có nhiều điều kiện thuận lợi để làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài...

 

Lãnh đạo Hội CGC tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2011 - 2016

Hội CGC tỉnh với phong trào khuyến học, khuyến tài

Hiện nay, Hội CGC tỉnh có 10.768 hội viên, trong đó 7.575 hội viên tham gia công tác khuyến học ở các cấp (chiếm tỉ lệ 70,3%); 583 người tham gia Ban Chấp hành Hội Khuyến học các cấp; 732 hội viên trực tiếp làm công tác quản lí khuyến học ở dòng họ; 76 hội viên tham gia quản lí và trực tiếp giảng dạy ở các Trung tâm học tập cộng đồng. Những con số trên chứng tỏ rằng Hội CGC tỉnh đã và đang quyết tâm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ "phối hợp với các trường học, các cơ sở và cơ quan quản lí giáo dục đào tạo, các ban ngành, đoàn thể nhân dân chăm lo giáo dục thế hệ trẻ, góp phần thực hiện: "Giáo dục cho mọi người", "cả nước trở thành một xã hội học tâp", thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hoá giáo dục. Nói cách khác, tham gia phong trào khuyến học, khuyến tài là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Hội CGC. Điều đó được thể hiện ở các khía cạnh sau:

* Nhận thức đầy đủ về tính mục đích của phong trào.

Qua nghiên cứu chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, các hội viên CGC đã nhận thức được một cách sâu sắc mục tiêu của phong trào khuyến học, khuyến tài là nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nhân tài phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, là nội dung cơ bản trong chiến lược chấn hưng và phát triển giáo dục của nước ta.

Trong thời đại ngày nay, khi mà khoa học và công nghệ phát triển vô cùng mạnh mẽ thì việc thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hộidân chủ, công bằng văn minh" không thể dựa vào mặt bằng dân trí thấp, chất lượng nguồn nhân lực bình thường, một nền giáo dục chậm phát triển. Ngược lại, chúng ta cần một trình độ dân trí cao, nguồn nhân lực được đào tạo có chất lượng, một nền giáo dục tiên tiến với nguồn tài nguyên trí tuệ dồi dào, phong phú.

Để đạt được mục đích trên, một trong những biện pháp có hiệu quả là phải làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài. Đây được coi là "chìa khoá" để chấn hưng nền giáo dục nước nhà. Quả thực, một khi đã nhận thức được mục đích rõ ràng, cao quí thì hoạt động vì mục đích đó cũng trở nên cao quí.

* Hiểu rõ tính quần chúng rộng rãi của phong trào

Phong trào khuyến học, khuyến tài là công việc không của riêng ai, mà là của toàn Đảng, toàn dân, của các cấp, các ngành, từ Trung ương đến địa phương, từ thành phố đến nông thôn, từ biên giới đến hải đảo. Điều quan trọng nhất là phải dựa vào quần chúng để triển khai công tác khuyến học, khuyến tài vì quần chúng vừa là người thực hiện vừa là người tạo ra sức mạnh to lớn trong quá trình triển khai. Nếu không có sự giúp đỡ tận tình của quần chúng thì chúng ta không thể đạt được hiệu quả cao trong quá trình triển khai công tác khuyến học, khuyến tài. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Việc gì cũng phải học hỏi và bàn bạc với dân chúng, giải thích cho dân chúng. Tin vào dân chúng. Đưa mọi vấn đề cho dân chúng thảo luận và tìm cách giải quyết... Chúng ta tuyệt đối không nên theo đuôi quần chúng. Nhưng phải khéo tập trung ý kiến của quần chúng, hoá nó thành cái đường lối để lãnh đạo quần chúng". 

Vì nhận thức được đầy đủ giá trị của tính quần chúng mà nhiều đơn vị CGC xã, phường, huyện thị đã làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài. Tiêu biểu như Hội CGC các huyện Kinh Môn, Kim Thành, Ninh Giang, Bình Giang, Thanh Miện, Nam Sách, Gia Lộc, Thanh Hà; Hội CGC xã Minh Đức (huyện Tứ Kỳ), Hội CGC phường Quang Trung (thành phố Hải Dương)...

Sự nhận thức đúng đắn về tính đối tượng rộng rãi của công tác khuyến học, khuyến tài đã khắc phục được sự hiểu biết lệch lạc, có tính chất phiến diện cho rằng đó chỉ là nhiệm vụ của ngành giáo dục đào tạo và Hội Khuyến học.

Phối hợp với Hội Khuyến học và các đơn vị hữu quan để thực hiện có hiệu quả các nội dung phong phú của phong trào.

Nội dung công tác khuyến học, khuyến tài được thể hiện trên nhiều khía cạnh khác nhau. Là những người đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng tham gia sự nghiệp trồng người, các hội viên Hội CGC tỉnh đã nhiệt tình tham gia các hoạt động của phong trào khuyến học, khuyến tài.

Cụ thể như: Động viên đông đảo quần chúng nhân dân tham gia vào các hình thức học tập thường xuyên: tại chức, vừa học vừa làm, chính qui, không chính qui, nhằm góp phần nâng cao trình độ học vấn của bản thân, tạo tiền đề để hoàn thành có chất lượng các nhiệm vụ được giao. Tham gia xét cấp học bổng cho những học sinh có kết quả học tập và rèn luyện đạo đức tốt hoặc cho những em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã vươn lên đạt kết quả khá trong học tập và rèn luyện. Tổ chức các buổi gặp gỡ, động viên những học sinh đạt kết quả cao trong các kì thi tuyển sinh hàng năm, thi học sinh giỏi các cấp trong nước và quốc tế. Vận động quần chúng nhân dân, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước tham gia ủng hộ, đóng góp xây dựng quĩ khuyến học. Khuyến khích những người có trình độ học vấn và năng lực sư phạm tốt, đặc biệt là các hội viên Cựu giáo chức tham gia giảng dạy tại các trung tâm giáo dục thường xuyên đặc biệt là các trung tâm học tập cộng đồng tại các xã phường. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các buổi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học tập, rèn luyện tu dưỡng trong các nhà trường, hoặc giữa các nhà trường, các "gia đình học tập", các “dòng họ học tập”, các “đơn vị học tập” nhằm nuôi dưỡng, thắp sáng lên những hoài bão, ước mơ đang nhen nhóm trong tâm hồn thế hệ trẻ và phát triển ngày càng rộng khắp tại các gia đình hiếu học, dòng họ, đơn vị khuyến học. Tư vấn, giúp đỡ các dòng họ tổ chức long trọng các ngày vinh danh kết quả học tập xuất sắc của các con cháu và các gia đình hiếu học, nhằm khuyến khích sự phát triển tài năng của con cháu trong các dòng họ và đề cao tinh thần hiếu học của các thành viên trong các gia đình. Tuyên truyền rộng rãi những tấm gương tự học, tự rèn đạt kết quả cao của mọi người trong quá trình xây dựng xã hội học tập, nhất là những gương sáng của các bậc cao niên và những người khuyết tật. Tư vấn, tiếp sức cho các Trung tâm học tập cộng đồng ở các cơ sở thường xuyên hoạt động, phong phú về nội dung và đa dạng về hình thức, theo phương châm "cần gì học nấy", "học để làm ngay", đáp ứng yêu cầu của cộng đồng dân cư.

Có thể khẳng định rằng: Vì nắm vững tính khoa học của vấn đề trong quá trình tổ chức thực hiện, cho nên Hội CGC tỉnh nói chung, mỗi hội viên nói riêng đã đóng góp có hiệu quả vào quá trình triển khai phong trào khuyến học, khuyến tài của tỉnh trong thời gian qua, góp phần giữ gìn và phát huy tinh thần hiếu học của quê hương Thành Đông giàu truyền thống văn hiến. Đúng là:

“Tỉnh Đông học vấn tiếng ngân vang.

Mộ Trạch đăng khoa thắm sử vàng.

Văn Miếu Mao Điền danh tỏa sáng.

Đền bia Nghĩa Phú nghiệp huy hoàng.

Chí Linh tháp cổ tôn “sư biểu”.

Bóng nước Kinh Thầy khắc đậm trang”./.

TS. Phạm Trung Thanh

(hết)

[Ý kiến của bạn]
Các tin mới hơn
na Chúc thọ - Đừng "bỏ quên" người cao tuổi(22/02/2020)
na Một số kết quả nổi bật của Hội Cựu TNXP tỉnh năm 2019(09/01/2020)
na Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh ủng hộ chương trình “Xuân ấm tình người” gần 500 triệu đồng(03/01/2020)
na Nhiều hoạt động trợ giúp người khuyết tật, trẻ mồ côi và người nghèo nhân dịp đón năm mới 2020(31/12/2019)
na Thanh Miện: Tổng kết hoạt động nhân đạo, từ thiện và chương trình hỗ trợ xây dựng nhà Chữ thập đỏ năm 2019(26/12/2019)
Các tin cũ hơn
na Tặng 240 chiếc xe lăn cho người khuyết tật vận động(21/11/2018)
na Nhiều đơn vị cựu giáo chức tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11(20/11/2018)
na Mít tinh “Chung tay vì một môi trường bền vững”(19/11/2018)
na Công tác khuyến học với việc xây dựng xã hội học tập (bài 1)(17/11/2018)
na Đại hội lần thứ V Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hải Dương thành công tốt đẹp(11/11/2018)
TIN ẢNH
VIDEO
bien quang cao