Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
1,492,079
Nhìn lại một năm thực hiện công tác thi đua - khen thưởng
( Cập nhật:4/1/2018 23:31:16)

Năm 2017, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đã tổ chức nhiều phong trào thi đua có tác dụng thiết thực, từng bước đổi mới công tác thi đua - khen thưởng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Mặt trận.

 

Đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác TTND nhiệm kỳ 2015 - 2017

Thi đua là động lực của phát triển, làm tăng năng suất lao động, là nguồn động viên, khích lệ tập thể, cá nhân sáng tạo trong công tác, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ngày càng vững mạnh.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác thi đua - khen thưởng, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đã ban Quy chế thi đua khen thưởng của MTTQ tỉnh, nhiệm kỳ 2014 - 2019, đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể công tác thi đua khen thưởng như: ban hành hướng dẫn nội dung, tiêu chí chấm điểm hằng năm; hướng dẫn khen thưởng về thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hướng dẫn khen thưởng công tác thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2015 - 2017; hướng dẫn khen thưởng về công tác đền ơn đáp nghĩa; hướng dẫn việc bình xét danh hiệu ''Ông bà cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu cháu thảo hiền''; kiện toàn Hội đồng thi đua - khen thưởng... Cuối năm Hội đồng Thi đua, khen thưởng, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức chấm điểm, xếp loại, xem xét quyết định khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận và công khai kết quả chấm điểm, xếp loại thi đua đối với MTTQ cấp huyện. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền biểu dương gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện công tác Mặt trận trên Trang thông tin điện tử MTTQ tỉnh.

Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua như: tiếp tục triển khai nhân rộng 5 mô hình khu dân cư tự quản tại 100 thôn, KDC trên địa bàn toàn tỉnh (trong đó, huyện Gia Lộc, Nam Sách đã triển khai nhân rộng 5 mô hình); duy trì hiệu quả  61 nhóm nòng cốt ''Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư'' tại 46 xã, phường, thị  trấn; quan tâm đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ người nghèo thông qua cách làm sáng tạo triển khai chương trình phối hợp với Công ty cổ phần Quê hương tổ chức sản xuất, đóng gói bánh đậu xanh tạo việc làm, thu nhập ổn định cho lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo đã thực hiện tại 3 cơ sở ở huyện Thanh Hà, Cẩm Giàng và thị xã Chí Linh; vận động tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ 4 tỷ 050 triệu đồng để xây dựng 122 ngôi nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo... Thực hiện hiệu quả các nội dung của cuộc vận động ''Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh'' trong đó, đã tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới tại các xã của huyện Kinh Môn, thị xã Chí Linh và 32 xã trong tỉnh đăng ký về đích xây dựng nông thôn mới năm 2017. Hướng dẫn 1.469/1.469 thôn, khu dân cư tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân với các hoạt động văn hoá, văn nghệ sôi nổi nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11); nhân dịp này đã công nhận 7.271 gia đình đạt danh hiệu ''Ông bà cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu cháu thảo hiền; biểu dương khen thưởng 1.855 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động động ''Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh''; khen thưởng 362 tập thể, 377 cá nhân có thành tích trong hoạt động thanh tra nhân dân và nhiệm vụ giám sát đầu tư của cộng đồng nhiệm kỳ 2015 - 2017.

Năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chú trọng khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh, trong đó tặng Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho 35 tập thể và 42 cá nhân có thành tích trong tham gia thực hiện các phong trào, cuộc vận động của Mặt trận; khen thưởng 36 tập thể và 30 cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận; đề nghị Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khen thưởng cho 20 tập thể và 14 cá nhân có thành tích trong công tác, tặng Kỷ niệm chương cho 271 cá nhân có đóng góp trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và công tác Mặt trận.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã hướng dẫn MTTQ các cấp lựa chọn 11 đại biểu là Chủ tịch Uỷ ban MTTQ cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu tham dự Hội nghị biểu dương toàn quốc Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu giai đoạn 2014 - 2017 tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, trong đó 1 đại biểu là Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 10 đại biểu được Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận giai đoạn 2014 - 2017.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, năm 2018, Ban Thường trực Ủỷ ban MTTQ tỉnh tiếp tục làm tốt công tác phát động các phong trào thi đua, quan tâm công tác tuyên truyền, kịp thời biểu dương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến; thường xuyên phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay của các điển hình tiên tiến và thông tin về việc đổi mới các hoạt động thi đua, khen thưởng. Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống MTTQ các cấp; tích cực phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên trong việc tổ chức chỉ đạo công tác thi đua. Hướng dẫn cụ thể về công tác khen thưởng trong từng nội dung, phong trào thi đua. Thực hiện quy trình xét khen thưởng công khai dân chủ, kịp thời; hướng dẫn thực hiện thủ tục đảm bảo đúng quy định. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Cuộc vận động ''Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh'' và chương trình phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, Cuộc vận động ''Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam'', tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp ''Xuân ấm tình người'' nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018 nhằm vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia tặng quà tết cho người nghèo; tổ chức triển khai phong trào ''Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế''; tổ chức phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội MTTQ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2018 - 2023; tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ cơ sở, Trưởng ban công tác Mặt trận, các cá nhân tiêu biểu và các mô hình điển hình tiên tiến trong công tác Mặt trận giai đoạn 2014 - 2018; Hội nghị tổng kết phong trào thi đua 5 năm người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Minh Huệ - VP MTTQ tỉnh

[Ý kiến của bạn]
Các tin mới hơn
na Đổi mới hoạt động của MTTQ(26/10/2020)
na Nhân lên tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc(19/09/2020)
na 10 kết quả nổi bật công tác Mặt trận tỉnh Hải Dương năm 2019(01/01/2020)
na Khối Thi đua MTTQ và các tổ chức đoàn thể tỉnh triển khai công tác và ký giao ước thi đua năm 2019(22/03/2019)
na 10 kết quả nổi bật công tác Mặt trận 2018(01/01/2019)
Các tin cũ hơn
na Kết quả công tác thi đua, khen thưởng của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương(06/02/2016)
na Thống kê các hình thức đã được khen thưởng từ năm 1997 đến 2015(05/11/2015)
na Quy chế Thi đua, khen thưởng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nhiệm kỳ 2014 - 2019(05/11/2015)
TIN ẢNH
VIDEO
bien quang cao