Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
1,380,361
Hoàn thành việc lấy ý kiến người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới cấp huyện năm 2019
( Cập nhật:1/9/2019 07:16:24)

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh vừa hoàn thành việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân với kết quả xây dựng nông thôn mới tại huyện Nam Sách, Bình Giang, Thanh Miện, Gia Lộc và thành phố Hải Dương. Đây là căn cứ đề nghị công nhận các huyện trên đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Hội nghị triển khai lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Bình Giang

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg, ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Hướng dẫn số 122/HD-MTTW-BTT, ngày 16/1/2019 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở cấp huyện, xã; Thông báo số 68 ngày 08/5/2019 của UBND tỉnh về việc phân công nhiệm vụ cho các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện các nội dung việc công nhận cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện Nam Sách, Bình Giang, Gia Lộc và thành phố Hải Dương tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết xây dựng nông thôn mới của các huyện Nam Sách, Bình Giang, Gia Lộc, Thanh Miện và thành phố Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Để tiến hành lấy ý kiến người dân, từ ngày 5/8 dến ngày 9/8/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện: Bình Giang, Thanh Miện, Gia Lộc, Nam Sách và thành phố Hải Dương tổ chức các hội nghị hướng dẫn việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân. Việc lấy ý kiến người dân được tiến hành từ ngày 7 đến ngày 18/9/2019 và trên 60% tổng số hộ dân tại các xã, phường, thị trấn của các đơn vị trên được lấy ý kiến. Hình thức lấy ý kiến là Trưởng ban công tác mặt trận, Trưởng thôn, khu dân cư và các chi hội trưởng các đoàn thể chính trị xã hội của thôn đến từng hộ gia đình phát phiếu, hướng dẫn để người dân nghiên cứu 11 nội dung câu hỏi để trả lời.

 

Hội nghị triển khai lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Nam Sách

Trong quá trình tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân, các xã, phường, thị trấn đã làm tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của xã thị trấn các nội dung của phiếu đánh giá để người dân nắm được và thực hiện. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Bình Giang, Thanh Miện, Gia Lộc, Nam Sách và thành phố Hải Dương trực tiếp đi kiểm tra, giám sát việc lấy ý kiến tại các thôn, khu dân cư.

Kết quả, thành phố Hải Dương có tỷ lệ hài lòng đạt 98,1%, không hài lòng đạt 1,9%; huyện Bình Giang hài lòng đạt 99,3%, không hài lòng đạt 0,69%; huyện Nam Sách hài lòng đạt 98,7%, không hài lòng đạt 1,3%; huyện Gia Lộc; huyện Thanh Miện hài lòng đạt 99,2%, không hài lòng đạt 0,8%.

Việc tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới đã được MTTQ các cấp chủ trì, triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng hướng dẫn, kế hoạch đã đề ra, các nội dung được thực hiện dân chủ, khách quan khi lấy ý kiến của người dân. Từ đó phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác giám sát thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đa số các hộ dân được lấy ý kiến đều hài lòng với kết quả xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, qua việc tổ chức lấy ý kiến, người dân còn có ý kiến chưa hài lòng về một số nội dung như: vấn đề ô nhiễm môi trường trong sản xuất công nghiệp, chất lượng nước sạch, hệ thống đường giao thông, tình hình an ninh trật tự xã hội, các tệ nạn xã hội như cờ bạc, trộm cắp, ma tuý...

Căn cứ kết quả lấy ý kiến hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới cấp huyện và kết quả hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của thành phố Hải Dương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổng hợp, báo cáo kết gửi các ngành chức năng đề nghị Trung ương công nhận các huyện Nam Sách, Bình Giang, Gia Lộc, Thanh Miện đạt chuẩn huyện nông thôn mới và thành phố Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019./.

Nguyễn Kim Phúc (MTTQ tỉnh)

[Ý kiến của bạn]
Các tin mới hơn
na Tỷ lệ hộ cận nghèo giảm chậm, vì sao?(27/06/2020)
na Từ ngày 5/6/2020, kiểm tra công tác vận động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 (03/06/2020)
na Làm gì để đón dòng FDI chuyển dịch?(02/06/2020)
na Tập đoàn T&T Group hỗ trợ 720 triệu đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19(15/05/2020)
na Danh sách các tổ chức, cá nhân ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 (đợt 7)(28/04/2020)
Các tin cũ hơn
na Cùng nhắn tin để kết nối và lan tỏa yêu thương tới người nghèo trên cả nước(20/08/2019)
na Bàn giao nhà "Đại đoàn kết" cho 2 hộ nghèo tại huyện Nam Sách và huyện Kinh Môn(16/08/2019)
na Ủy ban MTTQ tỉnh hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của nhân dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới cấp huyện(13/08/2019)
na Hội nghị triển khai lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Gia Lộc(12/08/2019)
na Triển khai lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Dương(12/08/2019)
TIN ẢNH
VIDEO
bien quang cao