Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
1,689,199
Bài ba: Chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi luôn được Đảng, Nhà nước và xã hội quan tâm
( Cập nhật:6/6/2021 06:06:13)

Bài viết nhân dịp kỷ niệm 80 năm, ngày truyền thống Người cao tuổi Việt nam (6/6/1941-6/6/2021).

Hoạt động chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi ở Việt Nam được bắt nguồn từ truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt nam, đó là: "Kính lão, đắc thọ"; "Uống nước, nhớ nguồn"...

 

Người cao tuổi được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội. Ảnh minh họa

Trong những năm qua, mặc dù kinh tế đất nước còn khó khăn, ngân sách Nhà nước dành cho phúc lợi xã hội còn hạn chế, nhưng Đảng, Nhà nước và toàn xã hội vẫn luôn quan tâm đến hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, bằng những chính sách và các hoạt động cụ thể.

Thể hiện trong quan điểm, đường lối lãnh đạo của Đảng

Ngay sau khi Hội Người cao tuổi Việt Nam được thành lập (10/5/1995), ngày 27/9/1995 Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá VII) đã ban hành Chỉ thị 59/CT-TW về chăm sóc người cao tuổi, quy định: “Việc chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần của người cao tuổi là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Hội Người cao tuổi Việt Nam mới được thành lập, cần được nhanh chóng ổn định về tổ chức và mở rộng hoạt động ở cơ sở ”. Chỉ thị đó, vẫn còn nguyên giá trị và hiệu lực.

Trong văn kiện tại các kỳ Đại hội Đảng, đều có nội dung về việc quan tâm, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi: “Vận động toàn dân tham gia các hoạt động ..., chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần của người già, nhất là những người già cô đơn, không nơi nương tựa…” (Báo cáo chính trị tại Đại hội X); “Quan tâm chăm sóc sức khoẻ, tạo điều kiện để người cao tuổi hưởng thụ văn hoá, được tiếp cận thông tin, sống vui, sống khoẻ, sống hạnh phúc. Phát huy trí tuệ, kinh nghiệm sống, lao động, học tập của người cao tuổi trong xã hội và gia đình; giúp đỡ người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa” (Báo cáo chính trị tại Đại hội XI); "Quan tâm chăm sóc sức khỏe, tạo điều kiện để người cao tuổi hưởng thụ văn hóa, tiếp cận thông tin, sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc. Phát huy trí tuệ, kinh nghiệm sống, lao động, học tập của người cao tuổi trong xã hội và gia đình; giúp đỡ người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa” (Nghị quyết Đại hội lần thứ XII).

Thể hiện trong chính sách, pháp luật của Nhà nước

Hiến pháp, văn bản pháp luật cao nhất đều nhất quán thể hiện sự quan tâm, chăm sóc người cao tuổi. Hiến pháp năm 1946, Điều 14: “Những công dân già cả hoặc tàn tật không làm được việc thì được giúp đỡ”. Hiến pháp 1959, Điều 32: “Giúp đỡ người già, người đau yếu và tàn tật. Mở rộng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm sức khoẻ và cứu trợ xã hội…”. Hiến pháp 1980, Điều 74: “...Người già và người tàn tật không nơi nương tựa được Nhà nước và xã hội giúp đỡ...”. Hiến pháp 1992, Điều 87: “Người già, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa được Nhà nước và xã hội giúp đỡ”. Hiến pháp năm 2013, Điều 37: “Người cao tuổi được Nhà nước, gia đình và xã hội tôn trọng, chăm sóc và phát huy vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; Điều 59: “Nhà nước tạo bình đẳng về cơ hội để công dân thụ hưởng phúc lợi xã hội, phát triển hệ thống an sinh xã hội, có chính sách trợ giúp người cao tuổi, người khuyết tật, người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn khác”...

Luật Người cao tuổi Việt Nam năm 2009, với những quy định cụ thể về:

Quyền và nghĩa vụ của người cao tuổi (Điều 3): Người cao tuổi được bảo đảm các nhu cầu cơ bản về ăn, mặc, ở, đi lại, chăm sóc sức khoẻ... Được tạo điều kiện tham gia hoạt động văn hoá, giáo dục, thể dục, thể thao, giải trí, du lịch và nghỉ ngơi; được tạo điều kiện làm việc phù hợp với sức khoẻ, nghề nghiệp và các điều kiện khác để phát huy vai trò người cao tuổi.

Chính sách của Nhà nước đối với người cao tuổi (Điều 4): Bố trí ngân sách hằng năm phù hợp để thực hiện chính sách chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; Bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi theo; lồng ghép chính sách đối với người cao tuổi trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội; phát triển ngành lão khoa đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh cho người cao tuổi; đào tạo nhân viên chăm sóc người cao tuổi; khuyến khích, tạo điều kiện cho người cao tuổi rèn luyện sức khoẻ; tham gia học tập, hoạt động văn hoá, tinh thần; sống trong môi trường an toàn và được tôn trọng về nhân phẩm; phát huy vai trò người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Luật còn thể hiện sự bảo vệ người cao tuổi thông qua các hành vi bị cấm: Cấm lăng mạ, ngược đãi, xúc phạm, hành hạ, phân biệt đối xử đối với người cao tuổi; cấm xâm phạm, cản trở người cao tuổi thực hiện quyền về hôn nhân, quyền về sở hữu tài sản và các quyền hợp pháp khác; không thực hiện nghĩa vụ phụng dưỡng người cao tuổi; lợi dụng việc chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi để vụ lợi; ép buộc người cao tuổi lao động hoặc làm những việc trái với quy định của pháp luật (Điều 9).

Chăm sóc người cao tuổi, thông qua hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho người cao tuổi: Ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh cho người từ đủ 80 tuổi trở lên; bố trí giường nằm phù hợp khi điều trị nội trú; tổ chức khoa lão khoa hoặc dành một số giường để điều trị người bệnh là người cao tuổi (Điều 12). Chăm sóc sức khoẻ ban đầu tại nơi cư trú: Trạm y tế xã, phường, thị trấn tuyên truyền, phổ biến kiến thức phổ thông về chăm sóc sức khỏe; hướng dẫn người cao tuổi kỹ năng phòng bệnh, chữa bệnh và tự chăm sóc sức khoẻ; lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khoẻ người cao tuổi... (Điều 13)

Thông qua các hoạt động văn hóa, giáo dục, thể thao, giải trí và du lịch: Nhà nước đầu tư và khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở văn hóa, giáo dục, thể dục, thể thao, giải trí, du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần và rèn luyện sức khoẻ của người cao tuổi; Nhà nước và xã hội tạo điều kiện thuận lợi để người cao tuổi được học tập, nghiên cứu và tham gia hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí, du lịch (điều 14).

Thông qua chính sách bảo trợ xã hội, quy định tại Điều 17 và quy định cụ thể trong Nghị định 20/2021, mở rộng đối tượng người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn. Mức chuẩn trợ cấp mới (theo Nghị định 20/2021) là 360 nghìn đồng/tháng (thay cho 270 nghìn đồng - Nghị định 136/2013)

Thông qua hoạt động chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi hàng năm, theo đó, người cao tuổi đến đủ các độ tuổi: 70, 75, 80... và từ 100 tuổi trở lên, được Nhà nước phối hợp với Hội Người cao tuổi các cấp và gia đình tổ chức chúc thọ, mừng thọ.

Thể hiện qua những chương trình, đề án

Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 (theo QĐ 1579/QĐ-TTg, Ngày 13/10/2020). Đây là một chương trình tổng thể với nhiều nội dung hướng đến các hoạt động chăm sóc y tế, chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người cao tuổi từ cơ sở và tại cộng đồng. Mục tiêu chung của đề án: Chăm sóc, nâng cao sức khỏe người cao tuổi (người từ đủ 60 tuổi trở lên) bảo đảm thích ứng với già hóa dân số, góp phần thực hiện thành công Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030. Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã ban hành kế hoạch để thực hiện chương trình này trên địa bàn tỉnh.

Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 (theo QĐ 1336/QĐ-TTg), là Đề án tiếp theo Đề án 1533 của giai đoạn 2016-2020. Với mục tiêu: Phát huy hiệu quả mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau nhằm duy trì và tiếp tục nhân rộng câu lạc bộ, huy động sự tham gia của người cao tuổi, Hội Người cao tuổi, các cấp các ngành và cộng đồng để nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người cao tuổi; chăm sóc sức khỏe, xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ quyền lợi người cao tuổi. Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã ban hành Đề án để thực hiện Đề án của Chính phủ, Hội Người cao tuổi các cấp đang phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai Đề án này.   

Và còn nhiều các hoạt động cụ thể sinh động và sáng tạo ở từng địa phương, cơ cở thể hiện toàn xã hội quan tâm chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, đáp ứng tình trạng già hóa dân số nhanh ở nước ta. Người cao tuổi luôn được quan tâm, cũng chính là thực hiện phương châm của Đảng, Chính phủ đã đề ra, mọi người dân Việt Nam "không ai bị bỏ lại phía sau"./.

Lương Anh Tế

(hết)

[Ý kiến của bạn]
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
na Bài hai: Truyền thống 80 năm - Tuổi cao, gương sáng(05/06/2021)
na Bài 1: Chủ tịch Hồ Chí Minh với người cao tuổi(03/06/2021)
na Hội LHPN thị xã Kinh Môn tặng quà các hộ nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19(30/05/2021)
na Kinh Môn tổ chức Đại hội điểm Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã tại phường An Lưu(06/04/2021)
na Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau - Mô hình cần tiếp tục nhân rộng (bài hai)(01/04/2021)
TIN ẢNH
VIDEO
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín