Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
3,712,407
Đảng bộ xã Đức Chính lãnh đạo xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
( Cập nhật:19/6/2022 06:45:12)

Với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, Đảng bộ xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng đã có nhiều giải pháp, quyết tâm chính trị, xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu.

 

Nông dân xã Đức Chính thu hoạch cà rốt (ảnh tư liệu)

Là một xã thuần nông, nằm phía Đông Bắc của huyện Cẩm Giàng với diện tích tự nhiên là 720 ha, có 07 thôn, dân số có 8.246 người. Đảng bộ xã có 422 đảng viên, sinh hoạt ở 12 chi bộ (07 chi bộ nông thôn và 05 chi bộ cơ quan), thu nhập chính của nhân dân chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp.

Năm 2011, qua rà soát, xã mới đạt 07/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Toàn xã mới bê tông hóa được gần 10km/28,2 km đường giao thông, kết cấu hạ tầng chưa được xây dựng đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, thu nhập thấp.

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của Chính phủ, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh và huyện, Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết xác định nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới là lấy nhân dân làm trung tâm, trong đó tập trung nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động, phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của xã để xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới, tiến tới đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trước năm 2025. Để thực hiện mục tiêu trên, Đảng ủy xã xác định các nhiệm vụ tập trung chỉ đạo như:

- Xây dựng đội ngũ cán bộ có quyết tâm chính trị cao, nói đi đôi với làm, sâu sát, gắn bó với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm, với việc ban hành Nghị quyết phân công các đồng chí Đảng ủy viên sinh hoạt ở Chi bộ này phụ trách, theo dõi chéo Chi bộ khác, qua đó đã phát huy được khả năng của cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ, tạo được niềm tin trong nhân dân.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới của địa phương với tinh thần: Chương trình nông thôn mới chỉ thực sự thành công khi nó đi vào từng thôn xóm, từng hộ gia đình và phải bắt đầu từ sự thay đổi tư duy của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân, để nhân dân hiểu, tự giác tham gia cùng cấp ủy, chính quyền địa phương.

- Rà soát, đánh giá thực trạng, xây dựng phương án, dự toán, kế hoạch, lộ trình thực hiện các tiêu chí một cách cụ thể, phù hợp với thực tế của địa phương; khơi dậy, phát huy sức dân, đảm bảo phát triển hài hòa giữa 3 trụ cột "kinh tế, xã hội và môi trường"; đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình, tiến hành chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, sản xuất Vietgap tạo sản phẩm sạch, an toàn, có truy xuất nguồn gốc.

- Đa dạng hóa việc huy động nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng với phương châm “Huy động nguồn lực từ cộng đồng là quyết định; sự tham gia của các doanh nghiệp và xã hội là quan trọng; sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước là cần thiết”. Việc sử dụng nguồn lực đầu tư vào các công trình, cơ sở hạ tầng được người dân bàn bạc, để xác định nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm theo từng thời kỳ, đảm bảo công khai, minh bạch và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai thực hiện. Thường xuyên sơ, tổng kết đánh giá kết quả đạt được, tiến hành bình chọn, biểu dương tổ chức, cá nhân có thành tích tốt; chỉ ra những khó khăn, thách thức để khắc phục trong thời gian tới, tạo động lực trong phong trào thi đua đạt kết quả cao hơn.

Với cách làm đó, Đức Chính đã phát huy dân chủ, tạo được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân; cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã đã có những thay đổi tích cực cả về nhận thức, tư duy và hành động, tích cực hưởng ứng tham gia xây dựng nông thôn mới.

 

Tuyến đường hoa do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đức Chính trồng, chăm sóc

Từ khi triển khai, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đến hết năm 2021, nhân dân trong xã đã hiến gần 1.000 m2 đất thổ cư, trên 73.000 m2 đất nông nghiệp để làm đường giao thông, chỉnh trang đồng ruộng, xây dựng nhà văn hóa, sân thể thao...; đã huy động được 150 tỷ đồng để thực hiện 27 dự án, hạng mục công trình gồm 12 km đường giao thông; 2,5 km kênh mương; 20 phòng, lớp học; 1 cơ sở chế biến, bảo quản cà rốt; 1 công trình tưới nước tiên tiến cho vùng chuyên canh rau màu với diện tích 140 ha và 1 công trình bể bơi sinh thái kết hợp với khu vui chơi giải trí; quy hoạch, tạo ra được 9 vùng sản xuất chuyên canh trồng rau mầu kỹ thuật cao, quy mô diện tích từ 10 đến 150 ha/1 vùng và được đầu tư hạ tầng kỹ thuật sản xuất đồng bộ, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp từ 180 triệu đồng/1 ha năm 2015, lên 338 triệu đồng/1ha năm 2021...

Hiện nay, 100% tuyến đường giao thông của xã (21,8 km) đã được bê tông và rải nhựa đường (trong đó, đường trục xã có mặt rộng từ 6 đến 7 m; đường liên thôn, trục thôn rộng từ 5 đến 6 m; đường ngõ xóm rộng từ 3 đến 4 m); đường trục chính ra đồng, nội đồng bê tông hóa được 25 km (đạt tỷ lệ 86%) trong đó, đường trục chính ra đồng mặt rộng từ 5 đến 6 m, đường nội đồng mặt rộng từ 3 đến 3,5 m; các tuyến đường nông thôn đều có đèn cao áp và đèn chiếu sáng. Cả 7 thôn đều đạt danh hiệu làng văn hóa, trường tiểu học đạt chuẩn mức độ II, trường mầm non và trường THCS đạt chuẩn mức độ I; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ 96,5%; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, hệ thống chính trị vững mạnh; năm 2021, thu nhập bình quân đầu người đạt 75,61 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,13 %, bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi khởi sắc.

Với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân qua từng giai đoạn xây dựng nông thôn mới, năm 2014, Đức Chính là một trong 13 xã đầu tiên của tỉnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; năm 2019, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; năm 2020, là một trong 2 xã đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Có được kết quả trên, là do xã đã thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy đề ra trong từng giai đoạn xây dựng nông thôn mới, đồng thời tranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh, huyện đặc biệt là các phòng, ban chuyên môn phụ trách các lĩnh vực, tiêu chí. Mặt khác, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, trong đó, phân công mỗi cơ quan, tổ chức, đoàn thể một nội dung, đảng viên gương mẫu thực hiện trước; đẩy mạnh công tác kiểm tra, uốn nắn việc thực hiện; định kỳ sơ, tổng kết việc thực hiện trong từng giai đoạn; kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới... Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân hưởng thụ" nhằm tạo sự đồng bộ và thu hút sự tham gia của người dân vào công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Thời gian tới, phát huy kết quả đạt được, Đảng bộ xã Đức Chính tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn kiểu mẫu, từng bước xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới thông minh toàn diện; tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân./.

Hà Thế Quyền (Ban Dân vận Tỉnh ủy)

[Ý kiến của bạn]
Các tin mới hơn
na Ủy ban MTTQ huyện Tứ Kỳ giám sát công tác cán bộ(27/11/2022)
na Thị xã Kinh Môn: bàn giao 2 ngôi nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo(25/11/2022)
na Kim Thành: Trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo(21/11/2022)
na Hân hoan Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Mỗ Đoạn, xã Đại Sơn(19/11/2022)
na Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Đông, xã Hồng Lạc(17/11/2022)
Các tin cũ hơn
na Ủy ban MTTQ huyện Kim Thành giám sát việc thực hiện pháp luật trong quản lý sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp (15/06/2022)
na Chí Linh phát động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”(12/06/2022)
na Thị xã Kinh Môn phát động xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" năm 2022(09/06/2022)
na Bình Giang phát động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2022(07/06/2022)
na Gia Lộc: Tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông; giúp đỡ người chấp hành án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng(04/06/2022)
TIN ẢNH
VIDEO
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín