Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
1,492,068
Kết quả công tác thi đua, khen thưởng của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương
( Cập nhật:6/2/2016 10:08:25)

Thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ''Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua'', ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng với phương châm ''Rõ việc, rõ mô hình'', ''Phát hiện và nhân rộng các mô hình tiên tiến''.

 

Đồng chí Lương Anh Tế, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc công tác Mặt trận năm 2015

Trong những năm qua, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đã quán triệt, bám sát vào Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Trung ương, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh để xây dựng chương trình công tác, triển khai tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Hàng năm, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng và triển khai đến Uỷ ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố; hướng dẫn về nội dung, tiêu chí chấm điểm thi đua, đăng ký thi đua, tự chấm điểm, bình xét cuối năm và xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận; hướng dẫn tổng kết công tác Mặt trận gắn với tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh quan tâm việc khen thưởng chuyên đề, khen thưởng đột xuất. Đối tượng khen thưởng luôn được mở rộng không chỉ là cán bộ Ủy ban MTTQ các cấp, Trưởng ban công tác mặt trận ở thôn, KDC mà còn khen cho cán bộ, hội viên của các tổ chức thành viên, các vị ủy viên Ủy ban, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có đóng góp tích cực trong các hoạt động của MTTQ.

Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chú trọng việc xây dựng, mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư trong các lĩnh vực: tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, lành mạnh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang; phòng chống tội phạm... Từ hiệu quả hoạt động của các mô hình, đã góp phần tích cực vào việc giữ vững tình hình an ninh trật tự, xây dựng làng, khu dân cư văn hóa, đoàn kết, gắn bó, xanh - sạch - đẹp trên địa bàn dân cư. Năm 2015, MTTQ các cấp đã xây dựng, thành lập thêm một số mô hình, đến nay trên địa bàn tỉnh 37 nhóm nòng cốt ''Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở cộng đồng dân cư''; 27 khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường; 2 mô hình ''Gia đình phật tử tham gia khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh".

Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua: đã tổ chức thực hiện hiệu quả cuộc vận động ''Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư'' gắn với phong trào thi đua ''Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới''; cuộc vận động ''Ngày vì người nghèo'' và chương trình an sinh xã hội, cuộc vận động ''Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam'', phong trào ''Ông bà cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền''. Đến nay, toàn tỉnh có trên 80% làng, khu dân cư đạt danh hiệu làng, khu dân cư văn hóa, trên 86% số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; hàng năm công nhận gần 7.000 gia đình đạt danh hiệu ''Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền'', đã có 46/226 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới. MTTQ các cấp, nhất là Ban công tác Mặt trận ở thôn, khu dân cư là nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp tiền của, ngày công, hiến đất để thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng và mở rộng đường thôn xóm, đường nội đồng, kiên cố hóa kênh mương, xây dựng các công trình phúc lợi, thực hiện việc dồn ô đổi thửa... Trong thực hiện cuộc vận động ''Ngày vì người nghèo'' MTTQ các cấp đã có nhiều hình thức phong phú, sáng tạo để thực hiện cuộc vận động hiệu quả, thiết thực: đã vận động các doanh nghiệp, hội đồng hương, nhà hảo tâm trực tiếp hỗ trợ gần 50 tỷ đồng xây mới trên 2.000 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo (từ năm 2010 - 2015). Bên cạnh đó để giúp người nghèo có vốn phát triển sản xuất, MTTQ tỉnh thí điểm trích trên 1 tỷ đồng thông qua 5 tổ chức thành viên để cho hàng chục hộ nghèo trong tỉnh vay không tính lãi để kinh doanh, buôn bán nhỏ, mở rộng trang trại. Qua 3 năm thực hiện, nhiều hộ nghèo đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống; hằng năm tổ chức chương trình ''Xuân ấm tình người'' để vận động tặng hàng chục nghìn suất quà cho các hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán; phối hợp vận động thực hiện chương trình an sinh trên địa bàn tỉnh được gần 100 tỷ đồng. Cuộc vận động ''Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam'' đã được MTTQ tích cực tuyên truyền vận động để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong việc dùng hàng Việt Nam. Hàng năm tổ chức ''Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư'' nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11) đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi, tổ chức bữa cơm đại đoàn kết thu hút đông đảo nhân dân tham gia, đồng thời nhân dịp này đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu ở địa bàn dân cư. Có thể khẳng định, các phong trào, các cuộc vận động thực sự đi vào đời sống của nhân dân, được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng, kết quả đạt được đã góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.

MTTQ các cấp đã quan tâm thực hiện việc biểu dương, khen thưởng gắn với tổng kết năm, tổng kết các chuyên đề, các phong trào, các cuộc vận động. Năm 2010, MTTQ các cấp tiến hành tổng kết 15 năm thực hiện cuộc vận động ''Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC'' và 10 năm cuộc vận động ''Ngày vì người nghèo'' biểu dương 3.418 điển hình tiên tiến. Năm 2015, nhân dịp tổng kết 20 năm và 15 năm thực hiện 2 cuộc vận động trên đã biểu dương, khen thưởng 700 tập thể và 1.000 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện 2 cuộc vận động. Tổng kết hoạt động thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2013 - 2015, MTTQ và các cấp chính quyền đã khen thưởng cho 80 tập thể, 400 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra nhân dân.  

Hàng năm, vào dịp tổng kết năm, MTTQ tỉnh đã đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác mặt trận, đồng thời khen thưởng cho tập thể, cá nhân nhân dịp tổng kết các cuộc vận động. Trong 5 năm (2010 - 2015) Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã khen thưởng cho 154 tập thể và 133 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận, tặng bằng khen cho 68 tập thể và 38 cá nhân có thành tích trong thực hiện các hoạt động chuyên đề; tặng kỷ niệm chương ''Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc'' cho gần 600 vị đã có nhiều đóng góp trong công tác mặt trận và xây dựng Khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tham gia lựa chọn điển hình tiên tiến để tham dự Hội nghị biểu dương của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Đại hội Thi đua yêu nước của tỉnh. Nhân dịp Đại hội của các tổ chức thành viên, hội nghị tổng kết các phong trào thi đua của các tổ chức, MTTQ tỉnh đã tặng bằng khen cho 65 tập thể, 82 cá nhân có thành tích tiêu biểu tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động do MTTQ phát động.

Trong những năm qua, MTTQ tỉnh tăng cường phối hợp với cơ quan liên quan đề xuất UBND tỉnh quan tâm khen thưởng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống MTTQ trong thực hiện các chuyên đề, các phong trào, các cuộc vận động. UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 70 tập thể, 72 cá nhân có thành tích trong thực hiện các phong trào, các cuộc vận động góp phần vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ủy ban MTTQ tỉnh được tặng thưởng Huân chương độc lập hạng Ba, 4 đồng chí thuộc cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh được tặng thưởng huân chương lao động hạng Ba, Huân chương Đại đoàn kết, 8 đồng chí được tặng bằng khen của Chính phủ, 2/12 huyện được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, có 2 khu dân cư được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

MTTQ tỉnh đã có nhiều hoạt động tích cực cùng với các đơn vị trong Khối Thi đua thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị chung của toàn tỉnh, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; các phong trào thi đua yêu nước. Năm 2015 đã hoàn thành xuất sắc với vai trò là Trưởng khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội, chính trị - xã hội - nghề nghiệp và tổ chức xã hội.

Công tác Thi đua, khen thưởng trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả góp phần tích cực vào việc triển khai thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh./.

Minh Huệ

[Ý kiến của bạn]
Các tin mới hơn
na Đổi mới hoạt động của MTTQ(26/10/2020)
na Nhân lên tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc(19/09/2020)
na 10 kết quả nổi bật công tác Mặt trận tỉnh Hải Dương năm 2019(01/01/2020)
na Khối Thi đua MTTQ và các tổ chức đoàn thể tỉnh triển khai công tác và ký giao ước thi đua năm 2019(22/03/2019)
na 10 kết quả nổi bật công tác Mặt trận 2018(01/01/2019)
Các tin cũ hơn
na Thống kê các hình thức đã được khen thưởng từ năm 1997 đến 2015(05/11/2015)
na Quy chế Thi đua, khen thưởng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nhiệm kỳ 2014 - 2019(05/11/2015)
TIN ẢNH
VIDEO
bien quang cao