Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
1,492,055
Nhìn lại kết quả 5 năm Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
( Cập nhật:17/10/2020 06:29:59)

Những năm qua, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai sâu rộng, thiết thực trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Hiệu quả và sức lan tỏa của cuộc vận động góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương...

 

Nhân dân xã Đoàn Tùng (huyện Thanh Miện) trồng, chăm sóc hoa ven đường giao thông

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, với tinh thần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, năm 2016, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã triển khai Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" mang tính chất toàn dân, toàn diện nhằm thực hiện mục tiêu tăng cường, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tại Hải Dương, qua 05 năm triển khai, được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức thành viên, với sự nỗ lực cố gắng của MTTQ các cấp trong tỉnh, cuộc vận động đã đạt được kết quả đáng khích lệ.

Cuộc vận động đã khơi dậy tinh thần đoàn kết huy động các nguồn lực xã hội trong chương trình hỗ trợ người nghèo, thực hiện an sinh xã hội. Từ 2015 đến 2020, Quỹ ''Vì người nghèo'' các cấp trong tỉnh đã vận động được trên 65 tỷ đồng; hỗ trợ 1.232 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng số tiền hỗ trợ là 46 tỷ đồng; hỗ trợ khó khăn, tặng quà cho trên 150.000 lượt người nghèo với tổng số tiền trên 50 tỷ đồng; vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhận phụng dưỡng suốt đời 100% mẹ Việt Nam anh hùng còn sống trên địa bàn tỉnh.

 

Bê tông hóa đường giao thông nội đồng tại Kinh Môn

Phong trào xây dựng nông thôn mới, làng, khu dân cư văn hóa, gia đình văn hoá,  thu hút được sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp. Toàn tỉnh đã huy động sức dân đóng góp được trên 2.000 tỷ đồng, 9.000 ha đất và 987.000 ngày công để xây dựng nông thôn mới. Đến nay toàn tỉnh có 165/178 xã về đích nông thôn mới, trong đó có 9 xã nông thôn mới nâng cao; 7 đơn vị cấp huyện về đích nông thôn mới; 100% số thôn, khu dân cư có nhà văn hóa, trên 93,5% số làng, khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa, 90% số gia đình văn hóa, trên 65.000 gia đình được công nhận danh hiệu "Ông bà mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền".

Công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được duy trì tốt. Năm 2020, toàn tỉnh đã vận động được 33,3 tỷ đồng và các trang thiết bị, vật tư y tế, phương tiện phòng dịch, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tổng trị giá trên 7 tỷ đồng củng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh – sạch – đẹp được MTTQ các cấp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 720 mô hình "Khu dân tự quản bảo vệ môi trường'' để vận động nhân dân nâng cao ý thức tự giác trong việc bảo vệ môi trường, không vứt các rác thải sinh hoạt ra môi trường, tích cực tham gia bảo vệ môi trường chung.

 

Ủy ban MTTQ huyện Nam Sách phối hợp tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền bảo vệ mội trường, chống rác thải nhựa

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã triển khai 36 điểm mô hình thực hiện Đề án 01/138 ''Vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng'' tại 12 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Duy trì hoạt động hiệu quả 70 ''nhóm nòng cốt'' tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật, trợ giúp pháp lý ở cộng đồng dân cư, góp phần nâng cao hiểu biết chính sách, pháp luật của nhân dân, hạn chế tình trạng tranh chấp, khiếu kiện ngay từ cơ sở.

Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng đạt hiệu quả cao. Giám sát việc giải quyết đơn thư­ khiếu nại, tố cáo của chính quyền, các cơ quan nhà nư­ớc đối với đơn, thư do MTTQ tiếp nhận và chuyển đến các cấp, các ngành giải quyết, kịp thời thông báo kết quả giải quyết cho MTTQ. Trong 5 năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tiếp 8.431 lần, với 10.887 lượt ngư­ời, nhận tổng số 3.711 đơn thư­; được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 3.332 đơn thư. Ủy ban MTTQ các cấp giám sát thông qua hoạt động của Ban TTND xã, phường, thị trấn gắn với nhiệm vụ giám sát đầu tư của cộng đồng. Qua giám sát đã phát hiện và kiến nghị với chính quyền 7.835 vụ việc, đư­ợc chính quyền và cơ quan chức năng xem xét, giải quyết 7.497 vụ việc (đạt tỷ lệ 95,7%).

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình tổ chức thực hiện cuộc vận động còn một số hạn chế như: Tính sáng tạo, năng động trong triển khai thực hiện ở một số địa phương, nhất là ở cấp xã còn hạn chế; các mô hình tự quản có nơi còn chưa hiệu quả.

Trong thời gian tới để nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc vận động, MTTQ và các tổ chức thành viên cần tranh thủ và bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, tăng cường phối hợp của các cấp, các ngành, khai thác các nguồn lực để triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động ở thôn, khu dân cư; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản ở khu dân cư, phát huy tính chủ động, tự quản sáng tạo của mỗi khu dân cư, mỗi người dân, mỗi gia đình về tinh thần thi đua yêu nước để tạo thành sức mạnh to lớn, động lực phát triển; tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp với các tổ chức thành viên, phân công từng tổ chức tham gia với những nội dung cụ thể trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo các tiêu chí đã được ban hành.

Nguyễn Kim Phúc (MTTQ tỉnh)

[Ý kiến của bạn]
Các tin mới hơn
na Thông báo số 1: Về kết quả ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai(31/10/2020)
na Khen thưởng 46 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (21/10/2020)
na Không ngừng nỗ lực vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam(20/10/2020)
na Cả nước hướng về miền Trung(19/10/2020)
na “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2020: 2.400 tỷ đồng ủng hộ và đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội(18/10/2020)
Các tin cũ hơn
na Tạo sự đồng thuận, đồng lòng của nhân dân trong triển khai các chương trình hành động(01/10/2020)
na Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh thăm, tặng quà người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (26/09/2020)
na Công điện của Thủ tướng về phòng chống dịch COVID-19(25/09/2020)
na Bệnh viện Đa khoa Phương Đông ủng hộ 100.000 khẩu trang(13/09/2020)
na Giúp người dân thoát nghèo(09/09/2020)
TIN ẢNH
VIDEO
bien quang cao