Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
1,564,402
Nhân rộng những mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố Chí Linh
( Cập nhật:8/9/2020 06:38:48)

Những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể thành phố Chí Linh triển khai sâu rộng, hiệu quả với nội dung, phương thức ngày càng đa dạng, phong phú.

 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Chí Linh.

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Lực lượng của dân rất to, việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, 5 năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được thành phố Chí Linh triển khai sâu rộng, hiệu quả với nội dung, phương thức ngày càng đa dạng, phong phú. Qua đó, nhiều mô hình, điển hình trên tất cả các lĩnh vực đã được duy trì, nhân rộng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố.

Giai đoạn 2016 - 2020, Ban Thường vụ Thành uỷ Chí Linh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong toàn hệ thống chính trị. Chỉ đạo tổ chức triển khai phong trào thực hiện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của MTTQ và các đoàn thể chính trị -xã hội như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “5 không 3 sạch”... Đặc biệt, phong trào “Dân vận khéo" đã gắn với thực hiện 2 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, qua đó đã mang lại những động lực mới, phát huy mọi nguồn lực của xã hội, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, cải thiện cuộc sống người dân.

Qua 5 năm triển khai thực hiện, nhiều mô hình “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố đã phát huy hiệu quả tích cực trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Bên cạnh các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” được hình thành, duy trì phát triển từ những năm trước, đến nay đã có thêm nhiều mô hình, điển hình mới được xây dựng, hình thành.

Trên lĩnh vực kinh tế: Có 69 mô hình mô hình, điển hình mới, tiêu biểu như: Mô hình vận động nhân dân tham gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có 23 mô hình sản xuất tập trung lúa lai, lúa chất lượng cao, lúa nếp hoa vàng với tổng diện tích 477,9 ha tại các xã Hoàng Tiến, An Lạc, Tân Dân, Đồng Lạc, Văn An, 07 mô hình chuyên canh trồng thanh long ruột đỏ, cây táo, cam Canh, vải, na tại xã Hoàng Hoa Thám, Lê Lợi, Bến Tắm, Bắc An. Mô hình rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap 120 ha tại xã Nhân Huệ, 11 mô hình nuôi gà thả đồi tại các xã Bắc An, Hoàng Hoa Thám, Bến Tắm.

 

Mô hình trồng thanh long ở xã Hoàng Hoa Thám

Trong mô hình vận động nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới đã vận động nhân dân hiến đất, góp ngày công, tự tháo dỡ hàng trăm công trình, hàng ngàn mét tường bao và cây cối hoa màu. Đặc biệt, đã tuyên truyền vận động nhân dân khu dân cư Trụ Thượng (phường Đồng lạc), khu dân cư Triều (phường Tân Dân) đồng thuận di rời hơn 500 ngôi mộ, bàn giao mặt bằng thực hiện dự án khu đô thị Đông Triều 1, Đông Triều 2. Xây dựng được 6 mô hình tuyên truyền vận động nhân dân, tạo điều kiện cho nhân dân, nhất là các hộ nghèo tham gia các chương trình xúc tiến việc làm trong và ngoài nước, tạo việc làm tại địa phương thông qua hỗ trợ, kỹ thuật vốn; 5 mô hình vận động xã hội hoá hỗ trợ các hộ đơn thân mua bảo hiểm y tế cho hàng trăm hộ. Năm 2017, thị xã Chí Linh là một trong hai đơn vị đầu tiên của tỉnh Hải Dương được Chính phủ công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới, về đích sớm nhiều năm so với mục tiêu đại hội Đảng bộ thị xã khoá XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3,5% năm 2015 xuống còn 1,04 năm 2020; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 78 triệu đồng, vượt 6 triệu đồng so với Nghị quyết đại hội khoá XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội: Có 68 mô hình mô hình, điển hình mới, tiêu biểu như: Mô hình “Dân vận khéo” trong lĩnh vực giáo dục đào tạo; vận động nhân dân ủng hộ chương trình về đích sớm việc hoàn thành xây dựng trường chuẩn quốc gia; đã có 54/54 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, về đích sớm 2 năm so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra. Mô hình “Dân vận khéo” trong vận động nhân dân chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi tại cộng động tại các xã, phường: Phả Lại, Cộng Hoà, Hoàng Tân, Hoàng Tiến, An Lạc; mô hình vận động không sinh con thứ 3 trở lên tại 19 xã, phường; mô hình vận động các hộ kinh doanh nhà hàng ăn uống đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện văn minh di tích lễ hội; mô hình vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng gia đình văn hoá, làng, khu dân cư văn hoá; tham gia luyện tập thể thao nâng cao sức khoẻ; đã có 19 câu lạc bộ bóng chuyền hơi, 8 câu lạc bộ thể dục bằng xe đạp, ngoài ra còn nhiều mô hình rèn luyện sức khoẻ khác, đặc biệt tại Quảng trường Sao Đỏ thực hiện lắp đặt dụng cụ thể dục công cộng cho nhân dân.

Trên lĩnh vực an ninh - quốc phòng: Bằng nhiều cách làm sáng tạo, khéo tuyên truyền, vận động nhân dân, nhưng năm qua tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn thành phố luôn được giữ vững. Các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn đã thực hiện tốt quy chế phối hợp với các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động, sỹ quan, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nắm chắc tình hình nhân dân, xây dựng lực lượng nòng cốt, kịp thời đề xuất, xử lý có hiệu quả các vụ, việc phức tạp phát sinh ở cơ sở. Tiếp tục duy trì các mô hình: “Làng an toàn, khu dân cư an toàn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự”, “Toàn dân bảo vệ Tổ quốc”; mô hình câu lạc bộ phòng chống mại dâm. Câu lạc bộ phòng chống ma tuý do Công an thành phố chủ trì; mô hình “Dân vận 3 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) do Ban Chỉ huy quân sự thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn thành phố đạt hiệu quả rõ nét. Các nhiệm vụ quân sự quốc phòng, địa phương được thự hiện tốt; tuyên truyền vận động thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự hàng năm đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

Trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị: Có 32 mô hình mô hình, điển hình mới, tiêu biểu như: Mô hình vận động nhân dân thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã và các thôn, khu dân cư không đủ điều kiện; đã thực hiện sáp nhập 23 thôn, khu dân cư không đủ điều kiện về quy mô diện tích, dân số, giảm 15 thôn, khu dân cư; giảm 60 cán bộ chuyên trách, 100% thôn, khu dân cư Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng thôn, khu dân cư; nhất thể hoá 6/19 Bí thư Đảng uỷ đồng thời là Chủ tịch UBND xã, phường (tính đến hết tháng 7/2020). Các cơ quan hành chính nhà nước xây dựng mô hình “Dân vận khéo” gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt mô hình “Một cửa”, xây dựng đạo đức công vụ, tăng cường công tác tiếp dân, công tác tiếp xúc đối thoại, giải quyết những vấn đề bức xúc, phức tạp trong nhân dân. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới, hướng về cơ sở, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tổ chức và thực hiện tốt các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư; thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Thời gian tới, để tiếp tục nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể thành phố xác định cần tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện các kết luận, chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, trọng tâm là Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nâng cao trách nhiệm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Tăng cường công tác dân vận của các cấp chính quyền; xây dựng phong cách người cán bộ, công chức, viên chức “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể nhân dân trong triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Tiếp tục phát động các tập thể, cá nhân đăng ký mô hình "Dân vận khéo" hằng năm gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào thi đua lao động sản xuất và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần tích cực trong xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố./.

Nguyễn Thị Quyên (Ban Dân vận Tỉnh uỷ)

 

[Ý kiến của bạn]
Các tin mới hơn
na Thủ tướng chỉ thị bảo đảm cuộc bầu cử được tổ chức dân chủ, bình đẳng(15/01/2021)
na Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng: Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, xây dựng CNXH trên cả nước(15/01/2021)
na Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam(14/01/2021)
na Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng: Đảng lãnh đạo toàn dân kháng chiến, kiến quốc(13/01/2021)
na Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh tổng kết công tác thi đua năm 2020(12/01/2021)
Các tin cũ hơn
na Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong công cuộc đổi mới đất nước(06/09/2020)
na Vừa chống dịch vừa bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội(03/09/2020)
na Các đại hội cấp trên cơ sở: Bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn(30/08/2020)
na Nới lỏng giãn cách xã hội tại TP Hải Dương(29/08/2020)
na Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch(28/08/2020)
TIN ẢNH
VIDEO
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín