Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
1,564,483
Công an tỉnh Hải Dương gắn thực hiện nhiệm vụ với phong trào thi đua “Dân vận khéo”
( Cập nhật:29/9/2020 08:17:25)

Trong những năm qua, lực lượng Công an tỉnh Hải Dương luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai, tuyên truyền, vận động cán bộ chiến sĩ thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đạt được những kết quả tích cực...

Các mô hình ‘Dân vận khéo” trong lực lượng Công an tỉnh đều có nội dung, ý nghĩa thiết thực, có sức lan tỏa sát với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương, được cấp ủy, chính quyền, quần chúng nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

 

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng khẩu trang phòng dịch tại xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện

Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo việc phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an và của tỉnh về công tác dân vận nói chung và phong trào thi đua “Dân vận khéo” nói riêng, qua đó đã tác động trực tiếp, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an toàn tỉnh về vị trí, vai trò công tác dân vận trong thực hiện nhiệm vụ; phát huy trách nhiệm nêu gương, tự giác của mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, nhất là người đứng đầu trong công tác, sinh hoạt; xây dựng phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”; “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin".

Để triển khai thực hiện công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1656/KH-CAT-PV28, ngày 19/8/2017 của Giám đốc Công an tỉnh về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong lực lượng Công an tỉnh giai đoạn 2017-2020. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) và cải cách hành chính, tư pháp; gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước khác của Đảng, Nhà nước, MTTQ, các đoàn thể tại các địa phương phát độnghướng dẫn xây dựng, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” trong lực lượng Công an toàn tỉnh.

Qua 5 năm triển khai thực hiện, đã có 30 mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu, điển hình trên các lĩnh vực công tác như: Mô hình “Bàn tiếp dân văn hóa”; “Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp”; “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; “Tiếp dân, làm theo lời Bác”; “Đồng đội cùng tiến”; “Ứng xử văn hóa trong tiếp dân giải quyết thủ tục hành chính; mô hình “Củng cố, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm”; mô hình  nhân rộng: “Xóm tự quản an toàn về ANTT”, “Dòng họ hiếu học”; “Vùng giáo không có tội phạm và tệ nạn xã hội; cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về ANTT”, trong đó có 145 lượt tập thể, cá nhân được các cấp ghi nhận tặng Kỷ niệm chương, Bằng khen và Giấy khen.

Lực lượng Công an trong tỉnh thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp vận động nhân dân tham gia trong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) với nhiều cách làm hay, hiệu quả.  Chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, ủng hộ bảo vệ, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân; từ đó giải quyết ổn định tình hình, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. 

Trong 5 năm, lực lượng Công an trong tỉnh  đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, duy trì hoạt động 2.396 mô hình “Tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ ANTT” tại các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp như: Mô hình “Xứ đạo, Họ đạo an toàn về ANTT” tại địa bàn vùng có đông đồng bào Công giáo; “Dòng họ hiếu học, an toàn về ANTT” tại các dòng họ; “Tiếng kẻng an ninh”, “Làng không có tội phạm”, “Tổ hòa giải ANTT” tại các thôn, khu dân cư; “Xóm liên gia tự quản về ANTT” đối với các hộ gia đình liền kề; “Cụm liên kết về ANTT” tại các địa bàn giáp ranh (50 Cụm, trong đó 22 Cụm liên tỉnh, 9 Cụm liên huyện, 19 Cụm liên xã); “Tổ tự quản hợp đồng với nhân dân bảo vệ tài sản”; Khu Công nghiệp an toàn về ANTT, Trường Đại học an toàn về ANTT. Xây dựng mới 1.243 lượt mô hình “Tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ về ANTT” tại các làng, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Tích cực vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với thực hiện các cuộc vận động: “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hoá, giáo dục, cải tạo người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các phong trào khác của địa phương.

Kết quả, quần chúng đã cung cấp cho lực lượng Công an các cấp 16.767 tin, đơn thư liên quan đến ANTT, trong đó 10.297 tin có giá trị, giúp cho lực lượng Công an điều tra, khám phá và xử lý kịp thời 5.610 vụ việc.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an trong tỉnh đã phối hợp với MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp thực hiện công tác dân vận giải quyết các vụ việc mây thuẫn, khiếu kiện phức tạp chủ yếu liên quan đến vấn đề tranh chấp, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; sản xuất gây ô nhiễm môi trường, điển hình tại các xã: Lai Vu, Cổ Dũng (huyện Kim Thành); xã Lương Điền, Cẩm Điền, Cẩm Hưng (huyện Cẩm Giàng); xã Phượng Hoàng (huyện Thanh Hà); xã Ứng Hòe (huyện Ninh Giang); xã Duy Tân (Kinh Môn), phường Thạch Khôi (TP Hải Dương).

Qua cách làm sáng tạo, hiệu quả, thiết thực từ các mô hình ”Dân vận khéo” tiêu biểu trên đã góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh, đồng thời củng cố thêm niềm tin, sự gắn bó giữa nhân dân với các cán bộ, chiến sĩ Công an, xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân, góp phần quan trọng trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội ở đơn vị, địa phương.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong thời gian tới, lực lượng Công an tỉnh xác định cần tiếp tục đổi mới cách thức thực hiện công tác dân vận theo hướng gần dân, sát dân. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên, các cơ quan, ban, ngành làm tốt công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, tập trung giải quyết những vấn đề phức tạp về ANTT ngay từ cơ sở; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong các khâu công tác của lực lượng Công an để phục vụ nhân dân tốt hơn cũng như tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, tình nghĩa, giúp đỡ nhân dân xóa đói giảm nghèo, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, cứu nạn, cứu hộ. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục cho cán bộ chiến sỹ trong toàn lực lượng; cổ vũ và nhân rộng các nhân tố mới; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, tạo sức lan tỏa nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân./.

Nguyễn Thị Quyên (Ban Dân vận Tỉnh uỷ)

 

[Ý kiến của bạn]
Các tin mới hơn
na Thủ tướng chỉ thị bảo đảm cuộc bầu cử được tổ chức dân chủ, bình đẳng(15/01/2021)
na Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng: Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, xây dựng CNXH trên cả nước(15/01/2021)
na Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam(14/01/2021)
na Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng: Đảng lãnh đạo toàn dân kháng chiến, kiến quốc(13/01/2021)
na Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh tổng kết công tác thi đua năm 2020(12/01/2021)
Các tin cũ hơn
na Các kỳ Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh(28/09/2020)
na Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025(12/09/2020)
na Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong công cuộc đổi mới đất nước(11/09/2020)
na Nhân rộng những mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố Chí Linh(08/09/2020)
na Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong công cuộc đổi mới đất nước(06/09/2020)
TIN ẢNH
VIDEO
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín