Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
9,494,727
Ủy ban MTTQ cấp huyện
Ủy ban MTTQ thành phố Hải Dương
Đại hội MTTQ thành phố Hải Dương lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã hiệp thương cử được 60 vị làm Ủy viên Ủy ban với cơ cấu thành phần:
Ủy ban MTTQ thành phố Chí Linh
Đại hội MTTQ thành phố Chí Linh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã hiệp thương cử được 56 vị làm Ủy viên Ủy ban với cơ cấu thành phần:
Ủy ban MTTQ thị xã Kinh Môn
Đại hội MTTQ thị xã Kinh Môn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã hiệp thương cử được 64 vị làm Ủy viên Ủy ban với cơ cấu thành phần:
Ủy ban MTTQ huyện Kim Thành
Đại hội MTTQ huyện Kim Thành khóa XXII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã hiệp thương cử được 59 vị làm Ủy viên Ủy ban với cơ cấu thành phần:
Ủy ban MTTQ huyện Tứ Kỳ
Đại hội MTTQ huyện Tứ Kỳ lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã hiệp thương cử được 63 vị làm Ủy viên Ủy ban với cơ cấu thành phần
Ủy ban MTTQ huyện Ninh Giang
Đại hội MTTQ huyện Ninh Giang lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã hiệp thương cử được 65 vị làm Ủy viên Ủy ban với cơ cấu thành phần:
Ủy ban MTTQ huyện Thanh Hà
Đại hội MTTQ huyện Thanh Hà lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã hiệp thương cử được 60 vị làm Ủy viên Ủy ban với cơ cấu thành phần:
Ủy ban MTTQ huyện Gia Lộc
Đại hội MTTQ huyện Gia Lộc khóa XXV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã hiệp thương cử được 62 vị làm Ủy viên Ủy ban với cơ cấu thành phần
Ủy ban MTTQ huyện Bình Giang
Đại hội MTTQ huyện Bình Giang khóa XXIV nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã hiệp thương cử được 55 vị làm Ủy viên Ủy ban với cơ cấu thành phần:
Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Giàng
Đại hội MTTQ huyện Cẩm Giàng khóa XXIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã hiệp thương cử được 50 vị làm Ủy viên Ủy ban với cơ cấu thành phần:
12
TIN ẢNH
VIDEO
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín