Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
9,494,766
Quy chế
Quyết định Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng và các Ban chuyên môn cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương
Quy chế phối hợp giữa Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội
Quy chế hoạt động của Uỷ ban, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Hải Dương khoá XV, nhiệm kỳ 2014-2019 (Ban hành kèm theo Quyết định số 78/QĐ-MT ngày 15 tháng 7 năm 2014)
Quyết định Về việc ban hành Quy chế làm việc của Đảng đoàn Uỷ ban MTTQ tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2014 - 2019
Quy chế Hoạt động của Hội đồng tư vấn về Dân chủ - Pháp luật Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2014 - 2019
Quyết định Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Uỷ ban MTTQ tỉnh
Quy chế Hoạt động của Hội đồng tư vấn về Kinh tế - Xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương khóa XV, nhiệm kỳ (2014 - 2019)
TIN ẢNH
VIDEO
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín