Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
9,494,745
Đại hội MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Phân công nhiệm vụ Tiểu ban tuyên truyền Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XVI
Phân công nhiệm vụ của Tiểu ban hậu cần phục vụ Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XVI
Phân công nhiệm vụ của Tiểu ban Nội dung phục vụ Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XVI
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và các tiểu ban phục vụ Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương lần thứ XVI
Kế hoạch tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2019- 2024)
Báo cáo kết quả Đại hội điểm MTTQ và tiến độ Đại hội MTTQ cấp cơ sở tỉnh Hải Dương (đến ngày 15/12/2018)
Kế hoạch của Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về tổ chức thực hiện đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp
Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiến tới Đại hội lần thứ IX MTTQ Việt Nam
Kế hoạch tổ chức Đại hội điểm MTTQ cấp huyện của tỉnh
Kế hoạch tổ chức Đại hội điểm MTTQ cấp xã của tỉnh tại xã Tiền Tiến huyện Thanh Hà nhiệm kỳ 2019 - 2024
123
TIN ẢNH
VIDEO
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín