Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
9,546,857
Quyết định
Quyết định thành lập Đoàn giám sát việc đảm bảo kinh phí hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh
Quyết định công nhận chức vụ Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Kim Thành
QĐ công nhận chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lộc
QĐ công nhận chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Cẩm Giàng
QĐ công nhận chức vụ Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Miện
QĐ kiện toàn, thay thế chức danh trong Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương
QĐ công nhận chức vụ Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lộc
QĐ công nhận chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Giang
QĐ công nhận chức vụ Ủy viên Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Miện
QĐ ban hành Quy định về chế độ nhuận bút, chế độ thù lao đối với Trang thông tin điện tử MTTQ tỉnh Hải Dương
123
TIN ẢNH
VIDEO
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín