Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
7,449,522
Ý kiến tổng hợp tại các cuộc tiếp xúc cử tri
Tình hình tâm tư, nguyện vọng và ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trước kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV
Ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI
Phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại kỳ họp thứ bẩy, Quốc hội khóa XIV
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV
Tình hình tâm tư, nguyện vọng và ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVI
Tình hình tâm tư, nguyện vọng và ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVI
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XIV
Tình hình tư tưởng, nguyện vọng và ý kiến, kiến nghị của nhân dân 6 tháng đầu năm 2017
12
TIN ẢNH
VIDEO
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín