Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
9,494,778
Ủy ban MTTQ tỉnh
Ban Thường trực
Gồm Chủ tịch, 03 Phó Chủ tịch và 04 Uỷ viên Thường trực
Các ban chuyên môn và cán bộ, công chức
Gồm có Văn phòng và 3 Ban chuyên môn
Các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024
Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 được tổ chức tại Trung tâm tổ chức sự kiện, khách sạn Nam cường (TP Hải Dương) từ ngày 03 đến 04/7/2019. Đại hội hiệp thương cử ra 84 vị với cơ cấu thành phần: người đứng đầu các tổ chức thành viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN các huyện, thành phố, một số cá nhân tiêu biểu và một số cán bộ chuyên trách cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Trong quá trình công tác, một số vị ủy viên đã chuyển công tác, hoặc nghỉ hưu, đến nay số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thay đổi, cụ thể như sau:
Các tổ chức thành viên
Gồm có 38 tổ chức thành viên
Các Hội đồng tư vấn
Gồm có: Hội đồng tư vấn về dân chủ - pháp luật và Hội đồng tư vấn về kinh tế - xã hội
TIN ẢNH
VIDEO
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín