Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
9,494,755
Hướng dẫn
Công tác Dân tộc năm 2020
Công tác Tuyên giáo của Mặt trận năm 2020
Công tác Tôn giáo năm 2020
Tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020) và mừng xuân Canh Tý 2020
Tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Đối với các đơn vị sắp xếp, sáp nhập theo Nghị quyết số 653/NQ- UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)
Kiện toàn tổ chức bộ máy của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã
Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2019
Triển khai xây dựng Mô hình điểm"Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư" năm 2019
Thực hiện Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TƯ của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học khuyến tài và xã hội học tập
Tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969 - 2/9/2019)
123456789
TIN ẢNH
VIDEO
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín