Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
9,546,921
Sơ lược lịch sử MTTQ tỉnh Hải Dương
( Cập nhật:3/11/2015 09:10:14)

Hải Dương là cửa ngõ phía Đông của đất Thăng Long ngàn năm văn hiến, nơi đã sinh ra nhiều bậc danh nhân; tên tuổi và sự nghiệp của họ đã gắn với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Đất Hải Dương đã bao lần từng là "lá chắn" bảo vệ nền độc lập dân tộc, là nơi hội tụ những anh tài của đất nước trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm.

Suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, nhân dân Hải Dương đã bền bỉ, kiên cường đấu tranh với thiên nhiên khắc nghiệt và giặc ngoại xâm hung hãn cũng như bọn cường quyền áp bức để sinh tồn, phát triển và tạo dựng nên truyền thống vẻ vang của mình.

Năm 1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Đảng bộ tỉnh, nhân dân Hải Dương đã phát huy cao độ truyền thống yêu quê hương, đất nước thành chủ nghĩa anh hùng cách mạng, góp phần xứng đáng và sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và đang vững bước cùng cả nước xây dựng CNXH,  làm cho quê hương Hải Dương ngày càng giàu đẹp, nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Cùng với sự hình thành và phát triển không ngừng của các phong trào cách mạng trong nước, ngay từ trước năm 1940 ở Hải Dương đã xuất hiện các hình thức đấu tranh, hưởng ứng các phong trào của Mặt trận dân chủ Đông Dương đòi quyền dân sinh, dân chủ; hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Việt Minh, ở Hải Dương đã diễn ra nhiều phong trào khá mạnh mẽ, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền trong cách mạng tháng Tám năm 1945. Mặt trận Việt Minh, sau đó là Mặt trận Liên Việt đã tập hợp, động viên nhân dân trong tỉnh đã phối hợp cùng cả nước tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Từ năm 1955 đến năm 1975, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương luôn giữ vai trò là trung tâm đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo trong tỉnh cùng nhau đóng góp công sức, trí tuệ, củng cố vững chắc hậu phương xã hội của nghĩa, "chi viện sức người, sức của" cho Miền Nam, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Dân tộc.

Từ sau ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, đặc biệt từ khi thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương đã kế thừa và phát huy thành quả to lớn của các thời kỳ cách mạng; phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị; củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như xây dựng Hải Dương giàu, đẹp, ổn định và phát triển bền vững.

[Ý kiến của bạn]
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
TIN ẢNH
VIDEO
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín