Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
9,546,803
Quan tâm đào tạo, sử dụng cán bộ có tín nhiệm cao
( Cập nhật:29/3/2023 14:28:23)

Hải Dương sẽ đưa ra khỏi quy hoạch, cho từ chức, bố trí công tác khác với cán bộ có tín nhiệm thấp và đào tạo, bố trí cán bộ có tín nhiệm cao.

 

Các đồng chí cán bộ dự hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh bỏ phiếu giới thiệu nhân sự kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và kiện toàn, bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

Theo kế hoạch vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành, việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành định kỳ vào năm thứ 3 giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ các cấp. Cụ thể, lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do HĐND các cấp bầu hoặc phê chuẩn thực hiện theo quy định của Quốc hội. Lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh lãnh đạo cấp ủy các cấp tiến hành sau đó. Các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý khác tiến hành lấy phiếu tín nhiệm sau sơ kết 6 tháng đầu năm 2023.

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm chỉ được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số người được triệu tập có mặt. Phạm vi lấy phiếu tín nhiệm là đối với cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cấp có đơn vị trực thuộc; các chức danh do HĐND các cấp bầu hoặc phê chuẩn; lấy phiếu tín nhiệm với mỗi chức danh cán bộ, kể cả trường hợp giữ đồng thời nhiều chức danh, không quá 2 nơi theo thứ tự ưu tiên gồm trong cấp ủy cao nhất, HĐND hoặc nơi cán bộ đang công tác và sinh hoạt. Đối với trường hợp Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy tỉnh, huyện đồng thời là Trưởng ban HĐND, Trưởng ban Đảng cùng cấp thì lấy phiếu tối đa 2 nơi trong Ban Chấp hành và HĐND cùng cấp. Cán bộ đã có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu hoặc được bổ nhiệm, bầu cử trong năm lấy phiếu thì không thực hiện lấy phiếu tín nhiệm.

2 nhóm tiêu chí lấy phiếu tín nhiệm là phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao tính từ đầu nhiệm kỳ đến thời điểm lấy phiếu. Quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh cấp ủy và chức vụ lãnh đạo, quản lý gồm 3 bước là chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm, tổ chức lấy phiếu và báo cáo kết quả. Đối với chức danh do HĐND các cấp bầu, phê chuẩn thì thực hiện theo quy định của Quốc hội. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công khai với thành phần tham gia ghi phiếu tín nhiệm, đối với Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì công khai trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đối với các chức danh do HĐND các cấp bầu, phê chuẩn thì công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri và nhân dân biết, đối với các chức danh còn lại thì công khai tại hội nghị lấy phiếu tín nhiệm.

Cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện nghiêm quy định về lấy phiếu tín nhiệm; quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đưa ra khỏi quy hoạch, cho từ chức, miễn nhiệm, bố trí công tác khác mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm với cán bộ có tín nhiệm thấp. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ có tín nhiệm cao.

Kết quả phiếu tín nhiệm được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ. Những trường hợp có trên 50% nhưng dưới 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp thì cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ đưa ra khỏi quy hoạch các chức vụ cao hơn; xem xét cho thôi giữ chức vụ đang đảm nhiệm, bố trí công tác khác hoặc cho từ chức hoặc tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm theo quy định. Những trường hợp có từ 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp trở lên thì cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ thực hiện miễn nhiệm chức vụ đang đảm nhiệm và bố trí công tác khác (thấp hơn) mà không chờ đến hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm. Đối với người được lấy phiếu tín nhiệm ở 2 nơi thì việc đánh giá tín nhiệm đối với cán bộ sẽ do cấp có thẩm quyền quyết định trên cơ sở xem xét tổng thể kết quả phiếu tín nhiệm ở từng nơi.

Theo Báo Hải Dương

[Ý kiến của bạn]
Các tin mới hơn
na Đồng chí Vũ Việt Anh giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương(24/05/2024)
na Cấp huyện ở Hải Dương có thể dừng thực hiện Trưởng Ban Dân vận cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ(10/05/2024)
na Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà Vũ Việt Anh được điều động đến công tác tại Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương(05/05/2024)
na Các địa phương ở Hải Dương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính dự kiến tổ chức Đại hội MTTQ cấp xã từ ngày 21-30/4(17/04/2024)
na Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 12(13/03/2024)
Các tin cũ hơn
na Khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp nhiệm vụ giữa các cơ quan, tổ chức(09/03/2023)
na Hải Dương sẽ xem xét điều chuyển nếu cán bộ bị nhắc nhở 3 lần(17/02/2023)
na Điều chỉnh mức tiền lương và thu nhập đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2023(25/01/2023)
na Dự kiến tháng 3 Hải Dương thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức(12/01/2023)
na Ủy ban MTTQ thị xã Kinh Môn có Phó Chủ tịch mới(08/01/2023)
TIN ẢNH
VIDEO
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín