Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
4,074,377
Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029
( Cập nhật:24/10/2023 17:01:02)

Ngày 23/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

 

Đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh phát động đợt thi đua chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp

Hưởng ứng lời kêu gọi thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, sâu rộng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả gắn với chức năng, nhiệm vụ của MTTQ các cấp, từng tổ chức thành viên và sự tham gia hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029, với 4 nội dung thi đua cụ thể như sau:

1. Tổ chức quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 21/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; thực hiện đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X MTTQ Việt Nam.

2. Thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận trong năm 2023 và năm 2024, trong đó thực hiện tốt các chương trình nhiệm vụ công tác như:  nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, nắm tình hình nhân dân; củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động, đặc biệt là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản của nhân dân;  phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và năm 2024 và kế hoạch phát triển kinh kế - xã hội 5 năm (2021 - 2025).

3. Tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029 đảm bảo đúng sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Điều lệ MTTQ Việt Nam và hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

4. Tổ chức xây dựng các công trình thể hiện sự đổi mới, sáng tạo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của MTTQ và thiết thực, ý nghĩa và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, tạo sự đồng thuận và phấn khởi trong cộng đồng dân cư để lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ các cấp như: Xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, các công trình dân sinh ở cơ sở; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao... Phấn đấu Ủy ban MTTQ tỉnh, cấp huyện, cấp xã có ít nhất 01 công trình, dự án, phần việc cụ thể; 100% Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh thực hiện tốt chương trình hành động của Ủy ban MTTQ trong năm 2023 và 2024; huy động mọi nguồn lực hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo; đảm bảo 100% hộ nghèo được tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán; 100% thôn, KDC tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng và nhân rộng mô hình tự quản; hàng năm mỗi đơn vị ở mỗi cấp chủ trì tổ chức ít nhất 01 nội dung chuyên đề giám sát và tổ chức phản biện ít nhất 01 dự thảo văn bản; hằng năm, Ủy ban MTTQ tỉnh và 100% Ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã và Ban Công tác Mặt trận xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đợt thi đua được thực hiện từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 10 năm 2024. Trong đó, MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận phát động thi đua, đăng ký thực hiện các công trình, sản phẩm, dự án, phần việc cụ thể, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả. Tổ chức tổng kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua chào mừng Đại hội và tổ chức Đại hội MTTQ các cấp. Kết quả thi đua phải được thể hiện bằng các công trình, sản phẩm, phần việc cụ thể, có ý nghĩa thiết thực tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ các cấp, Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 góp phần xây dựng quê hương Hải Dương giàu đẹp văn minh.

Minh Huệ

[Ý kiến của bạn]
Các tin mới hơn
na Hoạt động nổi bật công tác Mặt trận tháng 11 năm 2023(01/12/2023)
na Mặt trận các cấp tỉnh Hải Dương đăng ký thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp(27/11/2023)
na Hoạt động nổi bật công tác Mặt trận tháng 10 năm 2023(02/11/2023)
Các tin cũ hơn
na Hoạt động nổi bật công tác Mặt trận tháng 9 năm 2023(01/10/2023)
na Hoạt động nổi bật công tác Mặt trận tháng 8 năm 2023(01/09/2023)
na Hoạt động nổi bật công tác Mặt trận tháng 7 năm 2023(01/08/2023)
na Hoạt động nổi bật công tác Mặt trận tháng 6 năm 2023(03/07/2023)
na Hoạt động nổi bật công tác Mặt trận tháng 5 năm 2023(02/06/2023)
TIN ẢNH
VIDEO
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín