Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
9,546,961
Triển khai kế hoạch giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân
( Cập nhật:25/5/2024 07:49:20)

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh vừa ban hành Kế hoạch giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND các cấp năm 2024.

 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh giám sát việc thực hiện chương trình hành động và trách nhiệm của đại biểu dân cử đối với đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

Theo kế hoạch, nội dung giám sát: Việc ban hành văn bản chỉ đạo, văn bản hướng dẫn giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; trách nhiệm thực hiện tiếp công dân của Chủ tịch UBND các cấp thông qua việc bố trí thời gian, địa điểm tiếp công dân; thực hiện đối thoại trực tiếp với Nhân dân; trách nhiệm của người đứng đầu trong việc giải quyết, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri và Nhân dân; trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã theo theo Quy định số 124 của Ban Bí thư… Niên độ báo cáo việc thực hiện các quy định từ 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2023.

Hình thức, phạm vi, đối tượng, thời gian giám sát:

Trong tháng 6, tháng 7/2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tiến hành giám sát phạm vi toàn tỉnh thông qua báo cáo của đồng chí Chủ tịch UBND 12 huyện, thị xã, thành phố, đồng thời tổ chức Đoàn Giám sát trực tiếp đối với đồng chí Chủ tịch UBND 4 huyện: Nam Sách, Ninh Giang, Gia Lộc, Thanh Miện.

Cấp huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện tiến hành giám sát phạm vi toàn huyện đối với đồng chí Chủ tịch UBND cấp xã với 2 hình thức: tổ chức đoàn giám sát trực tiếp và giám sát thông qua nghiên cứu văn bản theo chương trình, kế hoạch giám sát đã đề ra và hoàn thành trước 31/8/2024.

Sau giám sát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả giám sát đến cơ quan có thẩm quyền của tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và ban hành văn bản kiến nghị sau giám sát; theo dõi, giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát theo quy định.

Đây là một trong 4 chuyên đề giám sát trọng tâm công tác Mặt trận năm 2024 vì vậy Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức thực hiện khách quan, công khai, hiệu quả, đúng quy định, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước và chương trình, kế hoạch đề ra nhằm nâng cao hiệu quả của công tác giám sát.

Nội dung giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; việc tiếp công dân, giải quyết KN,TC của Chủ tịch UBND các cấp được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo thực hiện ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) từ năm 2023. Trong năm 2023 Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì tổ chức Đoàn giám sát trực tiếp việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gắn với công tác tiếp dân, giải quyết KNTC đối với Chủ tịch UBND các huyện: Thanh Hà, Bình Giang, thị xã Kinh Môn và thành phố Chí Linh và giám sát thông qua báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường và Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương. Ủy ban MTTQ cấp huyện tổ chức giám sát thông qua nghiên cứu, xem xét báo cáo tại 36 đơn vị cấp phòng của huyện và chủ tịch một số UBND cấp xã. Qua giám sát, MTTQ các cấp đã có kiến nghị, đề nghị Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh về quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành và địa phương; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Quy định về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền trong việc tiếp thu ý kiến của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân; việc thực hiện Quy chế tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân tại các địa phương, đơn vị.

Minh Huệ tổng hợp

[Ý kiến của bạn]
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
na Hải Dương hoàn thành giám sát chuyên đề về trách nhiệm đại biểu dân cử(11/05/2024)
na Một số vấn đề lý luận về hoạt động giám sát của MTTQ Việt Nam bằng hình thức nghiên cứu, xem xét văn bản của cơ quan có thẩm quyền(02/05/2024)
na Hải Dương giám sát các đại biểu dân cử(26/04/2024)
na Tăng cường kiểm tra, giám sát sau tiếp xúc đối thoại(20/04/2024)
na Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương sẽ tiếp xúc cử tri 6 huyện trong 3 ngày(20/04/2024)
TIN ẢNH
VIDEO
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín