Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
2,029,912
Đổi mới hoạt động của MTTQ
( Cập nhật:26/10/2020 09:23:29)

Suốt 5 năm qua, MTTQ các cấp ở Hải Dương đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức thực hiện các phong trào, cuộc vận động đạt hiệu quả cao.

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao bằng khen cho những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2015-2020

Cấp ủy quan tâm lãnh đạo

Nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp uỷ đảng trong tỉnh đã thực hiện nghiêm túc Kết luận 62-KL/TW ngày 8.12.2009 của Bộ Chính trị (khóa X) "Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội" bằng việc chú trọng lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ; đẩy mạnh kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác Mặt trận; đưa nội dung lãnh đạo công tác MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức đảng các cấp. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã xây dựng và ban hành hệ thống tiêu chuẩn, tiêu chí và biểu điểm đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, trong đó tiêu chuẩn "xây dựng MTTQ vững mạnh" là tiêu chí cứng, điều kiện bắt buộc để được công nhận, xếp loại tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Kết luận số 62 của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận và nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức tọa đàm "Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ tỉnh Hải Dương trong thời kỳ mới"; duy trì phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương tăng cường công tác tuyên truyền...

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25.10.2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", toàn tỉnh có 9 trong tổng số 12 huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện chức danh Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch MTTQ huyện. Hầu hết Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp huyện đều là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy.

Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục coi trọng việc củng cố, mở rộng thành viên; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác Mặt trận; tăng cường phối hợp triển khai hiệu quả 21 quy chế, chương trình, kế hoạch phối hợp tuyên truyền, thực hiện các chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh..

Rõ mô hình

Thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh" gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây NTM, Ủy ban MTTQ các cấp đã chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên hiệp thương, thống nhất các nội dung thực hiện cuộc vận động; tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, hiến công xây dựng đường giao thông, dồn điền, đổi thửa, giám sát việc tổ chức thực hiện các nội dung xây dựng NTM. Tổng nguồn vốn huy động từ nhân dân và cộng đồng tham gia xây dựng NTM trong 5 năm qua ở tỉnh đạt khoảng 2.000 tỷ đồng.

Nét nổi bật là Ủy ban MTTQ các cấp đã xây dựng, thực hiện hiệu quả hàng nghìn mô hình tự quản ở cộng đồng như "Thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang", "Tự quản bảo vệ môi trường", "Tự quản bảo đảm an ninh trật tự", "Vận động nhân dân thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM", "Giám sát đầu tư của cộng đồng" ... Việc nhân rộng mô hình tự quản ở thôn, khu dân cư đã phát huy được tinh thần tự quản, sáng tạo của nhân dân trong việc tham gia xây dựng và thực hiện mọi mặt của đời sống xã hội tại cơ sở.

MTTQ các cấp đã vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo", xây 1.095 nhà "đại đoàn kết", hỗ trợ 19.000 lượt người nghèo sản xuất, khám bệnh. Từ năm 2012 đến nay, Ủy ban MTTQ tỉnh duy trì phối hợp tổ chức Chương trình "Xuân ấm tình người" vận động các doanh nghiệp, doanh nhân tặng quà Tết cho người nghèo được các cấp uỷ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp triển khai 23 cơ sở gia công đóng gói bánh đậu xanh, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

Phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2017), MTTQ tỉnh đã vận động Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" được gần 12,5 tỷ đồng; vận động 69 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phụng dưỡng suốt đời 86 Bà mẹ Việt Nam anh hùng...

MTTQ các cấp còn làm tốt vai trò tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy tốt quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; kịp thời nắm bắt, tiếp nhận, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân với cấp ủy, chính quyền; chủ động giám sát việc giải quyết các vụ việc gây bức xúc trong nhân dân. MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức 1.092 cuộc tiếp xúc đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân, qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, bức xúc trong nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện còn tổ chức giám sát 82 cuộc tại 215 cơ quan, đơn vị và nghiên cứu, phản biện 239 văn bản với nhiều nội dung liên quan đến công tác cán bộ, xây dựng NTM, đời sống nhân dân... Ban Thanh tra nhân dân các xã, phường, thị trấn trong tỉnh phát hiện, kiến nghị với chính quyền giải quyết 8.377 vụ việc (đạt 95%), thu về cho tập thể 26.122 m2 đất và 1 tỷ 304 triệu đồng. Ủy ban MTTQ các cấp đã thành lập 70 nhóm nòng cốt tuyên truyền, tham gia hòa giải thành 4.654 vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân.

Trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, MTTQ các cấp đã tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân ủng hộ hơn 1,1 tỷ đồng, 110.000 khẩu trang cùng nhiều nhu yếu phẩm cung cấp cho các lực lượng phòng chống dịch.

Nguồn Báo Hải Dương

[Ý kiến của bạn]
Các tin mới hơn
na Hoạt động nổi bật công tác Mặt trận tháng 6 (01/07/2022)
na Hoạt động nổi bật của MTTQ các cấp trong tỉnh tháng 5(31/05/2022)
na Hoạt động nổi bật của MTTQ các cấp trong tỉnh tháng 4(29/04/2022)
na Hoạt động nổi bật của MTTQ các cấp trong tỉnh tháng 3(30/03/2022)
na Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đăng ký các nhiệm vụ đột phá năm 2022(21/02/2022)
Các tin cũ hơn
na Nhân lên tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc(19/09/2020)
na 10 kết quả nổi bật công tác Mặt trận tỉnh Hải Dương năm 2019(01/01/2020)
na Khối Thi đua MTTQ và các tổ chức đoàn thể tỉnh triển khai công tác và ký giao ước thi đua năm 2019(22/03/2019)
na 10 kết quả nổi bật công tác Mặt trận 2018(01/01/2019)
na Khối Thi đua MTTQ và các tổ chức đoàn thể tổng kết công tác năm 2018(22/12/2018)
TIN ẢNH
VIDEO
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín