Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
2,068,556
10 kết quả nổi bật công tác Mặt trận 2018
( Cập nhật:1/1/2019 05:46:29)

Năm 2018, MTTQ các cấp trong tỉnh đã nỗ lực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong công tác, góp phần nâng cao vị thế của Mặt trận và tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân tại Hội nghị biểu dương Chủ tịch Uỷ ban MTTQ cơ sở, Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu

1- Tổ chức thành công 2 hội nghị: Hội nghị biểu dương 141 vị Chủ tịch Uỷ ban MTTQ cơ sở, Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu và các điển hình tiên tiến trong công tác mặt trận giai đoạn 2014 - 2018; Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước ''Người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn (2012-2017)'' và biểu dương 126 đại biểu là các vị linh mục, chức sắc, chức việc và giáo dân tiêu biểu trong đồng bào Công giáo; đã khích lệ, lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân, được các cấp ủy, chính quyền đánh giá cao, ghi nhận.

 

   Đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội MTTQ Việt Nam xã Tiền Tiến, nhiệm kỳ 2019 - 2024

   2- Tổ chức thành công Đại hội điểm MTTQ cấp xã, nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà của cấp tỉnh; 12/12 huyện, thị xã, thành phố tổ chức thành công Đại hội điểm MTTQ cấp xã; đã có 81/265 xã, phường, thị trấn tổ chức Đại hội đảm bảo số lương, cơ cấu, thành phần (số lượng Uỷ viên Uỷ ban từ 30 - 45 vị, tỷ lệ người ngoài Đảng đạt từ 25% - 30%; Ban Thường trực MTTQ cấp xã, phường, thị trấn được kiện toàn 03 vị, Chủ tịch, 01 PChủ tịch và 01 uỷ viên thường trực).

   3- Chủ trì tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới đối với huyện Cẩm Giàng và 30 xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2018; kết quả đánh giá của người dân: từ câu hỏi số 01 đến câu số 09 tỷ lệ hài lòng đạt trên 90% trở lên; câu hỏi số 10 tỷ lệ hài lòng đạt trên 95% trở lên. Huyện Cẩm Giàng đã được công nhận huyện nông thôn mới, tính đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 176/227 xã đạt nông thôn mới.

 

   Tiết mục văn nghệ tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Dưỡng Thái Trung, xã Phúc Thành, huyện Kim Thành

4- Nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam toàn tỉnh có 1.469/1.469 (100%) thôn, KDC tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó, 670 thôn, KDC tổ chức bữa cơm đại đoàn kết; tặng gần 2.500 suất quà cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; trao 7.276 giấy công nhận gia đình ''Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền''. Nhân dịp này, các đồng chí đại diện Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, MTTQ tỉnh và lãnh đạo huyện về dự chung vui với nhân dân tại các thôn, KDC tạo không khí vui tươi, phấn khởi đoàn kết trong nhân dân, tăng cường sự gắn bó giữa cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 

"Nhóm nòng cốt" tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư thôn Đĩnh Đào, xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc

5- Tiếp tục triển khai xây dựng và nâng cao chất lượng, hiệu quả 5 mô hình tự quản ở thôn, KDC tại 246/265 xã, phường, thị trấn (''Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường''; ''Khu dân cư tự quản đảm bảo an ninh trật tự''; ''Ban công tác Mặt trận tham gia vận động nhân dân thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới''; ''Ban thanh tra nhân dân thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng''; ''Thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang''); triển khai thành lập nhóm nòng cốt tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cộng đồng dân cư đã có 64 thôn, KDC thành lập nhóm nòng cốt; xây dựng mô hình điểm của Trung ương về ''Vận động nhân dân ở khu dân cư thực hiện việc tang văn minh, tiến bộ và bảo vệ môi trường''.

 

Đồng chí Phạm Hồng Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố cùng các đại biểu trao tiền hỗ trợ xây nhà cho gia đình ông Ngô Văn Toàn, khu 3, phường Việt Hòa

6- Vận động xây dựng Quỹ ''Vì người nghèo'' các cấp được gần 12 tỷ đồng (trong đó, nhân Tháng cao điểm "Vì người nghèo" vận động được 04 tỷ đồng), từ nguồn quỹ vận động được, MTTQ các cấp đã hỗ trợ người nghèo xây 105 ngôi nhà đại đoàn kết, sửa chữa 23 ngôi, giúp đỡ 1.870 lượt hộ nghèo vốn sản xuất, hỗ trợ 1.000 lượt người nghèo khám chữa bệnh; giúp đỡ 970 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong học tập với tổng số tiền hỗ trợ trên 5 tỷ đồng và tặng 39.945.000 suất quà tổng trị giá 15 tỷ 739 triệu đồng tặng cho 100% hộ nghèo trên địa bàn tỉnh

 

Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Giàng làm việc tại xã Cẩm Định

7- Chủ trì giám sát tại 425 đơn vị (Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì các cuộc giám sát việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội và bảo vệ sức khỏe nhân dân ở 6 xã thuộc 3 huyện: Tứ Kỳ, Bình Giang và Kinh Môn; cấp huyện và cơ sở giám sát: việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, đảng viên; việc thực hiện thông báo kết luận của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền sau tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân; việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân; cải cách thủ tục hành chính; việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; việc thực hiện chính sách xã hội đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; giám sát công tác quản lý vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm... Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì tổ chức Hội nghị phản biện đối với 4 dự thảo tờ trình Nghị quyết của UBND tỉnh có nội dung liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân trình tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVI.

8- Tổng hợp được 2.255 ý kiến, kiến nghị của cử tri báo cáo định kỳ gửi Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tỉnh ủy và phản ánh tại các kỳ họp của HĐND tỉnh khóa XVI. Phối hợp với Ban Dân vận tổ chức 598 hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân. Các Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn đã phát hiện và kiến nghị chính quyền 1.605 vụ việc, được chính quyền xử lý và trả lời đạt 92,5%, thu về cho Nhà nước 489 triệu đồng; thực hiện giám sát 626 công trình, phát hiện 17 việc sai phạm và kiến nghị với chính quyền giải quyết; tham gia hòa giải thành 1042 vụ mẫu thuẫn trên địa bàn dân cư.

9- Thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Toàn tỉnh đã có 2 đơn vị huyện Thanh Miện và Kinh Môn thực hiện hợp nhất chức danh Trưởng ban dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện và tham gia Thường vụ cấp ủy.

 

Hội nghị triển khai chương trình phối hợp công tác tuyên truyền giữa Ủy ban MTTQ tỉnh với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Hải Dương và Đài PTTH tỉnh năm 2018

10- Tổ chức 19 lớp tập huấn về công tác Mặt trận và thanh tra nhân dân, giám sát phản biện xã hội cho 2.032 cán bộ MTTQ cơ sở, Trưởng ban công tác Mặt trận và thành viên Ban Thanh tra nhân dân. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã ký 04 chương trình, kế hoạch phối hợp và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phối hợp đã ký kết với các cơ quan liên quan, trong đó triển khai thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành lập được 102 đại lý tuyên truyền, vận động được 1.089 đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế tự nguyện. Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức 05 điểm tuyên truyền về an toàn giao thông. Phối hợp với Chi Cục dân số (Sở Y tế) tổ chức hội nghị truyền thông tuyên truyền tuyên truyền kiểm soát khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại 02 xã.

Kết quả hoạt động của MTTQ các cấp trong tỉnh đã góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh./.

Minh Huệ (MTTQ tỉnh)

 

[Ý kiến của bạn]
Các tin mới hơn
na Hoạt động nổi bật công tác Mặt trận tháng 7(01/08/2022)
na Hoạt động nổi bật công tác Mặt trận tháng 6 (01/07/2022)
na Hoạt động nổi bật của MTTQ các cấp trong tỉnh tháng 5(31/05/2022)
na Hoạt động nổi bật của MTTQ các cấp trong tỉnh tháng 4(29/04/2022)
na Hoạt động nổi bật của MTTQ các cấp trong tỉnh tháng 3(30/03/2022)
Các tin cũ hơn
na Khối Thi đua MTTQ và các tổ chức đoàn thể tổng kết công tác năm 2018(22/12/2018)
na Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024(17/10/2018)
na Khối Thi đua MTTQ và các đoàn thể tỉnh sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2018(31/07/2018)
na Nhìn lại một năm thực hiện công tác thi đua - khen thưởng(04/01/2018)
na Kết quả công tác thi đua, khen thưởng của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương(06/02/2016)
TIN ẢNH
VIDEO
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín