Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
1,564,393
Khối Thi đua MTTQ và các đoàn thể tỉnh sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2018
( Cập nhật:31/7/2018 10:19:55)

Ngày 30/7, Khối Thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá công tác thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

 

Đồng chí Mai Xuân Anh, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh chủ trì hội nghị

Năm 2018, Liên đoàn lao động tỉnh là đơn vị Trưởng khối thi đua.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo 9 đơn vị trong khối (Ủy ban MTTQ, Liên đoàn lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật, Hội Chữ thập đỏ, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh); đại diện Ban Thi đua khen thưởng tỉnh và cán bộ làm công tác thua của các đơn vị trong khối.

Sáu tháng đầu năm, các đơn vị trong khối thi đua căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản chỉ đạo về các hoạt động trong hệ thống tổ chức mình; tăng cường phối hợp với chính quyền, các sở ban ngành các đơn vị trong khối tích cực phối hợp thống nhất tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung giao ước thi đua, hoàn thành tốt kế hoạch công tác thi đua của tỉnh, của khối đề ra với những kết quả nổi bật: Các đơn vị đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực quán triệt, học tập triển khai thực hiện Nghị quyết 18 và Nghị quyết 19, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng Đảng, ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ''tự diễn biến'', ''tự chuyển hóa'' trong nội bộ" gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về ''Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh''; thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ; Luật phòng chống tham nhũng và thực hiện kiệm, chống lãng phí; xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong mỗi cơ quan trong sạch, vững mạnh, nội bộ đoàn kết, không có đơn thư khiếu kiện. Trong công tác thi đua khen thưởng, các đơn vị trong Khối đã triển khai nghiêm túc Luật Thi đua khen thưởng, các văn bản hướng dẫn của tỉnh, của ngành dọc trung ương và các nội dung giao ước thi đua của Khối đề ra: tổ chức phát động thi đua; hướng dẫn đăng ký các danh hiệu thi đua; tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do tổ chức ngành dọc Trung ương phát động; nhất là việc tham gia, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước thông qua việc tổ chức các hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến trong tổ chức mình; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác và trong các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức hội thi cán bộ cơ sở giỏi, lựa chọn đại biểu tham dự hội nghị biểu dương do tỉnh và ngành dọc Trung ương tổ chức...

Là một đơn vị trong khối thi đua, 6 tháng đầu năm 2018, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tích cực tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ chung của khối; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tổ chức phối hợp với một số đơn vị trong khối thực hiện tốt hoạt động giám sát, phản biện xã hội; quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, điển hình như cuộc vận động ''Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh'' gắn với xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động ''Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam'', các chương trình an sinh xã hội, giúp đỡ các gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống; tham gia hưởng ứng phong trào ''Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau'' do Thủ tướng Chính phủ phát động thông qua các hoạt động thiết thực như: tặng hàng ngàn suất quà vào các dịp lễ, Tết, xây hàng chục ngôi nhà, tặng bò, hỗ trợ đột xuất, tặng xe lăn... cho các gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước ''Người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn (2012 - 2017) và Hội nghị nghị biểu dương chủ tịch Uỷ ban MTTQ cấp xã, Trưởng ban công tác Mặt trận, các mô hình tự quản và các tập thể, cá nhân tiêu biểu đóng góp trong công tác Mặt trận giai đoạn 2014 - 2018...

Kết quả hoạt động của MTTQ và các đơn vị trong khối thi đua đã góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh trong 6 tháng qua.

Tại hội nghị, các đơn vị trong khối thi đua thảo luận và thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, trong đó tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt tình hình dư luận trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân để phản ánh với Trung ương, với cấp ủy, chính quyền địa phương; phối hợp tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tổ chức hoạt động giao lưu thể thao, văn nghệ của khối; tổ chức kiểm tra, bình xét, suy tôn đề nghị khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc năm 2018./.

Minh Huệ (MTTQ tỉnh)

[Ý kiến của bạn]
Các tin mới hơn
na 10 hoạt động nổi bật công tác Mặt trận tỉnh Hải Dương năm 2020(02/01/2021)
na Đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Liên hiệp Các hội khoa học, kỹ thuật tỉnh(22/12/2020)
na Đổi mới hoạt động của MTTQ(26/10/2020)
na Nhân lên tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc(19/09/2020)
na 10 kết quả nổi bật công tác Mặt trận tỉnh Hải Dương năm 2019(01/01/2020)
Các tin cũ hơn
na Nhìn lại một năm thực hiện công tác thi đua - khen thưởng(04/01/2018)
na Kết quả công tác thi đua, khen thưởng của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương(06/02/2016)
na Thống kê các hình thức đã được khen thưởng từ năm 1997 đến 2015(05/11/2015)
na Quy chế Thi đua, khen thưởng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nhiệm kỳ 2014 - 2019(05/11/2015)
TIN ẢNH
VIDEO
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín