Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
CHUYÊN MỤC CHÍNH
Số lượt truy cập
930,223
Một số gương cán bộ Mặt trận cơ sở tiêu biểu tỉnh giai đoạn 2014 - 2017
( Cập nhật:3/10/2017 18:34:37)

Tuy độ tuổi, thời gian cống hiến cho công tác Mặt trận của mỗi người khác nhau, nhưng ai cũng tâm huyết, nhiệt tình, sáng tạo, hết lòng vì công việc và cộng đồng...

 

Ông Nguyễn Ngọc Th­ư, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà (đứng giữa) và các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã vận động nhân dân làm đường giao thông nông thôn

Nhằm ghi nhận, biểu dương, tôn vinh, phổ biến các gương điển hình trong đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương 450 đại biểu Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2014 - 2017 diễn ra từ ngày 12 và 13 tháng 10/2017 tại Thủ đô Hà Nội.

Tại Hải Dương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố và cơ sở lựa chọn 11 đại biểu (4 vị là Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã, 7 vị là Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu) thuộc 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tham dự Hội nghị và đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen.

Đây là những cán bộ Mặt trận cơ sở tiêu biểu được lựa chọn trong số rất nhiều gương cán bộ Mặt trận tiêu biểu trong tỉnh đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đóng góp tích cực trong công tác Mặt trận ở các địa phương.

1. Ông Nguyễn Ngọc Th­ư, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà với 26 năm tham gia công tác Mặt trận, có 9 năm là Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã đã có nhiều kinh nghiệm trong việc vận động nhân dân tham gia các cuộc vận động do MTTQ phát động: đã vận động nhân dân đóng góp gần 12 tỷ đồng, hiến trên 8.000 m2 đất xây dựng 19 km đường thôn, xóm, đặc biệt đã vận động sự đóng góp trong và ngoài xã được 296,1 triệu đồng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo", tặng quà, hỗ trợ các hộ nghèo nhân dịp các ngày lễ, ngày tết; triển khai thực hiện tốt việc lành mạnh hóa việc việc tang, tích cực tuyên truyền giữ gìn vệ sinh môi trường... Với kết quả đạt được, cá nhân ông và tập thể MTTQ xã đã được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen và là một trong những đại biểu tiêu biểu của MTTQ tham dự Đại hội thi đua yêu nước cấp tỉnh năm 2015.        

2. Ông Vũ Đức Quang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đồng Lạc, thị xã Chí Linh có 8 năm làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã đã chủ trì việc xây nhà Đại đoàn kết đạt hiệu quả, với phương châm ''vận động dòng họ, bà con thôn xóm là nòng cốt trong việc hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo'', tại mỗi thôn đặt 1 hòm ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo'', trong 3 năm xã đã xây mới, sửa chữa 10 ngôi nhà. MTTQ và các đoàn thể vận động 502 hộ hiến 170.000 m2  đất, đóng góp 4,1 tỷ đồng, gia đình ông đã hiến 100 m2  đất canh tác, năm 2015 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Chủ trì xây dựng mô hình ''Thực hiện nếp sống trong việc tang'', ''KDC tự quản về môi trường'' hoạt động hiệu quả ở cả 5 thôn. Với hoạt động của Ban Thường trực và bản thân ông đã được UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen.

3. Ông Nguyễn Sỹ Thuật, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã An Sơn, huyện Nam Sách, trong 7 năm làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, ông đã xây dựng và hướng dẫn nhóm nòng cốt ''Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật ở cộng đồng dân cư'' ở 5/5 thôn hoạt động hiệu quả; chỉ đạo hướng dẫn Ban TTND hoạt động hiệu quả và tập trung giám sát việc xây dựng đường giao thông nông thôn. Ông được Ủy ban MTTQ tỉnh khen thưởng về công tác chỉ đạo hoạt động TTND.

4. Ông Nguyễn Văn Chiều, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương, trong 9 năm làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, ông đã tổ chức thực hiện có hiệu quả 5 mô hình khu dân cư tự quản, 4 tuyến phố văn minh; 8/8 khu dân cư an toàn về an ninh trật tự bản thân tích cực tuyên truyền an ninh trật tự trong trường học, một số doanh nghiệp. Tích cực vận động một số doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng đại đoàn kết cho các hộ nghèo, trong 4 năm đã hỗ trợ xây dựng 10 ngôi nhà đại đoàn kết. Ông được Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen.

5. Ông Bùi Văn Duề, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Quảng Xuyên, xã Tứ Xuyên, huyện Tứ Kỳ với kinh nghiệm 15 năm làm Trưởng ban công tác Mặt trận, ông đã vận động nhân dân hiến 1.300 m2 góp phần thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014 (là 1 trong các xã đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh). Bản thân đã trực tiếp đến từng hộ dân vận động nhân dân phân loại và xử lý rác ngay tại gia đình. Năm 2015, thực hiện chủ trương của xã, ông đã trực tiếp vận động bà con ủng hộ giúp đỡ các hộ trong xã đi xây dựng kinh tế mới từ năm 1973 ở Yên Bái có hoàn cảnh khó khăn. Với kết quả đạt được, ông đã được Ủy ban MTTQ tỉnh, UBND tỉnh tặng Bằng khen.

6. Ông Phạm Văn Vây, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn An Cư 2, xã Đức Xương, huyện Gia Lộc, với kinh nghiệm 14 năm là Trưởng ban công tác Mặt trận, ông luôn xung kích trong việc vận động bà con dồn điền đổi thửa năm 2014 xã đã hoàn thành (mỗi hộ 1-2 thửa); vận động nhân dân đóng góp 1,2 tỷ đồng, 300 ngày công để xây dựng đường thôn xóm. Ông được UBND tỉnh tặng Bằng khen về tham gia thực hiện công tác dồn ô đổi thửa.

7. Ông Nguyễn Văn Cơ, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Đồng Lạc, xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang, trong 7 năm làm Trưởng ban công tác Mặt trận, ông đã tham gia vận động nhân dân hoàn thành việc dồn ô đổi thửa mỗi hộ từ 5,5 thửa chỉ còn 2 thửa/1 hộ; đã thành lập và hướng dẫn nhóm nòng cốt ''Tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật'' hoạt động hiệu quả.Ông được Ủy ban MTTQ tỉnh khen thưởng

8. Ông Bùi Công Quý, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Vũ Xá, xã Thượng Quận, huyện Kinh Môn, với kinh nghiệm 18 năm làm Trưởng ban công tác Mặt trận, ông đã tham gia vận động 167 hộ dân hiến 5.915 m2 đất để mở rộng làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng, vận động nhân dân đóng góp 77 triệu đồng để mở rộng lòng lề đường và xây nắp đậy cống rãnh thoát nước; tham gia thành lập và duy trì mô hình ''Tiếng kẻng an ninh trật tự'', ''Xóm tự quản về an ninh'' để phòng ngừa và bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn thôn. Ông được Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen.

9. Ông Trương Đức Tải, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Phạm Xá, xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện với kinh nghiệm 15 năm làm Trưởng ban công tác Mặt trận, ông đã trực tiếp vận động nhân dân trong thôn và bà con xa quê ủng hộ 200 triệu đồng xây dựng một số công trình văn hóa công cộng của thôn, gia đình ông đã ủng hộ tiền mặt và vật chất trị giá 18 triệu đồng. Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả mô hình tự quản ở thôn, KDC như: ''Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật ở cộng đồng dân cư'', ''Thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang'', ''Tổ tự quản bảo vệ môi trường'', mô hình "Xóm thân thiện với môi trường"; "Xóm tự quản về an ninh trật tự" đã phát huy vai trò của trưởng xóm, trưởng các dòng họ và cá nhân tiêu biểu. Ông được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Tỉnh ủy tặng Bằng khen.

10. Ông Bùi Quang Hùng, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Phượng Hoàng, xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng trên 7 năm làm Trưởng ban công tác Mặt trận, ông đã tham gia vận động nhân dân đóng góp 1,3 tỷ đồng xây đình làng và làm 3,7 km đường bê tông theo tiêu chí nông thôn mới; thành lập mô hình ''KDC tự quản bảo vệ môi trường'' và ''Thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang'', đặc biệt ông là một trong những người thành lập Hội hàng xóm từ năm 2008 hoạt động hiệu quả trong việc hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống đến nay thôn đã có 20 hội. Ông được Ủy ban MTTQ tỉnh Bằng khen.

11. Ông Lê Văn Nhường, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Thanh Liên, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành trong 11 năm làm Trưởng ban công tác mặt trận, ông đã trực tiếp tổ chức thực hiện hiệu quả 2 mô hình ''KDC tự quản về môi trường'', ''KDC tự quản vệ an ninh trật tự'' . Ông được Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen./.

Bùi Thị Minh Huệ (Ủy ban MTTQ tỉnh)

[Ý kiến của bạn]
Các tin mới hơn
na THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT: Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần(25/09/2018)
na Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) (24/09/2018)
na Người sinh con thứ ba, thứ tư có thể được kết nạp Đảng (20/09/2018)
na Tư duy quản lý thời đại công nghệ số (bài 2)(13/09/2018)
na Khai giảng Lớp bồi dưỡng cán bộ dân vận xã, phường, thị trấn(10/09/2018)
Các tin cũ hơn
na Người cao tuổi trong việc xây dựng và phát triển văn hóa gia đình(30/09/2017)
na Vai trò của ông bà, cha mẹ trong giáo dục con cháu(30/09/2017)
na MTTQ và các đoàn thể phát huy cách làm sáng tạo, các mô hình mới(26/09/2017)
na Cần khéo léo khi phê bình học sinh(17/09/2017)
na Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích K9-Đá Chông(10/09/2017)
TIN ẢNH
VIDEO
bien quang cao